У березні 2021 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєднались...

У березні 2021 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєднались 46 нових членів

3313

У березні до членства в ЦУЄНС приєднались:

 1. Бараболя Ольга Валеріївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії;
 2. Бондар Анастасія Сергіївна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри менеджменту фізичної культури Харківської державної академії фізичної культури;
 3. Бузіна Ірина Миколаївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри екології та біотехнології Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва;
 4. Гетманець Наталя Юріївна – асистент кафедри диригентсько-хорової підготовки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 5. Головань Лариса Володимирівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри екології та біотехнології Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва;
 6. Гринюк Діана Юріївна – кандидат географічних наук, асистент кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету  імені Тараса Шевченка;
 7. Гуляєва Інна Іванівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин Одеського державного аграрного університету;
 8. Ємець Наталія Олександрівна – викладач кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І.В. Корунця факультету перекладознавства Київського національного лінгвістичного університету;
 9. Князян Маріанна Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри французької філології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 10. Кобзей Наталія Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри мовознавства Івано-Франківського національного медичного університету;
 11. Колесник Алла Георгіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 12. Копач Катерина Дмитрівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика;
 13. Корнієнко Олексій Васильович – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психодіагностики та клінічної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 14. Король Лариса Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;
 15. Кравчук Людмила Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту Хмельницького інституту соціальних технологій Університету “Україна”;
 16. Крашеніннік Ірина Володимирівна – доктор філософії, асистент кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;
 17. Кріштафор Дар’я Артурівна – кандидат медичних наук, асистент кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів Дніпровського державного медичного університету;
 18. Ластовецька Ірина Юріївна – викладач вищої категорії, методист Новобузького аграрного коледжу Миколаївського національного аграрного університету;
 19. Латиш Катерина Володимирівна – кандидат юридичних наук, асистент кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 20. Мартакова Анна Валеріївна – старший викладач служби мовного тестування Національної академії Національної гвардії України;
 21. Меліх Олена Олександрівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туристичного бізнесу та рекреації Одеської національної академії харчових технологій;
 22. Миронченко Світлана Іванівна – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри нормальної та патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету;
 23. Миронюк Олена Юріївна – президент українського департаменту Міжнародної громадської організації International Action Art;
 24. Молчко Уляна Богданівна – доцент, доцент кафедри музикознавства та фортепіано Навчально-наукового інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 25. Назаренко Олександра Євгеніївна – старший викладач Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України;
 26. Ніколаєва Тетяна Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології Київського національного університету культури і мистецтва;
 27. Павлова Ольга Сергіївна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Національного університету “Одеської морської академії”;
 28. Паламарчук Катерина Валеріївна – викладач Київського кооперативного інституту бізнесу і права;
 29. Певсе Андрея Андріївна – старший викладач, координатор кафедри філології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ;
 30. Перетяка Наталія Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри метрології та метрологічного забезпечення Одеського державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку;
 31. Плахтій Анастасія Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов та підготовки іноземних студентів ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”;
 32. Постоловський Руслан Михайлович – кандидат історичних наук, професор, ректор Рівненського державного гуманітарного університету;
 33. Просенюк Анжела Іванівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 34. Раєвська Яна Миколаївна – доктор психологічних наук, доцент кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України;
 35. Реброва Ганна Олександрівна – кандидат педагогічних наук, викладач-стажист Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 36. Рєзнік Костянтин Вікторович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри процесів,обладнання та енергетичного менеджменту Одеської національної академії харчових технологій;
 37. Сікорська Наталія Валеріївна – кандидат мистецтвознавства, викладач Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського;
 38. Тітова Аліна Євгеніївна – кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри екології та біотехнології Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва;
 39. Хаботнякова Поліна Сергіївна – кандидат філологічних наук, викладач Київського національного лінгвістичного університету;
 40. Шумська Дарія Ігорівна – аспірант кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету;
 41. Щербак Олена Анатоліївна – кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри нормальної та патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету;
 42. Яременко Ганна Вікторівна – аспірант кафедри екології та біотехнології Харківського національного університету імені В.В. Докучаєва;
 43. Ярецька Наталія Олександрівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри вищої математики та комп’ютерних застосувань Хмельницького національного університету;
 44. Ясінська Оксана Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов природничо-математичних спеціальностей Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 45. Ястремська Наталя Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України;
 46. Яцкевич Інна Володимирівна – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту організацій Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Поширити