У червні 2024 року до Центру українсько-європейського наукового співробітництва приєдналось 14 науковців

У червні 2024 року до Центру українсько-європейського наукового співробітництва приєдналось 14 науковців

54

У червні членами ЦУЄНС стали:

 1. Яковенко Роман Валерійович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та економіки Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті;
 2. Куришев Євген Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент Київського столічного університету імені Бориса Грінченка;
 3. Король Світлана Василівна – кандидат економічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування Інституту економіки та менеджменту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
 4. Хроленко Олена Андріївна – викладач кафедри морської англійської мови Національного університету «Одеська морська академія»;
 5. Миколюк Андрій Миколайович – ФОП, аспірант Національного університету «Львівська політехніка»;
 6. Цихуляк Іван Михайлович – кандидат філософських наук, доцент кафедри суспільно-гуманітарної та фундаментальної підготовки Міжрегіональної Академії управління персоналом;
 7. Крижановська Тетяна Олександрівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Національного університету «Одеська юридична академія»;
 8. Губін Кирил Григорович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри державного управління, публічного адміністрування та економічної політики Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
 9. Крічфалушій Оксана Павлівна – доктор філософії, доцент, Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»;
 10. Солобуто Лариса Вадимівна – кандидат технічних наук, доцент Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
 11. Думанська Лариса Борисівна – старший викладач кафедри мовної підготовки Одеської академії будівництва та архітектури;
 12. Сніжко Наталія Вікторівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент Національний університет «Запорізька політехніка»;
 13. Валецька Оксана Вікторівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Національного університету водного господарства та природокористування;
 14. Соколова Ольга Валентинівна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту Запорізького національного університету.

Поширити