Jurnalul juridic national: teorie şi practică

Jurnalul juridic national: teorie şi practică

Шановні автори!

Запрошуємо Вас до публікації
у науково-практичному правовому виданні Республіки Молдова
«Jurnalul juridic national:
teorie şi practică»
№ 1 (48) / 2022

Завантажити інформаційний лист

 

Засновник журналу: Інститут кримінального права і прикладної кримінології (м. Кишинів, Республіка Молдова)

«Jurnalul juridic national: teorie şi practică» запрошує до співпраці в рамках опублікування наукових статей докторів наук, кандидатів наук, молодих вчених (ад’юнктів, аспірантів, здобувачів), а також практикуючих юристів, які займаються науковою діяльністю.

Наукова стаття, опублікована у журналі «Jurnalul juridic national: teorie şi practică», вважається публікацією у періодичному науковому виданні іншої держави за напрямом «Право» відповідно до п. 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» № 1220 від 23 вересня 2019 р. (для здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук), необхідної для отримання наукового ступеня доктора наук.


ISSN: 2345-1130 (Print)
Мова статті: румунська, українська, англійська
Обсяг статті: 10–15 сторінок
Дедлайн: 30 березня 2022 року
!У зв’язку з відсутністю логістики витратного матеріалу (папір, тонер) для забезпечення друку примірників журналу та можливості подальшої розсилки друкованих примірників авторам на час війни журнал буде видаватися виключно в електронній версії.


РУБРИКИ ЖУРНАЛУ
 1. Теорія та історія держави і права, філософія права
 2. Конституційне й муніципальне право
 3. Адміністративне право та процес
 4. Фінансове та податкове право
 5. Цивільне право і процес
 6. Сімейне право
 7. Господарське право і процес
 8. Трудове право, право соціального забезпечення
 9. Земельне, аграрне, екологічне право
 10. Кримінальне право, кримінально-виконавче право
 11. Кримінологія
 12. Кримінальний процес, криміналістика
 13. Міжнародне право
 14. Право Європейського Союзу
ПОРЯДОК ПОДАЧІ МАТЕРІАЛІВ

Для опублікування статті в науковому журналі «Jurnalul juridic national: teorie şi practică» № 1 (48) необхідно до 30 березня 2022 року (включно):

1. надіслати на електронну пошту jurnaluljuridic@cuesc.org.ua наступні матеріали:
– наукову статтю (завантажити приклад оформлення статті українською або англійською мовою);
– відскановану заяву про відповідальність, підписану автором статті (завантажити бланк для оформлення заяви);
– квитанцію про сплату публікаційного внеску;

2. заповнити заявку про автора за посиланням.

В статті допускається не більше двох авторів.

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

Вартість публікації наукової статті – 700 гривень.

Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей і перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.

Після успішного рецензування статті необхідно надіслати на електронну пошту jurnaluljuridic@cuesc.org.ua відскановану квитанцію про оплату публікації.

!Автори, які надішлють до редакції статтю у № 1 (48)/ 2022 до 30 березня (включно), отримують можливість подати одну власну статтю в будь-який номер журналу до кінця року безкоштовно.

ОЦІНКА ПРЕДСТАВЛЕНИХ СТАТЕЙ

При оцінці представлених статей, редакційна колегія ґрунтуватиметься на:

 • дотриманні структурних вимог наукової статті;
 • дотриманні редакційних конвенцій: заголовки, анотації та посилання повинні бути чіткими, інформативними, точними, повними; автори повинні бути ідентифіковані за інституційною приналежністю і адресою;
 • дотримання технічних вимог для публікації статті в журналі (Times New Roman (TNR), розмір шрифту 14, інтервал між рядками 1,5, формат A4 з полями: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє і нижнє – 2,5 см, на одному боці аркуша. Сторінки статті не нумеруються);
 • елементи оригінальності, які складаються з:
  – новизни сформульованих і інтерпретованих ідей;
  – новизни точок зору дослідника;
  – «свіжості» використаної наукової мови;
  – сили переконання, яка випливає з тексту роботи з метою заманити читачів;
  – індивідуалізації тексту, що відображається шляхом введення «голосу» автора, що відрізняється від інших голосів.
ВИМОГИ ДО НАУКОВОЇ СТАТТІ

Автор повинен дотримуватися таких вимог до структурних компонентів наукової статті, які повинні бути чітко викладені:

 • УДК;
 • назва рубрики (наприклад, Рубрика 6. Сімейне право);
 • назва статті (складається не більше ніж з 10–12 слів, містить точні поняття, які не допускають двозначності, відповідає змісту, не «обіцяє» більшого, ніж містить, уникає термінів з декількома значеннями, викладається коротко, просто, уникаючи дієслів: бути, мати, отримати);
 • інформація про автора (ім’я, прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи);
 • короткий виклад (резюме) (мовою статті, обсягом 75–100 слів);
 • ключові слова (мовою статті);
 • назва статті (англійською мовою);
 • інформація про автора (англійською мовою);
 • короткий виклад (резюме) (англійською мовою, обсягом 75–100 слів);
 • ключові слова (англійською мовою);
 • вступна частина (вступ);
 • мета статті;
 • висновки;
 • бібліографічні посилання;
 • електронна пошта автора.
ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Координатор наукового журналу:
Тютюнник Тетяна Миколаївна
Тел.: +38 (066) 581 68 59
E-mail: jurnaluljuridic@cuesc.org.ua
Сайт: www.cuesc.org.ua/zhurnali/jurnaluljuridic
Офіційний сайт журналу: www.jurnaluljuridic.in.ua