У квітні 2022 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися...

У квітні 2022 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися 24 члени

789

У квітні до членства в ЦУЄНС приєдналися:

 1. Андріянова Марина Володимирівна – кандидат хімічних наук, доцент кафедри технологій природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет»;
 2. Бандура Звенислава Любомирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка;
 3. Богуцький Вадим Миколайович – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри правничої лінгвістики Національної академії внутрішніх справ;
 4. Бондаренко Євгенія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови № 2 Національного університету «Одеська морська академія»;
 5. Бурковська Зоряна Євгенівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української та іноземних мов імені Якима Яреми Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького;
 6. Винницька Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, викладач факультету початкової та мистецької освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 7. Ганзюк Світлана Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та обліку Дніпровського державного технічного університету;
 8. Горбач-Кудря Іванна Анатоліївна – кандидат юридичних наук, викладач кафедри поліцейського права Національної академії внутрішніх справ;
 9. Дроздова Катерина Валеріївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»;
 10. Іванова Валентина Василівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук;
 11. Калуга Володимир Федорович – доктор філософських наук, доцент, професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Національного університету біоресурсів і природокористування України;
 12. Кондратова Людмила Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук;
 13. Косаревська Раддаміла Олександрівна – кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри дизайну Київського національного університету будівництва і архітектури;
 14. Котляр Юрій Вадимович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Чорноморського національного університету імені Петра Могили;
 15. Кривда Людмила Русланівна – аспірантка кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія»;
 16. Крупеньова Тетяна Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української філології та методики навчання фахових дисциплін Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»;
 17. Магас Наталія Миколаївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;
 18. Мартиросян Ірина Ашотівна – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри товарознавства та митної справи Одеської національної академії харчових технологій;
 19. Надточій Валентина Миколаївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, викладач кафедри безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів Білоцерківського національного аграрного університету;
 20. Остання Альбіна Станіславівна – викладач англійської мови Комунального закладу «Новгородківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Новгородківської селищної ради Кіровоградської області;
 21. Радзієвська Ірина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, проректор з навчальної роботи Черкаської медичної академії;
 22. Рєпнова Тетяна Петрівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології Одеського національного морського університету;
 23. Солнишкіна Аліна Анатоліївна – кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 24. Хоміцький Василь Романович – учитель історії Староолексинецької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Лопушненської сільської ради Кременецького району Тернопільської області.

Поширити