Колективна монографія з охорони громадського здоров’я (м. Рига, Латвійська Республіка)

Колективна монографія з охорони громадського здоров’я (м. Рига, Латвійська Республіка)

1494

Національний університет «Острозька академія»
Державна установа «Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва
Національної академії медичних наук України»
Сумський державний педагогічний університет
імені А.С. Макаренка
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
Сумський державний університет
Вища школа менеджменту
інформаційних систем (ISMA)

Щорічна колективна монографія

СИСТЕМА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ
ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: РЕАЛІЇ,
ТРАНСФОРМАЦІЯ, ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ, ПЕРСПЕКТИВИ

Дедлайн – 9 серпня 2024 року (включно)

Завантажити інформаційний лист
Завантажити приклад оформлення розділу монографії українською мовою
Завантажити приклад оформлення розділу монографії англійською мовою

До участі в написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти, які мають або здобувають освіту у сфері охорони громадського здоров’я.
Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумкисвоїх наукових досліджень.

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ:

Дьякон Роман – доктор технічних наук, професор, академік, президент правління Вищої школи менеджменту інформаційних систем (ISMA);

Гущук Ігор Віталійович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри громадського здоров’я та фізичного виховання Національного університету «Острозька академія»;

Лях Юрій Єримійович – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри громадського здоров’я та фізичного виховання Національного університету «Острозька академія»;

Мокієнко Андрій Вікторович – доктор медичних наук, доцент кафедри громадського здоров’я та фізичного виховання Національного університету «Острозька академія»;

Хоронжевська Інна Станіславівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри громадського здоров’я та фізичного виховання Національного університету «Острозька академія»;

Гільман Анна Юріївна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри громадського здоров’я та фізичного виховання Національного університету «Острозька академія»;

 

Кулеша Наталія Петрівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри громадського здоров’я та фізичного виховання Національного університету «Острозька академія»;

Топішко Наталія Петрівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри громадського здоров’я та фізичного виховання Національного університету «Острозька академія»;

Блащук Тетяна Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права імені І. Малиновського Національного університету «Острозька академія»;

 

Турос Олена Ігорівна – доктор медичних наук, професор, заступник директора Державної установи «Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»;

Антомонов Михайло Юрійович – доктор біологічних наук, професор, завідувач лабораторії епідеміології НІЗ та медичної інформатики Державної установи «Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»;

Калиниченко Ірина Олександрівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри громадського здоров’я та медико-біологічних основ фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;

Латіна Ганна Олександрівна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри громадського здоров’я та медико-біологічних основ фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;

Заікіна Ганна Леонідівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри громадського здоров’я та медико-біологічних основ фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;

Вівсянник Олег Михайлович – кандидат наук з державного управління, докторант, директор Департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я Рівненської ОДА;

 

Сергета Ігор Володимирович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова;

Сміянов Владислав Анатолійович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри громадського здоров’я Сумського державного університету.

 

Монографія буде видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) та рекомендована до друку вченою радою наукової установи. Якісне незалежне рецензування монографії буде забезпечене трьома рецензентами, прізвища яких будуть вказані у вихідних даних видання. Також монографії буде присвоєно номер ISBN, що дасть можливість авторам узяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії МОН України.

Монографія буде розміщена на сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” за цим посиланням.

Автори розділу колективної монографії отримають в електронному вигляді макет колективної монографії та сертифікат.

Чому публікація розділу монографії є цінною?

(для виконання ліцензійних умов,
на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук,
для присудження ступеня доктора філософії,
для молодих учених)

ДІЗНАТИСЯ

КЛЮЧОВІ ДАТИ:

Прийом заявок та статей для публікації в монографії: 9 серпня 2024 року (включно).

Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 1–2 робочих днів після отримання матеріалів.

Електронна розсилка макету монографії та сертифікату: після 22 листопада 2024 року.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно:

 1. до 9 серпня 2024 року (включно) заповнити заявку та надіслати на електронну адресу med@cuesc.org.ua наукову статтю на рецензування;
 2. після схвалення статті до публікації надіслати копію квитанції про сплату організаційного внеску. 

Тема листа:  КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я.

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЇ:

 1. Організація та управління системою охорони громадського здоров’я на міжнародному, національному та регіональному рівнях (діяльність Всесвітньої організації охорони здоров’я, Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я; нормативно-правові акти та програми у сфері громадського здоров’я; оперативні функції з охорони громадського здоров’я; кращі міжнародні та вітчизняні практики у сфері громадського здоров’я, лідерство і стратегічне управління).
 2. Моніторинг та реагування на надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я (безпекові стратегії в охороні здоров’я, зокрема провідні світові практики, Міжнародні медико-санітарні правила 2005 року; біобезпека; гігієнічні аспекти безпеки середовища життєдіяльності людини, санітарне та епідемічне благополуччя населення).
 3. Упровадження системи державного моніторингу за детермінантами здоров’я (Цілі сталого розвитку до 2030 року; профілактика захворювань, упровадження принципу «охорона здоров’я в усіх політиках» (Health in All Policies); методологія наукових досліджень, біостатистика, аналіз ризику; система соціально-гігієнічного моніторингу в Україні та світі).
 4. Вітчизняний та іноземний досвід із підготовки фахівців у сфері громадського здоров’я (кадрова політика у сфері громадського здоров’я; досвід міжнародних неурядових організацій (Association of Schools of Public Health in the European Region, Agency for Public Health Education Accreditation, European Public Health Association, European Public Health Alliance, European Health Management Association, EuroHealthNet); вітчизняні школи з підготовки фахівців із громадського здоров’я та фахівців із довкілля і здоров’я).
 5. Психічне/ментальне здоров’я (психологія здоров’я; актуальні питання психосоціальної та фізичної реабілітації військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб та громадян в умовах російської агресії; саногенне мислення).
 6. Охорона материнства та дитинства (репродуктивне здоров’я; профілактика захворювань репродуктивної сфери; соціальні й етичні проблеми штучного запліднення; профілактика спадкової та вродженої патології).
 7. Промоція здоров’я (інформаційні технології, штучний інтелект, комунікаційний менеджмент; роль неурядових організацій у підтримці та зміцненні здоров’я на індивідуальному й популяційному рівні).
 8. Фінансовий менеджмент у сфері громадського здоровя (проєктний та програмний менеджмент, матеріально-технічне забезпечення системи охорони громадського здоров’я; фінансові аспекти громадського здоров’я на сучасному етапі).
 9. Правове забезпечення системи охорони громадського здоровя (правові аспекти забезпечення безпеки середовища життєдіяльності людини; медичне право, біоетика та деонтологія, безпека пацієнтів та медичного персоналу; Кодекс з Охорони здоров’я).
 10. Інші проблемні питання у сфері громадського здоров’я.

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Відшкодування витрат за коректування, редагування, верстку, адміністрування, присвоєння DOI, розроблення дизайну, перевірку перекладу розділів колективної монографії та друк і передання звітних екземплярів у Латвійську національну бібліотеку складає 1000 грн. за 15–30 сторінок розділу. Якщо стаття понад 30 сторінок розділу, вартість кожної додаткової сторінки – 50 грн.

Для членів ЦУЄНС розмір організаційного внеску становить 800 грн. за 15–30 сторінок розділу (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Редакційна колегія забезпечує анонімне якісне рецензування кожного поданого розділу до монографії. Усі подані розділи до монографії перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що приймаються розділи до монографії українською, англійською та латиською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

Стаття повинна представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора.

Обсяг підрозділу монографії має бути не менше 15–30 сторінок; формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм.

Кількість авторів не може перевищувати 3 особи.

Матеріали приймаються латиською, українською та англійською мовами.

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА СТАТТІ:

Назва розділу монографії; прізвище та ініціали автора мовою публікації.

Матеріал повинен мати таку структуру: короткий вступ (1–2 сторінки), 2–3 рівнозначні за обсягом параграфи і висновок (1 сторінка), анотація 7–10 речень мовою статті (зазначити проблематику та результати дослідження).

У статті обов’язково мають бути посторінкові посилання, а також список використаної літератури наприкінці публікації. Посилання важливо зазначати цифрою без дужок і крапок за допомогою звичайних посилань програми Microsoft Word.

З метою забезпечення підвищення якості наукових цитувань у наукометричній базі даних Open Ukrainian Citation Index (OUCI) потрібно вказати DOI для кожного джерела в списку літератури, яке його має.

Увага! Список використаних джерел подається мовою оригіналу та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

ПІБ автора та інформація про нього: науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи; адреса місця роботи, ORCID-код (англійською мовою незалежно від мови публікації).

Увага! У разі подання розділу до монографії не англійською мовою автори додатково подають назви свого розділу та всіх його структурних елементів (підрозділів) англійською (дивитися приклад оформлення).

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з Вищою школою менеджменту інформаційних систем (ISMA))

Контактна особа: Родік Леся Миколаївна – координатор з питань наукових заходів та проєктів у галузі охорони здоров’я.
Телефон: +38 066 642 61 74
E-mail: med@cuesc.org.ua
Web-site: www.cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/cuescinfo

Поширити