Анонси

Анонси

Анонси

Анонси

Науково-педагогічне стажування з аграрних наук та продовольства, ветеринарної медицини (м. Влоцлавек, Республіка Польща)

Куявський університет у Влоцлавеку Науково-педагогічне стажування РОЗКВІТ ТА ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ АГРАРНОЇ НАУКИ Й ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС м. Влоцлавек, Республіка Польща 6 вересня – 17 жовтня...

8-й Міжнародний Азіатський конгрес | Межі політики: реальність, стратегії, перспективи (22-24 вересня 2021 р.)

Запрошуємо взяти участь у 8-му Міжнародному Азіатському конгресі | Межі політики: реальність, стратегії, перспективи (22-24 вересня 2021 р.) Міжнародний азіатський конгрес щороку організовують Азіатсько-Тихоокеанська...

Науково-педагогічне стажування з фізико-математичних наук (Республіка Польща, м. Влоцлавек)

Куявський університет у Влоцлавеку Науково-педагогічне стажування СУЧАСНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС м. Влоцлавек, Республіка Польща 6 вересня – 17 жовтня 2021 року Завантажити...

Науково-педагогічне стажування з фізичного виховання (м. Влоцлавек, Республіка Польща)

Куявський університет у Влоцлавеку Науково-педагогічне стажування ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАКТИКИ ТА РІЗНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ  ДИСЦИПЛІН У ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ м. Влоцлавек, Республіка Польща 6 вересня – 17 жовтня 2021...

Науково-педагогічне стажування з публічного управління та адміністрування (м. Влоцлавек, Республіка Польща)

Куявський університет у Влоцлавеку Науково-педагогічне стажування УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПІДХІД м. Влоцлавек, Республіка Польща 6 вересня – 17 жовтня 2021...

Науково-педагогічне стажування з педагогічних та психологічних наук (м. Венеція, Італія)

Венеціанський університет Ка' Фоскарі  Науково-педагогічне стажування ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ У ГАЛУЗІ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК. ДОСВІД КРАЇН ЄС м. Венеція, Італія 13 вересня – 24 жовтня...

Науково-педагогічне стажування з історії, соціології, філософії, політології (м. Влоцлавек, Республіка Польща)

Куявський університет у Влоцлавеку Науково-педагогічне стажування ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПІДХІД ТА ЙОГО УКРАЇНСЬКА МОДЕРНІЗАЦІЯ В ПІДГОТОВЦІ ВИКЛАДАЧІВ У ГАЛУЗІ ІСТОРИЧНИХ, ПОЛІТИЧНИХ, ФІЛОСОФСЬКИХ ТА СОЦІОЛОГІЧНИХ НАУК м. Влоцлавек, Республіка Польща 6...

Науково-педагогічне стажування з журналістики, реклами та PR (Республіка Польща, м. Влоцлавек)

Куявський університет у Влоцлавеку Науково-педагогічне стажування ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО ДИНАМІКА У ГАЛУЗІ ЖУРНАЛІСТИКИ, РЕКЛАМИ ТА PR В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС м. Влоцлавек, Республіка Польща 6 вересня...

Науково-педагогічне стажування з медичних наук (м. Люблін, Республіка Польща)

Люблінський медичний університет Науково-педагогічне стажування ІННОВАЦІЙНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС 13 вересня – 24 жовтня 2021 р. м. Люблін, Республіка Польща Завантажити інформаційний лист Програма...

Науково-педагогічне стажування з технічних наук (м. Прага, Чеська Республіка)

Чеський технічний університет у Празі Науково-педагогічне стажування ПРИКЛАДНІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ м. Прага, Чеська Республіка  13 вересня – 24 жовтня 2021 року Завантажити...