У лютому 2022 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєднались...

У лютому 2022 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєднались 58 членів

851

У лютому до членства в ЦУЄНС приєдналися:

 1. Алієва Олена Геннадіївна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри медичної біології, паразитології та генетики Запорізького державного медичного університету;
 2. Аполонова Лілія Андріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій;
 3. Банак Роман Данилович – заступник директора з навчально-методичної роботи, учитель фізики та астрономії НВК «Домінанта»;
 4. Бердниченко Юлія Анатоліївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри технологій транспорту та управління процесами перевезень Державного університету інфраструктури та технологій;
 5. Бережна Олена Олександрівна – старший викладач кафедри теорії та практики перекладу Національного університету «Запорізька політехніка»;
 6. Бернацький Артемій Володимирович – кандидат технічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу «Спеціалізована високовольтна техніка та лазерне зварювання» Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук України;
 7. Бикова Олександра Іванівна – аспірант кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук Льотної академії Національного авіаційного університету;
 8. Біличенко Ольга Леонідівна – доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри української мови та літератури Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»;
 9. Бондарчук Юрій Павлович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики Центральноукраїнського національного технічного університету;
 10. Василенко Оксана Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
 11. Васюков Костянтин Валерійович – аспірант Університету природничих наук у Любліні;
 12. Веремейчик Віктор Петрович – голова Фастівської районної ради Київської області;
 13. Глух Марина Василівна – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Університету державної фіскальної служби України;
 14. Гринюк Світлана Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов математичних факультетів Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 15. Дегтярьова Оксана Валеріївна – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних та біомедичних дисциплін Харківського інституту медицини та біомедичних наук;
 16. Звонецький Михайло Сергійович – аспірант Дніпровського державного технічного університету;
 17. Зеленянська Наталя Миколаївна – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-інноваційної діяльності Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» Національної академії аграрних наук України;
 18. Зубик Андрій Ігорович – кандидат географічних наук, доцент кафедри географії України Львівського національного університету імені Івана Франка;
 19. Карабанов Євген Олексійович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка;
 20. Кириченко Анастасія Олександрівна – асистент кафедри англійської філології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 21. Кирпале Аліна Василівна – директор Приватної організації (установи, закладу) «Ліцей сучасної освіти»;
 22. Клименко Анастасія Сергіївна – старший викладач кафедри місцевого самоврядування та розвитку територій Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Державного університету «Одеська політехніка»;
 23. Козій Ольга Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 24. Колун Наталія Павлівна – кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри фундаментальних наук Військової академії (м. Одеса);
 25. Костіна Олеся Володимирівна – викладач кафедри мовної підготовки та соціальної комунікації Державного податкового університету;
 26. Кременецька Євгенія Олексіївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри садово-паркового та лісового господарства Сумського національного аграрного університету;
 27. Лабуткіна Тетяна Вікторівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри систем автоматизованого управління Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 28. Матович Ольга Олегівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 29. Мелконян Джема Варанцівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри інженерної геології і гідрогеології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 30. Михайлович Ольга Петрівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри ПР та журналістики Української академії друкарства;
 31. Міщенко Сергій Володимирович – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник Інституту луб’яних культур Національної академії аграрних наук України;
 32. Олкова-Михницька Агнеса Вячеславівна – заступник міського голови виконавчого комітету Української міської ради;
 33. Панчук Людмила Василівна – старший викладач кафедри германських мов і перекладу Національного університету «Одеська політехніка»;
 34. Погоріла Анна Ігорівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри практики англійської мови Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка;
 35. Постернак Ірина Михайлівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри організації будівництва та охорони праці Одеської державної академії будівництва та архітектури;
 36. Рибалко Іван Миколайович – доктор технічних наук, старший викладач кафедри сервісної інженерії та технології матеріалів в машинобудуванні імені О.І. Сідашенка Державного біотехнологічного університету;
 37. Роговенко Ольга Василівна – директор відокремленого структурного підрозділу «Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету»;
 38. Романенко Анастасія Романівна – кандидат культурології, доцент кафедри інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка;
 39. Рудакова Тетяна Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри мовної підготовки Міжнародного навчально-наукового інвестиційного центру Білоцерківського національного аграрного університету;
 40. Савченко Ганна Сергіївна – кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри композиції та інструментування Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського;
 41. Середа Наталія Віталіївна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри менеджменту фізичної культури Харківської державної академії фізичної культури;
 42. Сікорська Ольга Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри суспільних наук Одеського національного медичного університету;
 43. Скрипак Ірина Володимирівна – тимчасово непрацездатна;
 44. Сметаніна Катерина Іванівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри органічної хімії та фармації Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 45. Сокол Олександр Вікторович – доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Академії мистецтв України, професор кафедри теорії музики і композиції Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової, голова Одеської організації Національної спілки композиторів України;
 46. Стецик Богдана Василівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу Львівського торговельно-економічного університету;
 47. Стрелко Олег Григорович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри технологій транспорту та управління процесами перевезень Державного університету інфраструктури та технологій;
 48. Стрельбицька Світлана Михайлівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»;
 49. Стрига Елеонора Вячеславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри західних і східних мов та методики їх навчання Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»;
 50. Тетерятник Ганна Костянтинівна – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального процесу Одеського державного університету внутрішніх справ;
 51. Тіхонов Олександр Всеволодович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри сервісної інженерії та технології матеріалів в машинобудуванні імені О.І. Сідашенка Державного біотехнологічного університету;
 52. Федотова Маріанна Олександрівна – кандидат технічних наук, асистент кафедри автоматизації виробничих процесів Центральноукраїнського національного технічного університету;
 53. Філіппова Вікторія Дмитрівна – кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету;
 54. Хижун Ярослава Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
 55. Чалюк Юлія Олексіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри соціології, докторант кафедри економічної теорії Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 56. Шаніна Ольга Сергіївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри суспільних наук Одеського національного медичного університету;
 57. Шаповал Ірина Григорівна – завідувач навчально-методичного кабінету відокремленого структурного підрозділу «Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету»;
 58. Шклярук Ірина Вікторівна – фахівець з питань консалтингу у сфері науково-публікаційної діяльності Science-in Law Scopus-WoS.

Поширити