У червні 2022 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися...

У червні 2022 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися 35 науковців

567

У червні до членства в ЦУЄНС приєдналися:

 1. Адабір Алла Анатоліївна – викладач дисциплін «Соціологія», «Українська мова», «Українська мова за професійним спрямуванням» Відокремленого структурного підрозділу «Первомайський фаховий коледж Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова»;
 2. Ананьєва Таміла Володимирівна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри екології Дніпровського державного аграрно-економічного університету;
 3. Андрощук Ілона Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності Центральноукраїнського національного технічного університету;
 4. Волкова Юлія Анатоліївна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та фінансового права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;
 5. Гайденко Юлія Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови гуманітарного спрямування № 3 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 6. Гальона Інеса Іванівна – кандидат технічних наук, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри транспортних технологій Національного транспортного університету;
 7. Даниліна Олена Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри журналістики Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та соціальних наук Міжрегіональної Академії управління персоналом;
 8. Димовська Анна Костянтинівна – кандидат філологічних наук, викладач української філології Комунального закладу «Балтський педагогічний фаховий коледж»;
 9. Євдокімова Ольга Мамедівна – старший викладач кафедри економіки та підприємництва, заступник директора Навчально-наукового інституту бізнесу та інформаційних технологій Одеської державної академії будівництва та архітектури;
 10. Єфімова Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри англійської мови технічного спрямування № 2 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 11. Жаборюк Ірина Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 12. Жук Олег Олексійович – інженер-механік, другий механік на торговельному флоті;
 13. Іванова Наталя Сергіївна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;
 14. Калабська Віра Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 15. Карпенко Юлія Петрівна – доктор філософії, завідувач кафедри фахових медичних та фармацевтичних дисциплін Черкаської медичної академії;
 16. Кізлова Антоніна Анатоліївна – доктор історичних наук, доцент кафедри історії факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 17. Корнієнко Ганна Сергіївна – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 18. Кухнюк Оксана Володимирівна – доктор філософії, викладач Черкаської медичної академії;
 19. Лавренюк Віолетта Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційної діяльності та медіакомунікацій Інституту гуманітарних наук Національного університету «Одеська політехніка»;
 20. Марчук Людмила Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
 21. Мельничук Вікторія Олексіївна – завідувач сектору соціально-педагогічної роботи відділу психологічного супроводу та соціально-педагогічної роботи Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України;
 22. Михайлова Ірина Анатоліївна – старший секретар Українсько-німецького інституту Національного університету «Одеська політехніка»;
 23. Мухіна Любов Яківна – старший викладач, методист вищої категорії кафедри психології та особистісного розвитку, методист вищої категорії кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти»;
 24. Сапригіна Ніна Вадимівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної та прикладної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 25. Снісар Олена Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри природничих дисциплін Черкаської медичної академії;
 26. Сторож Вікторія Василівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і психології Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 27. Сура Наталія Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов Національного транспортного університету;
 28. Тарасова Наталя Володимирівна – практичний психолог, викладач психології Миколаївського фахового коледжу фізичної культури;
 29. Уварова Олена Олександрівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри суспільних наук Одеського національного медичного університету;
 30. Умрихіна Оксана Станіславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 31. Фабіан Мирослава Петрівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської філології Ужгородського національного університету;
 32. Хоружева Леся Євгенівна – старший викладач кафедри української та іноземних мов Національного університету фізичного виховання і спорту України;
 33. Черненко Павло Володимирович – старший викладач кафедри автобронетанкової техніки Національної академії Національної гвардії України;
 34. Шаповалов Олександр Ігорович – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри автобронетанкової техніки Національної академії Національної гвардії України;
 35. Швець Ольга Миколаївна – агроном ФОП «Гузенко».

Поширити