За підтримки ЦУЄНС побачила світ колективна монографія з фізичної культури

За підтримки ЦУЄНС побачила світ колективна монографія з фізичної культури

564

Вийшла друком зарубіжна колективна монографія «Theoretical-methodological and scientific aspects of physical education» за ініціативи Куявського університету у Влоцлавеку (Республіка Польща) та Поліського національного університету (м. Житомир, Україна). Авторами були висвітлені питання фізичної підготовленості школярів, інновації у фізичній підготовці здобувачів вищої юридичної освіти, проблеми вдосконалення системи фізичного виховання у вищих навчальних закладах, надання якісних фізкультурно-спортивних послуг та низка інших актуальних тем.

До створення колективної монографії долучилися такі науковці:

 • Антіпова Жанна Ігорівна – старший викладач кафедри фізичного виховання Національного університету «Одеська юридична академія»;
 • Бакіко Ігор Володимирович – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, докторант кафедри теорії та методики фізичного виховання Національного університету фізичного виховання та спорту;
 • Барсукова Тетяна Олександрівна – в. о. завідувача кафедри фізичного виховання Національного університету «Одеська юридична академія»;
 • Гаврилова Наталія Володимирівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
 • Грибан Григорій Петрович – доктор педагогічних наук, професор кафедри фізичного виховання Поліського національного університету;
 • Дерека Тетяна Григорівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та методики фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;
 • Дорофєєва Тетяна Іванівна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри зимових видів спорту, велоспорту та туризму Харківської державної академії фізичної культури;
 • Лахтадир Олена Володимирівна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри спорту та фітнесу Київського університету імені Бориса Грінченка;
 • Мельник Сергій Анатолійович – аспірант кафедри теорії та методики фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;
 • Онищук Вікторія Євгенівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
 • Поляничко Олена Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри спорту та фітнесу Київського університету імені Бориса Грінченка;
 • Ткаченко Павло Петрович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання Поліського національного університету;
 • Черкашин Роман Євгенович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фітнесу та циклічних видів спорту Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Електронна версія колективної монографії розміщена на офіційному сайті європейського видавництва «Izdevnieciba «Baltija Publishing» за посиланням.

Дякуємо, що долучилися до організації створення колективної монографії!

Поширити