За підтримки ЦУЄНС було організовано науково-педагогічне стажування з технічних наук

За підтримки ЦУЄНС було організовано науково-педагогічне стажування з технічних наук

1078

З 15 лютого по 26 березня 2021 року в Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща) за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва проходило науково-педагогічне стажування на тему «Майстерність організації педагогічної взаємодії викладача із здобувачами технічної освіти. Досвід країн ЄС».

У стажуванні взяли участь науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, співробітники наукових установ, студенти, аспіранти, докторанти, які мають або здобувають технічну освіту. Серед учасників стажування були:

 • Атаманський Дмитро Володимирович – доктор технічних наук, доцент, професор кафедри озброєння радіотехнічних військ Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба;
 • Бондар Альона Василівна – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри будівництва, міського господарства та архітектури Вінницького національного технічного університету;
 • Великий Ярема Богданович – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт Львівського державного університету безпеки життєдіяльності;
 • Герасименко Оксана Юріївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри мережевих та інтернет технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Залевський Геннадій Станіславович – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри озброєння радіотехнічних військ Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба;
 • Золотарьова Олена В’ячеславівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хімічної інженерії та екології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;
 • Корзаченко Микола Миколайович – кандидат технічних наук, доцент кафедри архітектури та дизайну середовища Національного університету «Чернігівська політехніка»;
 • Краснопольський Юрій Михайлович – доктор фармацевтичних наук, професор, професор кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
 • Литвиненко Олександр Анатолійович – доктор технічних наук, доцент, професор кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв Національного університету харчових технологій;
 • Маркіна Людмила Миколаївна – доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри техногенної та цивільної безпеки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
 • Невзоров Роман Вікторович – кандидат педагогічних наук, начальник кафедри тактики авіації Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
 • Пархоменко Володимир-Петро Олегович – кандидат технічних наук, викладач кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт Львівського державного університету безпеки життєдіяльності;
 • Рябуха Вячеслав Петрович – доктор технічних наук, доцент, начальник науково-дослідного відділення сучасних методів цифрової обробки інформації Державного підприємства Науково-дослідний інститут радіолокаційних систем «Квант-Радіолокація», головний науковий співробітник Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба;
 • Татарчук Тетяна Василівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри фізики Національного університету «Запорізька політехніка»;
 • Штангрет Назар Олегович – кандидат технічних наук, викладач кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт Львівського державного університету безпеки життєдіяльності;
 • Ямшинський Михайло Михайлович – доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри ливарного виробництва чорних і кольорових металів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
 • та інші.

Щиро дякуємо всім учасникам, хто долучився до цього науково-педагогічного стажування!

Поширити