У червні 2023 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєднався...

У червні 2023 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєднався 21 науковець

385

У червні членами ЦУЄНС стали:

 1. Бокоч Тетяна Петрівна – викладач кафедри прикладної лінгвістики Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»;
 2. Голіяд Наталія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і практики перекладу з англійської мови Київського національного лінгвістичного університету;
 3. Двикалюк Роман Мар’янович – аспірант кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції Національного університету біоресурсів і природокористування України; аспірант кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету біоресурсів і природокористування України; голова правління ГС «Асоціація керованого запилення «BeesAgro»; член International Bee Research Association; заступник директора з юридичних питань ТОВ «Арно Спорт» (Делта Спорт); член Робочої групи з питань розвитку бджільництва при Мінагрополітики України;
 4. Єфименко Олександр Володимирович – кандидат технічних наук, доцент, декан механічного факультету Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;
 5. Задніпряна-Корінна Мар’яна Юріївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри економіки і права Національного університету харчових технологій;
 6. Захаров Андрій Вадимович – аспірант II курсу спеціальності 132 «Матеріалознавство» Державного біотехнологічного університету;
 7. Кадубовська Світлана Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри германської філології Київського університету імені Бориса Грінченка;
 8. Кірієнко Віктор Миколайович – аспірант Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права» Національної академії правових наук України;
 9. Княжева Ірина Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»;
 10. Ковалевська Євгенія Валеріївна – кандидат юридичних наук, викладач кафедри судової медицини та медичного права Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;
 11. Матина Тетяна Олександрівна – вчитель історії КЗО «Середня загальноосвітня школа № 15» ДМР;
 12. Москвічова Олена Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України;
 13. Остапенко Тетяна Геннадіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Національного авіаційного університету;
 14. Панасенко Олександр Іванович – доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії Запорізького державного медико-фармацевтичного університету;
 15. Петришин Олег Олександрович – кандидат юридичних наук, старший дослідник, учений секретар Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України; доцент кафедри теорії права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 16. Притуляк Оксана Михайлівна – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 та медсестринства Івано-Франківського національного медичного університету;
 17. Савчук Любов Кузьмівна – старший викладач Рівненського державного гуманітарного університету;
 18. Сазонова Олена Станіславівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 19. Ханова Олена В’ячеславівна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 20. Чепуренко Янна Олексіївна – кандидат історичних наук, доцент, старший дослідник, доцент кафедри історії та документознавства Національного авіаційного університету;
 21. Шанскова Тетяна Ігорівна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри початкової освіти та культури фахової мови Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Поширити