Завершилось науково-педагогічне стажування з педагогічних та психологічних наук

Завершилось науково-педагогічне стажування з педагогічних та психологічних наук

1827

Педагогічні та психологічні науки відіграють важливу роль у нашому житті. Вони допомагають краще пізнати світ та сформувати різностороннього індивіда. Через це у Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща) за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва з 16 листопада – 28 грудня 2020 року науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти та викладачі з України пройшли науково-педагогічне стажування «Організація освітнього процесу в галузі педагогічних та психологічних наук в Україні та країнах ЄС», яке допомогло відкрити нам завісу у світ педагогіки та психології. 

У науково-педагогічному стажуванні взяли участь найбільш відомі представники цієї сфери, серед них:

 • Алєксєєва Світлана Володимирівна – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії професійної кар’єри, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України;
 • Атрощенко Тетяна Олександрівна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки дошкільної, початкової освіти та освітнього менеджменту, Мукачівський державний університет;
 • Бабяк Ольга Олексіївна – кандидат психологічних наук, завідувач відділу психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України;
 • Бондар Тамара Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки дошкільної, початкової освіти та освітнього менеджменту, Мукачівський державний університет;
 • Гончар Людмила Вікторівна – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії інституційного виховання, Інститут проблем виховання НАПН України;
 • Гришина Тетяна Анатоліївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології, Класичний приватний університет;
 • Гулич Марія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри порівняльної педагогіки та методики викладання іноземних мов, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;
 • Дуфинець Василь Андрійович – доктор медичних наук, доцент кафедри психології, Мукачівський державний університет;
 • Железнякова Юлія Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, Запорізький національний університет;
 • Жигадло Олена Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Зваричук Жанна Йосипівна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри методики музичного виховання та диригування, Навчально-науковий інститут мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;
 • Калініна Тетяна Станіславівна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри корекційної та спеціальної психології, КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, науковий співробітник лабораторії психології спілкування, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України;
 • Канішевська Любов Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-експериментальної роботи, Інститут проблем виховання НАПН України;
 • Кобильченко Вадим Володимирович – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України;
 • Коцур Галина Георгіївна – доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Литвинчук Алла Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, Поліський національний університет;
 • Омельченко Ірина Миколаївна – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України;
 • Омельчук Сергій Аркадійович – доктор педагогічних наук, доцент, перший проректор, професор кафедри слов’янської філології та світової літератури імені професора О. Мішукова, Херсонський державний університет;
 • Онищенко Наталія Петрівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;
 • Парфанович Іванна Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
 • Садова Ірина Ігорівна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і методики початкової освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;
 • Шапаренко Христина Андріївна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та методики дошкільної освіти, декан факультету дошкільної і спеціальної освіти та історії, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради;
 • Шахрай Валентина Михайлівна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувачка лабораторії інституційного виховання, Інститут проблем виховання НАПН України
 • та інші. 

Щиро дякуємо всім учасникам, хто взяв участь у стажуванні.

Поширити