У лютому 2021 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєднались...

У лютому 2021 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєднались 69 нових членів

2746

У лютому до членства в ЦУЄНС приєднались:

 1. Андріяш Вікторія Іванівна – доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили;
 2. Антуф’єва Вікторія Андріївна – викладач кафедри мовної підготовки Одеського державного університету внутрішніх справ;
 3. Бабчук Олена Григоріївна – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і психології Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»;
 4. Багно Юлія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди;
 5. Барнич Оксана Вікторівнакандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мов і методики їх викладання Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка;
 6. Баштанник Віталій Володимирович – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри права Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;
 7. Бедан Вікторія Борисівна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології факультету психології, політології і соціології Національного університету «Одеська юридична академія»;
 8. Бєлоусова Вікторія Володимирівна – викладач кафедри мовної підготовки Одеського державного університету внутрішніх справ;
 9. Болдарєва Ольга Миколаївна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики та статистики Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»;
 10. Борисьонок Максим Олегович – заступник директора КЗ «Нікопольський фаховий педагогічний коледж «ДОР»;
 11. Бочелюк Віталій Йосипович – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи та психології Національного університету «Запорізька політехніка»;
 12. Буйняк Мар’яна Геннадіївна – кандидат психологічних наук, викладач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
 13. Булгакова Олена Валеріївна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри державно-правових дисциплін факультету № 2 КННІ Донецького юридичного інституту МВС України;
 14. Вароді Наталія Федорівна – кандидат історичних наук, доцент, викладач кафедри історії та суспільних дисциплін Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ;
 15. Водолазська Ольга Олегівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та диференціальної психології Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського»;
 16. Волошин-Гапонов Іван Костянтинович – доктор медичних наук, доцент, професор кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна;
 17. Гнатюк Валерія Валеріївна – доктор медичних наук, доцент, доцент кафедри нормальної та патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету;
 18. Грицко Роман Юліанович – кандидат медичних наук, доктор наук з державного управління, доцент, заслужений професор Європейського професійного докторату, доцент кафедри інфекційних хвороб Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;
 19. Гуль Олександра Григорівна – старший викладач кафедри східних мов Національної академії Служби безпеки України;
 20. Дичківська Ілона Миколаївна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені професора Т.І. Поніманської Рівненського державного гуманітарного університету;
 21. Дурдинець Мирослав Юрійович – кандидат юридичних наук, викладач кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ;
 22. Єлісеєнко Анна Павлівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов Харківської державної зооветеринарної академії;
 23. Желєзко Алла Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних та регіональних студій Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
 24. Зражевська Аліна Юріївна – асистент кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії ПВНЗ «Київський медичний університет»;
 25. Зякун Алла Іванівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії Сумського державного університету;
 26. Каізер Ірина Юріївна – викладач Буковинського державного медичного університету;
 27. Карась Ганна Василівна – доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри методики музичного виховання та диригування Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 28. Кармаза Олександра Олександрівна – доктор юридичних наук, професор, професор Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 29. Кобелєва Даля Леонідівна – кандидат філософських наук, старший викладач Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;
 30. Костенко Олексій Володимирович – доктор філософії, завідувач науково-дослідної лабораторії теорії і права цифрових трансформацій науково-дослідного центру цифрових трансформацій і права Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України;
 31. Котелюх Марія Юріївна – кандидат медичних наук, асистент Харківського національного медичного університету;
 32. Кравченко Сергій Олексійович – кандидат педагогічних наук, завідувач навчальною лабораторією, за сумісництвом викладач ВСП «Дніпровський фаховий коледж інженерії і педагогіки» ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»;
 33. Кравчук Валентина Вікторівна – старший викладач Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
 34. Кушнір Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мовної підготовки  Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 35. Лазор Катерина Петрівна – кандидат політичних наук, доцент кафедри психології Національного університету «Одеська юридична академія»;
 36. Лікарчук Дар’я Сергіївна – кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв;
 37. Лісовська Алла Олегівна – кандидат філологічних наук, викладач кафедри іноземних мов Одеського державного університету внутрішніх справ;
 38. Літовченко Олена Андріївна – методист Центру творчості дітей та юнацтва Галичини;
 39. Малахов Андрій Анатолійович – директор Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 57 імені Т.Г. Шевченка;
 40. Мамчич Олена Борисівна – кандидат педагогічних наук, Doctor of Philosophy, доцент, завідувач кафедри мов і методики їх викладання Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка;
 41. Маргітич Катерина Євгенівна – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри педагогіки та психології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці II;
 42. Маркевич Лариса Анатоліївна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хореографії Рівненського державного гуманітарного університету;
 43. Матвієнко Леся Григорівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін Полтавського державного аграрного університету;
 44. Матковська Марія Василівна – доцент кафедри англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
 45. Микитенко Марина Віталіївна – аспірантка кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету;
 46. Навчук Галина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету;
 47. Настенко Ольга Віталіївна – викладач Буковинського державного медичного університету;
 48. Новак Ольга Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та слов’янського мовознавства Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 49. Новгородська Юлія Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;
 50. Одарюк Михайло Васильович – судовий експерт Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України;
 51. Панов Микита Сергійович – доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної педагогіки та спеціальної психології Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради;
 52. Панченко Юлія Валеріївна – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Сумського державного університету;
 53. Пасічник Михайло Степанович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Української академії друкарства;
 54. Пашко Людмила Андріївна – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри політології, управління та державної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 55. Пилипчук Ірина Степанівна – кандидат медичних наук, заступник декана медичного факультету, асистент кафедри акушерства і гінекології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;
 56. Письмак Юрій Олександрович –  старший викладач Одеської державної академії будівництва та архітектури;
 57. Руденко Юлія Анатоліївна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти Державного закладу «Південноукраїнський національний університет імені К.Д. Ушинського;
 58. Савельєва Олена Миколаївна – кандидат юридичних наук, асистент кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 59. Сергійчук Олена Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи  Університету Григорія Сковороди в Переяславі;
 60. Сич Тетяна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами Навчально-наукового інституту публічного управління, адміністрування та післядипломної освіти Державного закладу «Луганський національний університет імені Траса Шевченка» (Старобільськ, Україна);
 61. Скабара Роман Михайлович – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри спортивного туризму Львівського державного університету імені І. Боберського;
 62. Слипанюк Ольга Василівна – кандидат біологічних наук, доцент, заступник директора з навчально-виховної роботи Коломийського навчально-наукового інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 63. Сушик Наталія Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 64. Тулякова Катерина Робертівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування № 3 факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 65. Улюкаєва Ірина Гереєвна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного університету;
 66. Цуркан Марія Валентинівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету;
 67. Чаркіна Олена Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології Криворізького державного педагогічного університету;
 68. Черчата Лiдiя Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;
 69. Чуприна Юлія Юріївна – старший викладач кафедри екології та біотехнології Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва.
Поширити