У червні 2019 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналося...

У червні 2019 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналося 8 членів

2251

У червні до членства в ЦУЄНС приєдналися:

1. Шевченко Наталія Володимирівна – викладач кафедри історії Чорноморського національного університету імені Петра Могили;

2. Лукащук Микола Миколайович – кандидат педагогічних наук, професор кафедри хіміко-фармацевтичних дисциплін КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради;

3. Магрламова Камілла Газанфарівна – доктор педагогічних наук, старший викладач кафедри мовної підготовки ДЗ «Дніпровська медична академія» МОЗ України;

4. Храмцова Вікторія Вікторівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник групи психоневрології, психотерапії та медичної психології відділу МСЕ та реабілітації при внутрішніх, нервових хворобах та психосоматичних розладах ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України»;

5. Корнута Людмила Михайлівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету «Одеська юридична академія»;

6. Демченко Олена Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

7. Степанова Анна Олександрівна – викладач по класу саксофона Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;

8. Лизень Євген Володимирович – аспірант кафедри всесвітньої історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 

Поширити