Анонси

Анонси

Анонси

Анонси

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з педагогічних наук

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Центр українсько-європейського наукового співробітництва Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації ПРОЄКТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 014 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА»  31 жовтня – 11...

Міжнародна наукова конференція «ХХV Сходознавчі читання Агатангела Кримського»

Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського Національної академії наук України Видавничій дім «Гельветика» Центр українсько-європейського наукового співробітництва Міжнародна наукова конференція ХХV СХОДОЗНАВЧІ ЧИТАННЯ А. КРИМСЬКОГО 10 листопада 2022 року Завантажити...

Міжнародна наукова конференція з журналістики, реклами та PR, медіа (м. Ченстохова, Республіка Польща)

Полонійна академія в Ченстохові Міжнародна наукова конференція ВЗАЄМОДІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ, РЕКЛАМИ ТА PR У СУЧАСНОМУ МЕДІЙНОМУ ПРОСТОРІ 12–13 жовтня 2022 року м. Ченстохова, Республіка Польща Завантажити інформаційний лист До участі в...

V (IX) Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і технологія іншомовної освіти» (м. Київ, Україна)

Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Факультет іноземної філології кафедра методики викладання іноземних мов кафедра іноземних мов за професійним спрямуванням Університет Кобленц-Ландау (Німеччина) Інститут Конфуція...

Колективна монографія із суспільних наук (м. Ченстохова, Республіка Польща)

Полонійна академія в Ченстохові Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола Колективна монографія «АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНИХ НАУК В УМОВАХ СУЧАСНОГО СВІТУ ПІСЛЯ 24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ» Дедлайн ...

ІV Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії»

Міністерство освіти і науки України Національна академія наук України  Національний центр «Мала академія наук України» Одеський національний університет імені І.І. Мечникова Інститут обдарованої дитини НАПН України Національний педагогічний університет імені...

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації зі STEM-освіти

Національний центр «Мала академія наук України» Донецький державний університет внутрішніх справ Вінницький національний технічний університет Центр українсько-європейського наукового співробітництва Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації STEM-ОСВІТА: НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ...

Колективна монографія з природничих наук (м. Рига, Латвійська Республіка)

ISMA University of Applied Sciences Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Колективна монографія  СУЧАСНІ АСПЕКТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ БІОЛОГО-ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ Дедлайн  – 30 вересня 2022 року м....

Міжнародна наукова конференція з публічного управління та адміністрування (м. Рига, Латвійська Республіка)

ISMA University of Applied Sciences Міжнародна наукова конференція ВПЛИВ ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ НА ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ 5–6 жовтня 2022 року м. Рига, Латвійська Республіка Завантажити інформаційний лист До...

Міжнародна наукова конференція з фізичного виховання та спорту (Республіка Польща, м. Ченстохова)

Полонійна академія в Ченстохові  Міжнародна наукова конференція РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 5–6 жовтня 2022 року м. Ченстохова, Республіка Польща Завантажити інформаційний лист До участі в...