У лютому 2023 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися...

У лютому 2023 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися 26 науковців

671

У лютому членами ЦУЄНС стали:

 1. Бахуринська Олена Олександрівна кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 2. Бєлоконь Каріна Володимирівна – кандидат технічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи Інженерного навчально-наукового інституту імені Ю.М. Потебні Запорізького національного університету;
 3. Бондар Світлана Валеріївна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри соціології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;
 4. Волощук Марина Борисівна – керівник відділу міжнародних зв’язків та комунікації, викладач кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності імені Т. Сосновської Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»;
 5. Гнідой Ігор Михайлович – кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішніх хвороб Міжнародного гуманітарного університету;
 6. Голомб Вікторія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів Інженерного навчально-наукового інституту імені Ю.М. Потебні Запорізького національного університету;
 7. Жовта Ілона Іванівна – викладач кафедри історії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 8. Запорожченко Олексій Володимирович – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри права і соціальної роботи Ізмаїльського державного гуманітарного університету;
 9. Іванова Тетяна Володимирівна – викладач кафедри іноземних мов професійного спілкування Міжнародного гуманітарного університету;
 10. Ігнатенко Сузанна Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії методики фізичного виховання, лікувальної фізкультури та спортивної медицини Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»;
 11. Кобрусєва Євгенія Анатоліївна – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного і кримінального права  Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 12. Козак Світлана Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови Нацiонального унiверситету «Одеська морська академія»;
 13. Кузьменко Наталія Вікторівна – старший викладач кафедри технологій оздоровлення і спорту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 14. Литвинчук Алла Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Поліського національного університету;
 15. Медведєва Олена Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій;
 16. Метеленко Наталя Георгіївна – доктор економічних наук, професор, директор Інженерного навчально-наукового інституту імені Ю.М. Потебні Запорізького національного університету;
 17. Невинна Галина Ярославівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету;
 18. Ніколаєва Тетяна Сергіївна – викладач англійської мови Національного університету «Одеська морська академія»;
 19. Оглобліна Вікторія Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів Інженерного навчально-наукового інституту імені Ю.М. Потебні Запорізького національного університету;
 20. Павленко Юлія Миколаївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри кінології Територіально відокремленого відділення «Хмельницька філія Академії державної пенітенціарної служби»;
 21. Павловська Наталія Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного та міжнародного права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;
 22. Пархоменко Людмила Іванівна – кандидат ветеринарних наук, доцент, завідувач кафедрою здоров’я тварин і екології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;
 23. Попович Терезія Петрівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»;
 24. Пшенична Марія Володимирівна – кандидат економічних наук, декан факультету управління та адміністрування, соціально-правових та інформаційних дисциплін Новокаховського гуманітарного інституту ЗВО Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;
 25. Ровенська Вікторія Вячеславівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри екології та економіки довкілля ТОВ «Технічний університет “Метінвест Політехніка”»;
 26. Смирнова Ірина Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри цифрових технологій та проєктно-аналітичних рішень ТОВ «Технічний університет “Метінвест Політехніка”».

Поширити