За підтримки ЦУЄНС відбулося науково-педагогічне стажування з юридичних наук

За підтримки ЦУЄНС відбулося науково-педагогічне стажування з юридичних наук

761

Будівництво правової держави, реформи політичної й судово-правової системи настійно потребують розвитку юридичної освіти в Україні. Залежно від того, з якої юридичної спеціальності здійснюється підготовка фахівців, складають відповідну програму їх навчання, у якій поряд з отриманням базових знань передбачають надання студентам, слухачам спеціальних знань з урахуванням специфіки тієї сфери, де їм доведеться працювати.

Із 7 червня по 17 липня 2021 року під керівництвом Куявського університету у Влоцлавеку було організовано науково-педагогічне стажування «Впровадження сучасних європейських підходів та інноваційних методів підготовки кваліфікованих правників».

До участі у стажуванні були запрошені науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають юридичну освіту.

Бажання взяти участь у стажуванні виявили такі науковці з України:

 • Арістова Ірина Василівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права, Сумський національний аграрний університет;
 • Боднар Ігор Володимирович – кандидат юридичних наук, начальник кафедри тактико-спеціальної підготовки, Академія Державної пенітенціарної служби;
 • Волошко Олексій Олексійович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради;
 • Грищенко Олександра Петрівна – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри права, філософії та політології, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка;
 • Дзейко Жанна Олександрівна – доктор юридичних наук, професор кафедри теорії та історії права та держави, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Дмитренко Вікторія Вікторівна – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • Зуєва Оксана Анатоліївна – доцент кафедри цивільного, господарського та екологічного права, Університет митної справи та фінансів;
 • Когут Наталя Дмитрівна – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • Кожура Людмила Олександрівна – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії та історії права, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
 • Колесник Вікторія Юріївна – кандидат юридичних наук, асистент кафедри міжнародного та митного права, Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»;
 • Колодій Анатолій Миколайович – доктор юридичних наук, професор, директор, Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут» Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;
 • Костиря Олена Валиславівнакандидат юридичних наук, доцент кафедри морського права, Національний університет «Одеська морська академія»;
 • Курман Олександр Васильович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
 • Курман Тетяна Вікторівна – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри земельного та аграрного права, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
 • Лапка Оксана Ярославівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії держави та права, Національна академія внутрішніх справ;
 • Малишев Борис Володимирович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії та історії права та держави, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Півторак Галина Федорівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри морського права, Навчально-науковий інститут морського права та менеджменту Національного університету «Одеська морська академія»;
 • Пікуля Тетяна Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії права, Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут» Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;
 • Побіянська Неллі Борисівна – кандидат юридичних наук, викладач кафедри приватно-правових дисциплін, Університет сучасних знань;
 • Савельєва Олена Миколаївна – кандидат юридичних наук, асистент кафедри земельного та аграрного права, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
 • Станіславський Валерій Петровичкандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри земельного та аграрного права, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
 • Череватенко Ірина Миколаївна – кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного процесу, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Висловлюємо подяку всім, хто взяв участь у цьому заході!

Поширити