У грудні 2022 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися...

У грудні 2022 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися 25 науковців

515

У грудні членами ЦУЄНС стали:

 1. Андрійчук Микола Тарасович – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, доцент кафедри видавничої справи та редагування, заступник директора Науково-навчального видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 2. Антонюк Олег Павлович – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри автомобілів та транспортного менеджменту Вінницького національного технічного університету;
 3. Бурлака Ірина Василівна – старший викладач кафедри технологій оздоровлення і спорту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 4. Виприцький Андрій Олексійович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного, господарського та екологічного права Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;
 5. Волошина Анастасія Василівна – викладач кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 6. Гаврилова Надія Михайлівна – старший викладач кафедри технологій оздоровлення і спорту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 7. Дручек Олена Василівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правового забезпечення діяльності Національної гвардії України Київського інституту Національної гвардії України;
 8. Дубецька Оксана Олександрівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент кафедри журналістики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
 9. Захарова Ірина Юріївна – старший викладач кафедри технологій оздоровлення і спорту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 10. Зеніна Ірина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри технологій оздоровлення і спорту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 11. Іванюта Наталія Вікторівна – старший викладач кафедри технологій оздоровлення і спорту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 12. Кішінець Юлія Андріївна – аспірантка II курсу кафедри міжнародних відносин Сумського національного аграрного університету;
 13. Кулик Світлана Анатоліївна – кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент кафедри романо-германської філології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;
 14. Кулікова Оксана Володимирівна – кандидат філологічних наук, старший викладач Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
 15. Носенко Володимир Михайлович – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів Одеського національного медичного університету;
 16. Окландер Тетяна Олегівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та підприємництва Одеської державної академії будівництва та архітектури;
 17. Осетян Оксана Миколаївна – старший викладач кафедри економіки та підприємництва Одеської державної академії будівництва та архітектури;
 18. Пусєва Марина Віталіївна – викладач вищої категорії ВСП «Київський фаховий коледж морського і річкового флоту та транспортних технологій Державного університету інфраструктури та технологій»;
 19. Рагімов Фаіг Вагіф огли – кандидат наук із державного управління, доцент кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 20. Стоянова Дарина Федорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та слов’янського мовознавства Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 21. Тимчик Світлана Григорівна – викладач кафедри технологій оздоровлення і спорту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 22. Удовика Лариса Григорівна – доктор юридичних наук, кандидат філософських наук, професор, завідувач кафедри історії і теорії держави та права Запорізького національного університету;
 23. Хромченко Олена Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри граматики англійської мови Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 24. Чабаненко Мирослава Вікторівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, доцент кафедри журналістики Запорізького національного університету;
 25. Щукін Олександр Вікторович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівельних і дорожніх машин Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Поширити