У грудні 2019 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналося...

У грудні 2019 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналося 18 нових членів

2212

У грудні до членства в ЦУЄНС приєдналися:

1. Гунько Світлана Олександрівна – старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Дніпровського державного технічного університету;

2. Дем’янчук Андрій Львович – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка;

3. Дубовик Наталія Анатоліївна – кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Державного університету телекомунікацій;

4. Звягінцева Каріна Олександрівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки та екології рослин Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

5. Ільченко Олена Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології, перекладу та стратегічних комунікацій Національної академії Національної гвардії України;

6. Кирилюк Наталія Андріївна – кандидат політичних наук, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Державного університету телекомунікацій;

7. Ковалевська Анастасія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та іноземних мов Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

8. Ковалевська Тетяна Юріївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;

9. Кримчак Людмила Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;

10. Кузько Маріанна Сергіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри геології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

11. Купріянова Лариса Сергіївна – кандидат медичних наук, доцент;

12. Мельковський Олександр Вікторович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та правосуддя Запорізького національного університету;

13. Нагорняк Світлана Василівна – кандидат педагогічних наук, завідувач економіко-правового відділення Коледжу економіки і права Вінницького кооперативного інституту;

14. Старостіна Оксана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов професійного спілкування Міжнародного гуманітарного університету;

15. Терлич Станіслав Володимирович – кандидат технічних наук, доцент кафедри суднобудування та ремонту суден Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (Херсонська філія);

16. Хоменко Вікторія Станіславівна – викладач кафедри суднового машинобудування та енергетики Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

17. Цинова Марина Вікторівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови № 3 Національного університету “Одеська морська академія”;

18. Черниш Оксана Андріївна – кандидат філологічних наук, викладач кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики Державного університету “Житомирська політехніка”.

 

Поширити