Анонси

Анонси

Анонси

Анонси

XIV Міжнародна науково-практична конференція “Становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії та практики” (м....

Міністерство освіти і науки України Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Факультет морського права Гомельська філія Міжнародного університету “МИТСО”, Республіка Білорусь Яньченський інститут індустріальних технологій, Китайська Народна Республіка XIV...

Міжнародна наукова конференція «ХХІV Сходознавчі читання А. Кримського» (м. Київ, Україна)

Інститут сходознавства імені А.Ю. Кримського НАН України Центр українсько-європейського наукового співробітництва Видавничий дім «Гельветика» Міжнародна наукова конференція, присвячена 30-річчю Інституту сходознавства імені А.Ю. Кримського НАН України ХХІV СХОДОЗНАВЧІ ЧИТАННЯ А. КРИМСЬКОГО 21 грудня...

Науково-педагогічне стажування в  галузі культурології, мистецтвознавства та музикознавства (м. Влоцлавек, Республіка Польща)

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku (Куявський університет у Влоцлавеку) The Odessa National A. V. Nezhdanova Academy of Music Non-Governmental Organisation «Community «Musicology Of Ukraine In The...

Науково-педагогічне стажування з юридичних наук (м. Лодзь, Республіка Польща)

WSBW (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi) Науково-педагогічне стажування ЄВРОПЕЙСЬКІ НОВОВВЕДЕННЯ В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ І ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЮРИСТІВ м. Лодзь, Республіка Польща 15 листопада – 26...

ІІ Всеукраїнський (національний) конкурс наукових та навчальних видань “Відкрита наука, сталий розвиток та інноваційні...

Сумський національний аграрний університет Рада молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України Громадська організація «Інноваційний університет» ТОВ «Видавничо-торговий дім «Університетська книга» ТОВ “Видавничий дім “Гельветика” ПП “Видавництво “Олді+ Baltija...

Науково-педагогічне стажування з фізичного виховання (м. Влоцлавек, Республіка Польща)

Куявський університет у Влоцлавеку Науково-педагогічне стажування ВИКОРИСТАННЯ КРАЩИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ОСВІТНІХ ПРАКТИК В ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ м. Влоцлавек, Республіка Польща 15 листопада – 26 грудня...

Науково-педагогічне стажування з фізико-математичних наук (Республіка Польща, м. Влоцлавек)

Куявський університет у Влоцлавеку Науково-педагогічне стажування ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС м. Влоцлавек, Республіка Польща 15 листопада...

Науково-педагогічне стажування з аграрних наук та продовольства (м. Влоцлавек, Республіка Польща)

Куявський університет у Влоцлавеку Науково-педагогічне стажування ВПЛИВ ДОСВІДУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН НА ФОРМУВАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ЗАВДАНЬ І СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ АГРАРНОГО СЕКТОРА м. Влоцлавек, Республіка Польща 15 листопада –...

V Міжнародна науково-практична конференція “Третій рівень освіти в Україні: становлення та тенденції” (с. Світязь,...

Міністерство освіти і науки України Волинський національний університет імені Лесі Українки Відділ аспірантури та докторантури Громадська організація «Міжнародна фундація науковців та освітян» Куявський університет у Влоцлавеку Видавничий дім «Гельветика» Центр...

Колективна монографія «Поліцейська діяльність в україні та в європейських країнах: сучасні стандарти та можливості...

Cuiavian University in Wloclawek Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ Колективна монографія ПОЛІЦЕЙСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ ТА В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ: СУЧАСНІ СТАНДАРТИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ЇХ УНІФІКАЦІЇ Дедлайн: 19...