У квітні 2023 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися...

У квітні 2023 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися 10 науковців

425

У квітні членами ЦУЄНС стали:

  1. Білик Любов Володимирівна – кандидат педагогічних наук, проректор із науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти Черкаської медичної академії;
  2. Богатов Андрій Олексійович – викладач кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін Навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та реабілітації Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
  3. Задорожна Ольга Григорівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
  4. Камкіна Людмила Володимирівна – доктор технічних наук, професор, декан факультету металургійних процесів та хімічних технологій Українського державного університету науки і технології;
  5. Коровіна Наталя Валентинівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічних методів управління Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
  6. Мосендз Оксана Олегівна – доктор філософії в галузі знань «Культура і мистецтво», доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
  7. Мяновська Яна Валеріївна – доктор технічних наук, доцент, професор кафедри теоретичних основ металургійних процесів Інституту промислових та бізнес-технологій Українського державного університету науки і технології;
  8. Новоскольцева Людмила Олександрівна – кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політології та правознавства Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;
  9. Романюк Світлана Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту Вінницького національного технічного університету;
  10. Ротова Наталія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри краєзнавчо-туристичної роботи, соціальних та гуманітарних наук Української інженерно-педагогічної академії.

Поширити