За підтримки ЦУЄНС була опублікована монографія з публічного управління

За підтримки ЦУЄНС була опублікована монографія з публічного управління

263
Друком вийшла колективна монографія під назвою «Гуманізаційний концепт публічного управління: теоретико-методологічні засади» за ініціативи Куявського університету у Влоцлавеку, Громадської наукової організації «Фундація публічно-правових ініціатив», Національного університету «Чернігівська політехніка» та Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.
Дослідники розглянули на сторінках наукового доробку напрями дослідження гуманізаційного концепту публічного управління, його теоретико-методологічні, організаційні, інституціональні та концептуальні засади. 
З електронною версією колективної монографії можна ознайомитись на офіційному сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) за посиланням.
У монографії опубліковані статті таких авторів, як:
 • Акімова Людмила Миколаївна – доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, професор кафедри фінансів та економічної безпеки, Національний університет водного та природокористування;
 • Акімов Олександр Олексійович – доктор наук з державного управління, доцент, заслужений економіст України, професор кафедри менеджменту охорони здоров’я та державного управління, Національний університет охорони здоров’я імені П.Л. Шупика;
 • Веремейчик Віктор Петрович – магістр управління суспільним розвитком, голова, Фастівська районна рада Київської області;
 • Гавкалова Наталія Леонідівна – доктор наук з державного управління, професор кафедри державного управління та регіональної економіки, Харківський національний економічний університет імені Симона Кузнеця;
 • Глубоченко Катерина Олександрівна – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економіки, менеджменту та фінансів, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського;
 • Дзяна Галина Олексіївна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національний університет «Львівська політехніка»;
 • Дзяний Ростислав Борисович – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, НУ «Львівська політехніка»;
 • Дерун Тетяна Миколаївна – доцент, доцент кафедри регіональної політики Навчально-наукового інституту державного управління та державної служби, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Дмитрук Ірина Миколаївна – кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри морського та господарського права, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;
 • Зілінська Аліна Сергіївна – доктор філософії, асистент кафедри державного управління та регіональної економіки, Харківський національний економічний університет імені Симона Кузнеця;
 • Карпа Марта Іванівна – доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державного управління та адміністрування, Університет імені Григорія Сковороди в Переяславі;
 • Качан Яна Віталіївна – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України;
 • Ломакіна Олена Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри адміністративного права, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;
 • Ломжець Юлія Вікторівна – кандидатка політичних наук, доцентка кафедри морського та господарського права, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;
 • Ніколіна Ірина Іванівна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету;
 • Олійник Софія Ростиславівна  – кандидат наук з державного управління, керівник команди проєкту Еторо ТОВ Сіклум;
 • Філіпішина Лілія Михайлівна – академік, доктор економічних наук, професор, професор кафедри адміністративного та конституційного права, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.
Щиро дякуємо кожному, хто долучився до написання монографії!
Поширити