За підтримки ЦУЄНС успішно пройшло науково-педагогічне стажування з технічних наук

За підтримки ЦУЄНС успішно пройшло науково-педагогічне стажування з технічних наук

1253

16 листопада – 28 грудня 2020 року у Куявському університеті у Влоцлавеку (м. Влоцлавек, Республіка Польща) за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва проходило науково-педагогічне стажування «Інноваційні методи організації освітнього процесу для здобувачів технічної освіти в Україні та країнах ЄС».

У стажуванні взяли участь науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, аспіранти, докторанти, які мають або здобувають технічну освіту. Серед учасників стажування:

 • Артеменко Ольга Василівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій, Льотна академія Національного авіаційного університету;
 • Волков Сергій Леонідович – доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри автоматизованих систем та інформаційно-вимірювальних технологій, Одеська державна академія технічного регулювання та якості;
 • Гайдай Ганна Юріївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри морського приладобудування, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;
 • Гелеш Андрій Богданович – доктор технічних наук, доцент, професор кафедри хімії і технології неорганічних речовин, Національний університет «Львівська політехніка»;
 • Добровольский Андрій Борисович – кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортних засобів та інженерного забезпечення охорони державного кордону, Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;
 • Єфіменко Андрій Анатолійович – кандидат технічних наук, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки, Державний університет «Житомирська політехніка»;
 • Зигун Аліна Юріївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри архітектури та міського будівництва, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;
 • Калашник Ганна Анатоліївна – доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри аеронавігації Льотна академія Національного авіаційного університету;
 • Калашник-Рибалко Мирослава Анатоліївна – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри аеронавігації, Льотна академія Національного авіаційного університету;
 • Кассім Дар’я Олександрівна – доктор технічних наук, доцент, професор кафедри металургійних технологій, Державний університет економіки і технологій;
 • Коваль Андрій Борисович – кандидат технічних наук, доцент кафедри дорожніх машин, Національний транспортний університет;
 • Комар Вячеслав Олександрович – доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри електричних станцій та систем, Вінницький національний технічний університет;
 • Костик Катерина Олександрівна – доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри ливарного виробництва, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 • Лаврут Олександр Олександрович – доктор технічних наук, доцент, професор кафедри тактики, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;
 • Лісняк Андрій Олександрович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри програмної інженерії, Запорізький національний університет;
 • Мартиненко Геннадій Юрійович – доктор технічних наук, доцент, професор кафедри динаміки та міцності машин, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 • Марцева Людмила Андріївна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки, Державний університет «Житомирська політехніка»;
 • Підченко Сергій Костянтинович – доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри телекомунікацій, медійних та інтелектуальних технологій, Хмельницький національний університет;
 • Плугін Дмитро Артурович – доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд, Український державний університет залізничного транспорту;
 • Супонєв Володимир Миколайович – доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри будівельних і дорожніх машин, Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
 • Тверитникова Олена Євгенівна – доктор історичних наук, доцент, професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій і систем, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 • Ткачук Катерина Володимирiвна – кандидат технiчних наук, доцент кафедри підйомно-транспортних машин і деталей машин, ДВНЗ «Приазовський державний технiчний унiверситет»;
 • Фесенко Галина Григорівна – доктор філософських наук, доцент, професор кафедри історії і культурології, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова;
 • Чопоров Сергій Вікторович – доктор технічних наук, доцент, професор кафедри програмної інженерії, Запорізький національний університет;
 • Шкурдода Юрій Олексійович – доктор фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики, Сумський державний університет;
 • Яковенко Ігор Анатолійович – доктор технічних наук, доцент, професор кафедри будівництва, Національний університет біоресурсів і природокористування України
 • та інші.

Усі учасники стажування забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей та сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами) у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу.

Дякуємо всім учасникам, хто долучився до цього заходу!

Поширити