Науково-педагогічне стажування з журналістики (м. Рига, Латвійська Республіка)

Науково-педагогічне стажування з журналістики (м. Рига, Латвійська Республіка)

3569
ISMA University of Applied Sciences

Науково-педагогічне стажування

ПСИХОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКИХ ВИКЛАДАЧІВ
В ГАЛУЗІ ЖУРНАЛІСТИКИ ПІД ЧАС ВІЙНИ

м. Рига, Латвійська Республіка
21 листопада – 1 січня 2023 року

Завантажити інформаційний лист
Програма стажування
Лист МОН України «Про забезпечення функціонування системи атестації наукових і науково-педагогічних кадрів»

До участі у стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями в галузі журналістики, реклами та PR.

Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів ЄКТС (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожного дня впродовж 6 робочих тижнів.

Кожен учасник стажування отримує сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами із зазначенням погодинної програми) та друкований збірник тез науково-методичних доповідей.

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування в науковій установі у країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звань доцента, професора та старшого дослідника відповідно до п. п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (з урахуванням останніх змін згідно з Наказом МОН України № 322 від 17 березня 2021 р.), а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Форма участі – дистанційна.

Мови тез доповідей: латиська, англійська, українська.

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

Роман Дьякон
доктор технічних наук, професор, академік,
президент ISMA University of Applied Sciences.

 

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

1) учасникам необхідно заповнити заявку та до 18 листопада 2022 року (включно) надіслати на електронну адресу soc@cuesc.org.ua тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України;

2) після отримання реквізитів надіслати відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Тема листа: НА СТАЖУВАННЯ З ЖУРНАЛІСТИКИ.

Зверніть увагу! Проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

  1. Організаційний внесок учасника науково-педагогічного стажування становить 4 500 грн. й використовується на покриття транспортних та адміністративних витрат, пов’язаних із виготовленням міжнародних сертифікатів, використанням офіційного інформаційного порталу та опублікуванням збірника тез доповідей. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва організаційний внесок становить 4 000 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).
  2. Зверніть увагу на те, що стажування одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником стажування, незважаючи на співавторство.
  3. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез доповіді та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.
  4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на поштову адресу, вказану в заявці, після 16 січня 2023 року.

ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЯ:

У межах стажування відбудеться онлайн-лекція на платформі ZOOM англійською мовою. Посилання на онлайн-лекцію буде надіслане всім учасникам після сплати за стажування. Онлайн-лекція буде збережена.

Дата: 28 листопада о 15:00 (за київським часом).

Тема лекції: «Академія для викладачів: стратегії ефективної комунікації в навчальному середовищі».

Лектор – Олена Чайко, доктор технічних наук, професор, ISMA University of Applied Sciences.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з ISMA University of Applied Sciences)

Контактна особа: Качан Олена Вікторівна – координатор наукових заходів та проєктів у галузі журналістики.
Контактний телефон: +38 068 473 02 25
Електронна адреса: soc@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/cuescinfo

Поширити