Завершилось науково-педагогічне стажування з фізико-математичних наук у м. Влоцлавек

Завершилось науково-педагогічне стажування з фізико-математичних наук у м. Влоцлавек

1610

В умовах розвитку сучасного українського суспільства істотно підвищилися вимоги до професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців у фізико-математичній галузі. Це зумовлене швидкими темпами науково-технічного прогресу, а також модернізацією системи вищої освіти в нашій державі.

Саме тому для зміцнення наукового потенціалу кафедр, відкриття нових спеціальностей, розширення міжнародних зв’язків, усебічної комп’ютеризація навчально-виховного процесу та вдосконалення іміджу сучасного педагога, який володітиме знаннями і вміннями інноваційного характеру, а також матиме досвід їх ефективного застосування було організовано науково-педагогічне стажування.

31 серпня – 9 жовтня 2020 року у м. Влоцлавек (Республіка Польща) за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва відбулось науково-педагогічне стажування «Нові та інноваційні методи навчання для здобувачів фізико-математичної освіти».

У стажуванні взяли участь науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають фізико-математичну освіту.

Шістнадцятого жовтня була здійснена відправка збірників тез науково-методичних доповідей і сертифікатів про участь у цьому стажуванні.

Дякуємо усім учасникам, хто взяв участь у науково-педагогічному стажуванні!

Поширити