Анонси

Анонси

Анонси

Анонси

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з гендерних студій у вищій школі

Львівський державний університет внутрішніх справ Центр українсько-європейського наукового співробітництва Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації ГЕНДЕРНІ СТУДІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ДОСЯГНЕННЯ 5 вересня – 16 жовтня 2022...

Колективна монографія з аграрних наук та продовольства, ветеринарної медицини (м. Влоцлавек, Республіка Польща)

Куявський університет у Влоцлавеку Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького Колективна монографія АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ТВАРИННИЦТВА Дедлайн  – 30...

Ювілейна науково-практична конференція, присвячена 120-річчю заснування кафедри акушерства та гінекології ОНМедУ (м. Одеса, Україна)

Одеський національний медичний університет Одеське відділення Асоціації акушерів-гінекологів України Ювілейна науково-практична конференція, присвячена 120-річчю заснування кафедри акушерства та гінекології ОНМедУ ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ В АКУШЕРСТВІ ТА...

Міжнародна наукова конференція з історії, соціології, філософії, політології (м. Рига, Латвійська Республіка)

ISMA University of Applied Sciences Міжнародна наукова конференція ДОСЛІДЖЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА З ПОЗИЦІЙ ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ, СОЦІОЛОГІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ 30–31 серпня 2022 року м. Рига, Латвійська Республіка Завантажити...

V-а Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого...

Міністерство освіти і науки України Херсонський державний аграрно-економічний університет Факультет рибного господарства та природокористування Кафедра екології та сталого розвитку імені професора Ю.В. Пилипенка Конференція відбудеться за підтримки Державної...

Міжнародна наукова конференція з культури та мистецтва (м. Рига, Латвійська Республіка)

ISMA University of Applied Sciences Міжнародна наукова конференція ВПЛИВ КУЛЬТУРИ Й МИСТЕЦТВА НА ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ ЦИВІЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО ТА ПІСЛЯВОЄННОГО ЧАСУ 30–31 серпня 2022 року м. Рига,...

Колективна монографія з медичних наук (м. Ченстохова, Республіка Польща)

Полонійна академія в Ченстохові Колективна монографія СУЧАСНА МЕДИЧНА НАУКА Й ОСВІТА В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС: ІМПЕРАТИВИ, ТРАНСФОРМАЦІЯ, ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ Дедлайн  – 31 серпня 2022 року м. Ченстохова,...

Міжнародна наукова конференція з природничих наук (м. Рига, Латвійська Республіка)

ISMA University of Applied Sciences Міжнародна наукова конференція ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ЕКОЛОГІЯ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК АДМІНІСТРАТИВНИХ ОДИНИЦЬ ЛАТВІЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС 30–31 серпня...

Колективна монографія з права (Республіка Польща, м. Влоцлавек)

Куявський університет у Влоцлавеку Одеський державний університет внутрішніх справ Колективна монографія   ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР СУЧАСНОЇ ПРАВНИЧОЇ НАУКИ Дедлайн  – 31 серпня 2022 року м. Влоцлавек, Республіка Польща Завантажити інформаційний лист Завантажити приклад...

Міжнародна наукова конференція з аграрних наук та продовольства, ветеринарної медицини (м. Рига, Латвійська Республіка)

ISMA University of Applied Sciences Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства НААН України Міжнародна наукова конференція ПРОГНОЗИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВИХ ВІДКРИТТІВ У ГАЛУЗІ АГРАРНИХ НАУК І ПРОДОВОЛЬСТВА 30–31...