У серпні 2021 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися...

У серпні 2021 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися 32 нові члени

816

У серпні до членства в ЦУЄНС приєдналися:

 1. Агєєва Галина Миколаївна – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеродромів Національного авіаційного університету;
 2. Будянська Вікторія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
 3. Бургаз Олексій Анатолійович – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри екологічного права і контролю Одеського державного екологічного університету;
 4. Вуколова Катерина Володимирівна – кандидат філологічних наук, старший викладач Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов Національної академії наук України;
 5. Глуховська Марина Сергіївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри прикладної лінгвістики Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
 6. Грібінєнко Юлія Олександрівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової;
 7. Гуз Олена Петрівна – старший викладач кафедри романських мов та інтерлінгвістики Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 8. Димитров Сергій Георгійович – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник сектору технічних, кормових та олійних сортів рослин відділу експертизи на придатність до поширення сортів рослин Українського інституту експертизи сортів рослин;
 9. Доценко Наталія Володимирівна – доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри управління проєктами в міському господарстві та будівництві Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова;
 10. Драпак Галина Борисівна – кандидат філологічних наук, викладач кафедри іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;
 11. Ірчишина Марина Віталіївна – старший викладач кафедри українознавства та іноземних мов Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 12. Карцева Марина Дмитрівна – старший викладач кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
 13. Ковальчук Ірина Іванівна – доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, в. о. завідувача кафедри нормальної та патологічної фізіології імені С.В. Стояновського Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького;
 14. Козаченко Галина Вікторівна – кандидат педагогічних наук, методист Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу Житомирської обласної ради;
 15. Козубай Інна Віталіївна – старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 16. Кузьменко Анастасія Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 17. Малімон Віталій Іванович – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
 18. Медведь Олена Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри документознавства та української мови Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
 19. Надьон Вікторія Валентинівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 20. Олянич Лариса Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії та суспільно-економічних дисциплін Харківської гуманітарно-педагогічної академії;
 21. Патлайчук Володимир Миколайович – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри турбін Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
 22. Поплавська Мирослава Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент з/н кафедри міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв;
 23. Почуєва Ольга Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
 24. Рогова Тетяна Арнольдівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, старший викладач кафедри журналістики Запорізького національного університету;
 25. Рябухін Костянтин Васильович – кандидат медичних наук, асистент кафедри психіатрії та наркології Одеського національного медичного університету;
 26. Стєкольщикова Валентина Андріївна – кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувач кафедри журналістики та філології Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика;
 27. Тихонюк Ольга Володимирівна – старший викладач кафедри господарського та адміністративного права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 28. Трушкіна Наталія Валеріївна – кандидат економічних наук, член-кореспондент Академії економічних наук України, старший науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва Інституту економіки промисловості Національної академії наук України, експерт Інституту розвитку міжнародної співпраці;
 29. Хаджи Анна Юріївна – старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 30. Харчук Олена Георгіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Державного університету інфраструктури та технологій;
 31. Шаран Олександра Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 32. Ясюк Тамара Леонідівна – викладач-методист Комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради «Академія мистецтв імені Павла Чубинського».

Поширити