ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ ДЕТАЛЬНІШЕ

ЄВРОПЕЙСЬКІ ПАРТНЕРИ

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Wyższa Szkoła Humanistyczno – Przyrodnicza w Sandomierzu

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A.

Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie

Federacja Uczelni Aglomeracji Warszawskiej

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie

Paneurópska Vysoká Škola

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

AMEA Fəlsəfə İnstitutu

Miskolci Egyetem

Centrul Universitar Nord din Baia Mare

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Uniwersytet Rzeszowski

David Agmashenebeli University of Georgia

České vysoké učení technické v Praze

Europos humanitarinis universitetas

Katholische Universität Lublin „Johannes Paul II”

Vilniaus kolegija / Aukštoji valstybinė mokykla

Balkan History Association (BHA)

Università Ca' Foscari Venezia

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

TalTech

ISMA

WSBW (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi)

89886665_101821414793019_664355063287775232_n

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Baltijas Starptautiskā akadēmija

Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată

Akademia Polonijna

Transport and Telecommunication Institute

Lietuvos verslo kolegija

Univerza v Ljubljani

УКРАЇНСЬКІ ПАРТНЕРИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ужгородський національний університет

UzNU_logo_new-header

Львівський національний університет імені Івана Франка

Національний університет «Одеська юридична академія»

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Запорізький національний університет

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

gerb

Міжнародний гуманітарний університет

Херсонський державний університет

Дніпровський гуманітарний університет

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Український державний університет імені Михайла Драгоманова

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій

Херсонський державний аграрно-економічний університет

Науково-дослідний інститут публічного права

Сумський національний аграрний університет

Класичний приватний університет

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

Фінансово-правовий коледж

Міжнародний університет бізнесу і права

Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України

Університет митної справи та фінансів

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Одеський державний університет внутрішніх справ

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Науково-дослідний інститут будівельного виробництва

Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України

logo

Українська асоціація китаєзнавців

Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Інститут морської біології НАН України

институт морс биологии

Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України

Національний авіаційний університет

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Міжнародний університет фінансів

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Національний університет харчових технологій

Львівський торговельно-економічний університет

Південно-українське відділення Соціологічної асоціації України

lOGO_SAU-1

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Льотна академія Національного авіаційного університету

Національний Центр "Мала академія наук України"

Донецький державний університет внутрішніх справ

Поліський національний університет

Університет «Житомирська політехніка»

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука

iueh-logo-gerb

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Центр балтистики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Науково-дослідний інститут правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України

Одеський національний морський університет

odesskiy-natsionalnyiy-morskoy-universitet-336988-removebg-preview

Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Ф. Е. Фальц-Фейна НААН України

Міжрегіональна Академія управління персоналом

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Державний податковий університет

Карпатський університет імені Августина Волошина

1a76a8a5011d74c1cbff9928219576e2

Херсонська державна морська академія

Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України

Громадська організація «Інноваційний університет»

Луцький педагогічний коледж

Полтавський університет економіки і торгівлі

Громадська наукова організація «Фундація публічно-правових ініціатив»

1

Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України

Асоціація стоматологів України

unnamed

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Центр Дністрянського

Державний біотехнологічний університет

Галицький фаховий коледж імені В'ячеслава Чорновола

Дніпровський державний медичний університет

Львівський державний університет внутрішніх справ

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Уманський національний університет садівництва

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів

Online Law School

Всеукраїнське Лікарське Товариство

Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

gerb2021

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка

Національний університет «Острозька академія»

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

Херсонський національний технічний університет

ТОВ «Технічний університет «Метінвест Політехніка»

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія»

Військова академія (м. Одеса)

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Лого_СумГПУ

КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка

Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України

Національний науковий центр «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича» Національної академії аграрних наук України

завантаження-removebg-preview

Інститут біології тварин Національної академії аграрних наук України

Всеукраїнська громадська організація "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України"

Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини

Одеський національний медичний університет

Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»

Обласний коледж «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка» Полтавської обласної ради

Бердянський державний педагогічний університет

ВГО «Українська бібліотечна асоціація»

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

КНДУ "Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста"

ТЕХНІЧНІ ПАРТНЕРИ

Plagiat.pl

StrikePlagiarism.com

unnamed

Книжкова друкарня «ТакиБук»