У грудні 2020 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєднались...

У грудні 2020 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєднались 28 нових членів

2556

У грудні до членства в ЦУЄНС приєднались:

 1. Алексахіна Тетяна Олексіївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов Сумського державного університету;
 2. Болотіна Анна Олексіївна – аспірант кафедри міжнародних відносин Сумського національного аграрного університету;
 3. Горенко Вікторія Миколаївна – учитель англійської мови ХПСШ «Харківський колегіум»; аспірант кафедри української мови та літератури Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди»;
 4. Єгорова Тетяна Михайлівна – доктор сільськогосподарських наук, доцент, завідувач лабораторії гідроекології Інституту агроекології і природокористування НААН;
 5. Іванова Галина Ігорівна – асистент кафедри інформатики та прикладної математики Криворізького державного педагогічного університету;
 6. Козігора Марія Анатоліївна – викладач кафедри педагогіки, психології та окремих методик Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради;
 7. Козьменко Олена Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. директора навчально-наукового інституту міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;
 8. Коломійчук Катерина Миколаївна – учитель російської мови та літератури Одеського приватного навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа-ліцей «Просвіта»;
 9. Кривенко Юлія Василівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»;
 10. Куликова Вікторія Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії, практики та перекладу французької мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 11. Лук’янчук Мар’яна Василівна – кандидат педагогічних наук, начальник відділу кадрів та викладач іноземних мов за суміщенням Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради;
 12. Марінашвілі Мальвіна Джангізівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри французької філології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;
 13. Народовська Ольга Миколаївна – викладач англійської мови гуманітарного спрямування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 14. Нефедченко Оксана Іллівна – доктор філософії, викладач кафедри іноземних мов Сумського державного університету;
 15. Плохута Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов Сумського державного університету;
 16. Полєва Юлія Львівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури Дніпровського державного аграрно-економічного університету;
 17. Присяжнюк Людмила Федорівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри лексикології та стилістики англійської мови Київського національного лінгвістичного університету;
 18. Саєнко Наталія Семенівна – кандидат педагогічних наук, професор, декан факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 19. Сімкова Ірина Олегівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 20. Сяська Інна Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри біології, здоров’я людини та фізичної терапії Рівненського державного гуманітарного університету;
 21. Тарасова Світлана Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 22. Усенко Наталія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов Сумського державного університету;
 23. Храбан Тетяна Євгенівна – кандидат філологічних наук, завідуюча кафедри іноземних мов Військового інституту телекомунікацій та інформатизації;
 24. Черниш Олег Олександрович – асистент кафедри журналістики та видавничої справи; аспірант кафедри соціальної педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»;
 25. Шевченко Олена Олександрівна – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту Донбаської державної машинобудівної академії;
 26. Шевченко Тетяна Вікторівна – кандидат юридичних наук, заступник директора – начальник юридичного управління Департаменту комунальної власності Одеської міської ради;
 27. Шевчук Борис Вікторович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри цифрових технологій навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;
 28. Шевчук Лариса Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри математики, інформатики та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Поширити