У липні 2023 року до Центру українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися 25 науковців

У липні 2023 року до Центру українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися 25 науковців

406

У липні членами ЦУЄНС стали:

 1. Батраченко Тетяна Сергіївна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правоохоронної діяльності Університету митної справи та фінансів;
 2. Варварук Інна Василівна – кандидат філологічних наук, директор Університету Короля Данила;
 3. Виговський Ігор Вікторович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри природничих наук з методиками навчання Рівненського державного гуманітарного університету;
 4. Герасименко Оксана Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 5. Добренька Наталія Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права та соціально-гуманітарних наук Білоцерківського інституту економіки та управління Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;
 6. Доценко Катерина Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Запорізького національного університету;
 7. Зубанич Ласлов Ласлович – кандидат історичних наук, завідувач кафедри історії Угорщини та європейської інтеграції Ужгородського національного університету;
 8. Касьяненко Кароліна Михайлівна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва і дизайну Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 9. Кібіч Денис Олександрович – аспірант кафедри педагогіки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 10. Конопляник Леся Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов і перекладу Національного авіаційного університету;
 11. Коробко Олександр Олександрович – кандидат сільськогосподарських наук, гарант спеціальності 201 «Агрономія», викладач кафедри біології, екології та агротехнологій, заступник директора з наукової роботи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
 12. Кучерявенко Вікторія Сергіївна – доктор філософії в галузі знань «Право», викладач кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»;
 13. Мараховська Ксенія Дмитрівна – старший викладач кафедри мистецтвознавства та загальногуманітарних дисциплін факультету мистецтва та дизайну Міжнародного гуманітарного університету;
 14. Овчаренко Олена Юріївна – асистент кафедри психології Інституту соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;
 15. Опенько Володимир Васильович – доцент, доцент кафедри академічного співу та хорового диригування Київської муніципальної академії музики імені Р.М. Глієра;
 16. Осипова Тетяна Юріївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 17. Пасічник Наталія Сергіївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри права та соціально-поведінкових наук Білоцерківського інституту економіки та управління Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;
 18. Поджинська Ольга Олегівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Інституту соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;
 19. Полонська Олена Іванівна – викладач, Національна академія Служби безпеки України;
 20. Сидоренко Віталій Вікторович – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри права та соціально-поведінкових наук Білоцерківського інституту економіки та управління Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;
 21. Ступак Ольга Петрівна – старший викладач кафедри психології, філософії та соціально-гуманітарних дисциплін Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
 22. Татарнікова Анжелика Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доктор мистецтвознавства, завідувач кафедри мистецтвознавства та загальногуманітарних наук Міжнародного гуманітарного університету;
 23. Філіпенко Ірина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії Запорізького державного медичного університету;
 24. Шевчук Віктор Михайлович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 25. Юрчак Галина Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри мовознавства Івано-Франківського національного медичного університету.

Поширити