У квітні 2021 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєднався...

У квітні 2021 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєднався 31 новий член

2031

У квітні до членства в ЦУЄНС приєднались:

 1. Арнаутова Айше Рустемівна – старший викладач кафедри Східної філології Навчально-наукового інституту філології та журналістики Таврійського національного університету імені І.В.Вернадського;
 2. Аксютіна Тетяна Володимирівна – викладач кафедри англійської філології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;   
 3. Аніщенко Вікторія Олександрівна – доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, доцент, помічник ректора, професор кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін Академії Державної пенітенціарної служби;
 4. Ахмач Ганна Михайлівна – кандидат юридичних наук, доцент, асистент кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 5. Бєліков Олександр Борисович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології Буковинського державного медичного університету;
 6. Бондар Леся Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії, практики та перекладу французької мови Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”;
 7. Бондаренко Олександра Ігорівна – викладач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування № 3 факультету лінгвістики Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”;
 8. Борисенко Людмила Павлівна – старший викладач кафедри теорії і практики технологічної та професійної освіти, факультету початкової, технологічної та професійної освіти ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”;
 9. Гапон Надія Павлівна – доктор філософських наук, професор, професор кафедри психології Львівського національного університету імені Івана Франка;
 10. Демчук Тетяна Ігорівна – асистент кафедри цивільно-правових дисциплін Чернівецького юридичного інституту Національного університету “Одеська юридична академія”;
 11. Дурман Микола Олександрович – кандидат технічних наук, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету;
 12. Дурман Олена Леонідівна – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету;
 13. Іваненко Катерина Василівна – викладач кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І.В. Корунця Київського національного лінгвістичного університету;
 14. Іванова Олена Василівна – асистент кафедри філософії, соціально-гуманітарних наук та фізичного виховання Хмельницького університету управління та права;
 15. Капраль Ірина Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри журналістики, ПР та реклами Української академії друкарства;
 16. Корольова Валерія Володимирівна – доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 17. Корольова Олена Вікторівна – старший викладач кафедри історії та мовознавства Українського державного університету залізничного транспорту;
 18. Корпіта Ганна Михайлівна – кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри генетики, селекції та захисту рослин Львівського національного аграрного університету;
 19. Лютенко Михайло Анатолійович – асистент кафедри анатомії людини Харківського національного медичного університету;
 20. Олянич Валентина Володимирівна – доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії та соціально-економічних дисциплін Харківської гуманітарно-педагогічної академії;
 21. Онофрійчук Олег Петрович – старший викладач кафедри економіки та фінансів ПВНЗ “Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука”;
 22. Рацлав Володимир Вікторович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри промислових технологій ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”;
 23. Сергеєва Оксана Олексіївна – викладач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”;
 24. Синєгуб Світлана Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І.В. Корунця Київського національного лінгвістичного університету;
 25. Синяк Любов Валеріївна – кандидат мистецтвознавства, завідувач денним відділенням Житомирського музичного фахового коледжу імені В.С. Косенка;
 26. Танана Світлана Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології, перекладу, методики навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі;
 27. Тараненко Лариса Іванівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії, практики та перекладу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”;
 28. Ущаповська Ірина Василівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри германської філології Сумського державного університету;
 29. Фірсова Оксана Дмитрівна – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України;
 30. Чорний Ігор Віталійович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри українознавства Харківського національного університету внутрішніх справ;
 31. Шувар Іван Антонович – доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри технологій у рослинництві Львівського національного аграрного університету.

Поширити