У березні 2023 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися...

У березні 2023 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися 26 науковців

450

У березні членами ЦУЄНС стали:

 1. Білоножко Наталія Йосипівна – психолог Військової академії (м. Одеса);
 2. Бліхар Марія Миронівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права Національного університету «Львівська політехніка»;
 3. Генкал Світлана Едуардівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри біології та методики навчання біології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;
 4. Гінкевич Оксана Валентинівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
 5. Григорук Ірина Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, проректор з педагогічної роботи, т. в. о. завідувача кафедри менеджменту Приватного вищого навчального закладу «Вінницький фінансово-економічний університет», експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент»;
 6. Губа Інна Вікторівна – репетитор;
 7. Гудзь Марина Вікторівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та митної справи Національного університету «Запорізька політехніка»;
 8. Дворник Юрій Феодосійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментально-виконавської підготовки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;
 9. Карапиш Світлана Павлівна – доктор філософії з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», заступник директора Наукового ліцею № 3 Полтавської міської ради;
 10. Коваль Олена Віталіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музичної педагогіки та хореографії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;
 11. Конотоп Олена Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мов і методики їх викладання Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка;
 12. Костилєва Світлана Олександрівна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 13. Мамотенко Алла Віталіївна – кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри анатомії і фізіології людини імені доктора медичних наук, професора Я.Р. Синельникова Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
 14. Маннапова Оксана Володимирівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій;
 15. Мац Тетяна Павлівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Полтавського державного аграрного університету;
 16. Павловський Максим Вікторович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технічної експлуатації автомобілів та автосервісу Національного транспортного університету;
 17. Плахотнік Олена Олександрівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту організацій і адміністрування Дніпровського державного технічного університету;
 18. Пономарьова Олена Анатоліївна – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри комп’ютерних наук, інформаційних технологій та прикладної математики Придніпровської державної академії будівництва та архітектури;
 19. Поплавська Тетяна Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 20. Рудик-Леуська Наталія Ярославівна – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри гідробіології та іхтіології Національного університету біоресурсів і природокористування України;
 21. Сальник Ірина Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, в. о. завідувача кафедри природничих наук і методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка;
 22. Токарева Віра Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»;
 23. Тягунова Злата Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та менеджменту Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту;
 24. Чупахіна Світлана Василівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 25. Якимчук Олена Миколаївна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
 26. Яременко Людмила Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та методики її навчання Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка.

Поширити