За підтримки ЦУЄНС відбулося науково-педагогічне стажування з технічних наук

За підтримки ЦУЄНС відбулося науково-педагогічне стажування з технічних наук

409

Бути фахівцем із технічних наук – мати професію, яка буде затребуваною. Для того щоб ним стати, потрібно отримати гідну освіту. Своєю чергою викладачі закладів вищої освіти також мають бути зацікавлені в тому, щоб студенти після закінчення навчання володіли як теоретичною, так і практичною базою знань, могли легко знайти собі роботу. Чим більше професійних перспектив матимуть випускники закладу вищої освіти, тим вищий рейтинг і статус буде мати цей заклад. Не останню роль у досягненні цього відіграє вміння зацікавити студентів навчальним процесом, адже освітні підходи не стоять на місці. Із цією метою ЦУЄНС було організовано науково-педагогічне стажування «Спільні цінності, підходи та вимоги до реалізації освітнього процесу в підготовці фахівців з технічних напрямів в Україні та країнах ЄС», яке тривало з 22 листопада по 31 грудня 2021 року в Куявському університеті у Влоцлавеку.

на фото Лабуткіна Тетяна Вікторівна

До наукового заходу долучилися:

 • Босий Микола Вікторович – викладач кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва, Центральноукраїнський національний технічний університет;
 • Гайдай Сергій Сергійович – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • Горобей Марина Сергіївна – кандидат технічних наук, директор Центру діджиталізації освітньої та наукової діяльності, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління;
 • Грубель Михайло Григорович – доктор технічних наук, доцент, начальник кафедри автомобілів та автомобільного господарства, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;
 • Дмітрієв Олег Миколайович – доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польоту, Льотна академія Національного авіаційного університету;
 • Дорошенко Юлія Іванівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри газонафтопроводів та газонафтосховищ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
 • Єнчев Сергій Васильович – доктор технічних наук, доцент, професор кафедри автоматизації та енергоменеджменту аерокосмічного факультету, Національний авіаційний університет;

  на фото Рибалко Іван Миколайович
 • Ковальова Марина Костянтинівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри молекулярної біології та біотехнології, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
 • Кологойда Антоніна Вікторівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобільного транспорту та галузевого машинобудування, Національний університет «Чернігівська політехніка»;
 • Кужельний Ярослав Володимирович – кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобільного транспорту та галузевого машинобудування, Національний університет «Чернігівська політехніка»;
 • Лабуткіна Тетяна Вікторівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри систем автоматизованого управління фізико-технічного факультету, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
 • Лаврут Тетяна Валеріївна – кандидат географічних наук, доцент, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу (систем управління військами) Наукового центру Сухопутних військ, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;
 • Люта Наталія Вікторівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри газонафтопроводів та газонафтосховищ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
 • Малихіна Тетяна Василівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри прикладної фізики та фізики плазми, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
 • Наконечна Оксана Андріївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Житомирський державний університет імені Івана Франка;
 • Олєйнікова Олександра Михайлівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних і дорожніх машин, Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
 • Пасов Геннадій Володимирович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автомобільного транспорту та галузевого машинобудування, Національний університет «Чернігівська політехніка»;
 • Писарєв Максим Григорович – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри технології консервування, Національний університет харчових технологій;
 • Проценко Владислав Олександрович – доктор технічних наук, професор кафедри транспортних технологій та механічної інженерії, Херсонська державна морська академія;
 • Пчельніков Сергій Іванович – кандидат технічних наук, доцент кафедри льотної експлуатації і бойового застосування вертольотів, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
 • Рибалко Іван Миколайович – доктор технічних наук, старший викладач кафедри технологічних систем ремонтного виробництва та технології металів, Державний біотехнологічний університет;

  на фото Шкирта Ігор Миколайович
 • Сікора Ярослава Богданівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Житомирський державний університет імені Івана Франка;
 • Стрижак Олександр Євгенійович – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, Національний центр «Мала академія наук України»;
 • Тачиніна Олена Миколаївна – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри авіоніки, Національний авіаційний університет;
 • Фесьоха Віталій Вікторович – доктор філософії у галузі інформаційних технологій, спеціальність «Інформаційні системи і технології», старший викладач кафедри комп’ютерних інформаційних технологій, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут;
 • Шабельник Юрій Михайлович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, старший викладач кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики, Сумський державний університет;
 • Шкирта Ігор Миколайович – кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри інженерії, технологій та професійної освіти, Мукачівський державний університет.

Усі учасники науково-педагогічного стажування отримали збірники тез доповідей та сертифікати, що підтверджують участь у науковому заході в закладі вищої освіти країни, яка входить до Європейського Союзу.

Висловлюємо подяку всім учасникам стажування!

Поширити