У червні 2021 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєднались...

У червні 2021 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєднались 67 нових членів

2625

У червні до членства в ЦУЄНС приєднались:

 1. Авраменко Квітослава Богданівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського;
 2. Алєксєєва Катерина Іванівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та педагогіки Національного транспортного університету;
 3. Архипенко Людмила Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
 4. Ачкасова Лариса Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;
 5. Бабак Оксана Іванівна – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри всесвітньої історії Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;
 6. Батарейна Ірина Олександрівна – аспірант кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Б. Хмельницького;
 7. Беліченко Наталія Миколаївна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри теорії музики Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського;
 8. Білоусько Таміла Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу, підприємництва і організації виробництва Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва;
 9. Близнюк Леся Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри історії та мовознавства Українського державного університету залізничного транспорту;
 10. Борисенко Ірина Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов Академії Державної пенітенціарної служби;
 11. Бохан Юлія Володимирівна – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;
 12. Веселовська Наталія Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології та перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
 13. Віраг Мар’яна Василівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри соціальної медицини та гігієни Ужгородського національного університету;
 14. Гетьман Ірина Анатоліївна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних інформаційних технологій Донбаської державної машинобудівної академії;
 15. Гиль Михайло Іванович – доктор сільськогосподарських наук, професор, декан факультету ТВППТСБ Миколаївського національного аграрного університету;
 16. Гриценко Ярослава Володимирівна – асистент кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка;
 17. Грищук Аліна Борисівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ;
 18. Дейнека Маргарита Олександрівна – старший викладач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 19. Джурило Аліна Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології та перекладу Національного транспортного університету, старший науковий співробітник відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України;
 20. Догадайло Яна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;
 21. Дюкар Катерина Валеріївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 22. Єльнікова Наталія Ігорівна – старший викладач кафедри українознавства факультету № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ;
 23. Журба Світлана Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української та зарубіжної літератур Криворізького державного педагогічного університету;
 24. Зозуля Ірина Євгеніївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мовознавства Вінницького національного технічного університету;
 25. Зубова Віталіна Вікторівна – старший викладач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 26. Ісак Людмила Марківна – старший викладач кафедри цифрових технологій навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі;
 27. Казимір Ірина Сергіївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
 28. Кіпаренко Олена Леонідівна – керівник Центру Практичної нейропсихології;
 29. Клюс Олена Анатоліївна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, викладач кафедри фізичного виховання Камянець-Подільcького національного університету імені Івана Огієнка;
 30. Коваленко Олександр Володимирович – доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення Центральноукраїнського національного технічного університету;
 31. Колісниченко Тетяна Вікторівна – кандидат філологічних наук, асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
 32. Кравцов Олег Валентинович – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та інформаційних систем Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;
 33. Кравцова Тетяна Василівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та управління проектами Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;
 34. Кузнецова Мілена Олександрівна – асистент кафедри загальної та клінічної патофізіології імені Д.О. Альперна Харківського національного медичного університету;
 35. Лазарева Алла Олексіївна – кандидат філософських наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Державного університету «Одеська політехніка»;
 36. Лащенко Оксана Василівна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту та управління проектами Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;
 37. Леві-Джордж Ольга Вікторівна – кандидат педагогічних наук, викладач англійської мови міжнародного проекту «Level Up by Smart J»;
 38. Левченко Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української лінгвістики та методики навчання Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;
 39. Лібак Наталка Андріївна – старший викладач кафедри філології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ;
 40. Лісіцина Юлія Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ;
 41. Лузан Петро Григорович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування Центральноукраїнського національного технічного університету;
 42. Лукаш Світлана Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, заступник декана факультету економіки і менеджменту Сумського національного аграрного університету;
 43. Малишева Марія Геннадіївна – викладач кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 44. Маматова Тетяна Валеріївна – кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;
 45. Меркулова Оксана Володимирівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови Запорізького національного університету;
 46. Мигаль Галина Валеріївна – доктор технічних наук, доцент, професор Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
 47. Михайлова Євгенія Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технологій і безпеки життєдіяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
 48. Михайлюк Наталія Володимирівна – старший викладач кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
 49. Мурзановська Аліна Владиславівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності Національного університету «Одеська юридична академія»;
 50. Нємцова Лілія Орестівна – кандидат мистецтвознавства, асистент кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
 51. Платаш Лариса Броніславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
 52. Погуляйло Тетяна Олександрівна – аспірант відділу соціальних експертиз Інституту соціології НАН України;
 53. Протасенко Ольга Федорівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технологій і безпеки життєдіяльності Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця;
 54. Радомська Віолетта Радіонівна – старший викладач кафедри дизайну та основ архітектури Національного університету «Львівська політехніка»;
 55. Романов Ігор Ігорович – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри правничої лінгвістики Національної академії внутрішніх справ;
 56. Румянцева Олена Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов природничих факультетів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 57. Сандуляк Тодор Васильович – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри неонатології Харківської медичної академії післядипломної освіти;
 58. Тіхонова Ольга Вікторівна – аспірант кафедри політичних наук Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
 59. Третяк Юлія Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри романської філології і перекладу Запорізького національного університету;
 60. Форостовська Тетяна Олександрівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;
 61. Царук Оксана Дмитрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
 62. Ципко Вікторія Віталіївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри «Туризм» Національного транспортного університету;
 63. Чепок Олег Леонідович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фізики Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»;
 64. Чикаренко Ірина Аркадіївна – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;
 65. Чикаренко Олексій Олександрович – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»; 
 66. Чубань Тетяна Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української лінгвістики та методики навчання Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;
 67. Янишин Уляна Ярославівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Поширити