ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ

ЄВРОПЕЙСЬКІ ПАРТНЕРИ

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Wyższa Szkoła Humanistyczno – Przyrodnicza w Sandomierzu

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A.

Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie

Federacja Uczelni Aglomeracji Warszawskiej

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie

Paneurópska Vysoká Škola

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

AMEA Fəlsəfə İnstitutu

Miskolci Egyetem

Centrul Universitar Nord din Baia Mare

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Uniwersytet Rzeszowski

David Agmashenebeli University of Georgia

České vysoké učení technické v Praze

Europos humanitarinis universitetas

Katholische Universität Lublin „Johannes Paul II”

Vilniaus kolegija / Aukštoji valstybinė mokykla

Balkan History Association (BHA)

Università Ca' Foscari Venezia

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

TalTech

ISMA

WSBW (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi)

89886665_101821414793019_664355063287775232_n

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Baltijas Starptautiskā akadēmija

Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată

Akademia Polonijna

Transport and Telecommunication Institute

transport-and-telecommunication-institute-102-logo

УКРАЇНСЬКІ ПАРТНЕРИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ужгородський національний університет

Львівський національний університет імені Івана Франка

Національний університет «Одеська юридична академія»

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Запорізький національний університет

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Міжнародний гуманітарний університет

Херсонський державний університет

Дніпровський гуманітарний університет

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій

Херсонський державний аграрний університет

Науково-дослідний інститут публічного права

Сумський національний аграрний університет

Класичний приватний університет

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

Приватний вищий навчальний заклад «Фінансово-правовий коледж»

Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет бізнесу і права»

00000344

Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України

Університет митної справи та фінансів

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Одеський державний університет внутрішніх справ

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва»

Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України

logo

Українська асоціація китаєзнавців

Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Інститут морської біології НАН України

институт морс биологии

Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України

Національний авіаційний університет

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

мечникова

Міжнародний університет фінансів

ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

Національний університет харчових технологій

нухт

Львівський торговельно-економічний університет

Південно-українське відділення Соціологічної асоціації України

lOGO_SAU-1

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Льотна академія Національного авіаційного університету

Національний Центр "Мала академія наук України"

Донецький державний університет внутрішніх справ

Поліський національний університет

Державний університет «Житомирська політехніка»

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука

iueh-logo-gerb

ТЕХНІЧНІ ПАРТНЕРИ

Plagiat.pl

StrikePlagiarism.com

unnamed