У листопаді 2021 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєднався...

У листопаді 2021 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєднався 51 член

801

У листопаді до членства в ЦУЄНС приєдналися:

 1. Багрій Ганна Вікторівна – заступник директора з навчально-виховної роботи ВСП «Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки» ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»;
 2. Багрій Ірина Петрівна – викладач ВСП «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій» Західноукраїнського національного університету;
 3. Боярінова Юлія Євгенівна – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 4. Бричко Аліна Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Сумського національного аграрного університету;
 5. Вецнер Юлана Ігорівна – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри природничих наук Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
 6. Воскобойнікова Вікторія Володимирівна – кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри хорового диригування та академічного співу Харківської державної академії культури;
 7. Ганус Сергій Олексійович – старший викладач кафедри модерної історії України та зарубіжних країн Ужгородського національного університету;
 8. Гелецька Ірина Олександрівна – кандидат юридичних наук, заступник директора з навчальної, наукової роботи та міжнародного співробітництва Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола;
 9. Гнєзділова Світлана Павлівна – кандидат наук з державного управління, старший викладач Національного університету «Одеська морська академія»;
 10. Гончарук Наталія Трохимівна – доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Навчально-наукового інституту державного управління Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;
 11. Горло Наталя Віталіївна – доктор політичних наук, доцент, професор кафедри політології Запорізького національного університету;
 12. Грабик Надія Михайлівна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;
 13. Грицишина Марія Володимирівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Рівненського державного гуманітарного університету;
 14. Гунченко Марія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;
 15. Дмитренко Наталя Андріївна – доктор філософії, доцент кафедри професійних та спеціальних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ;
 16. Домбровська Олена Миколаївна – викладач Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту;
 17. Заїка Анна Юріївна – старший викладач кафедри англійської мови Національного університету «Києво-Могилянська академія»;
 18. Ілляшенко Катерина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного;
 19. Карпенко Юрій Вікторович – кандидат хімічних наук, асистент кафедри природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії Запорізького державного медичного університету;
 20. Кісельова Анастасія Андріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Одеська юридична академія»;
 21. Кохан Роксоляна Андріївна – кандидат філологічний наук, доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка;
 22. Кравцова Маргарита Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальноправових дисциплін Донецького державного університету внутрішніх справ;
 23. Кропивко Ірина Валентинівна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української літератури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 24. Крутько Маргарита Анатоліївна – доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Державного біотехнологічного університету;
 25. Кузьміна Ірина Вікторівна – викладач кафедри дизайну КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради;
 26. Кучмій Оксана Олександрівна – асистент кафедри системного програмування та спеціалізованих комп’ютерних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 27. Лебідь Ольга Валеріївна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»;
 28. Макогін Ганна Василівна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 29. Максимюк Марта Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету;
 30. Марчук Олег Васильович – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри хімії та технологій Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 31. Мацевко-Бекерська Лідія Василівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка;
 32. Могилевська Ірина Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри концертмейстерства Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової;
 33. Наумова Олена Анатоліївна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії світової музики Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського;
 34. Олійник Світлана Валентинівна – кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри технології ліків Національного фармацевтичного університету;
 35. Парченко Володимир Володимирович – доктор фармацевтичних наук, професор, професор кафедри природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії Запорізького державного медичного університету;
 36. Перерва Вікторія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри ботаніки та екології Криворізького державного педагогічного університету;
 37. Петрова Анжела Юріївна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 38. П’єцух Оксана Іванівна – доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та практики перекладу Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
 39. Процюк Ірина Євгенівна – кандидат педагогічних наук, викладач іноземної мови Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу Житомирської обласної ради;
 40. Рибак Вікторія Анатоліївна – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри нормальної та патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету;
 41. Семак Людмила Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології Дніпровського державного аграрно-економічного університету;
 42. Сергієнко Леся Віталіївна – старший викладач Національного університету «Києво-Могилянська академія»;
 43. Синявська Ольга Євгенівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської мови і літератури Київського національного лінгвістичного університету;
 44. Соловйова Ірина Іванівна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Одеського національного морського університету;
 45. Старікова Галина Геньївна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Харківського національного університету радіоелектроніки;
 46. Тимошенко Наталія Юріївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 47. Ткаль Ярміла Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку Сумського національного аграрного університету;
 48. Томашевська Мирослава Олегівна – доктор філософії, асистент кафедри педагогіки дошкільної, початкової освіти та освітнього менеджменту Мукачівського державного університету;
 49. Хижняк Ірина Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української філології та методики навчання фахових дисциплін, завідувач відділу аспірантури та докторантури Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 50. Чікіткіна Валентина Василівна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету;
 51. Яковець Тетяна Аркадіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу Західноукраїнського національного університету.

Поширити