У серпні 2022 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися...

У серпні 2022 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися 18 науковців

509

У серпні до членства в ЦУЄНС приєдналися:

 1. Авксентьєва Ольга Олександрівна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 2. Ваховська Ольга Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології і філософії мови Київського національного лінгвістичного університету;
 3. Відоменко Оксана Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і права Національного університету харчових технологій;
 4. Діденко Наталія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, викладач української мови Київського університету імені Бориса Грінченка;
 5. Дяків Марія Володимирівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 6. Дяків Олена Василівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 7. Лежненко Людмила Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;
 8. Лупінович Світлана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та методик навчання Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради;
 9. Малій Олена Григорівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Державного біотехнологічного університету;
 10. Маматова Зульфія Раїсівна – викладач кафедри дефектології та фізичної реабілітації Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 11. Маруховська-Картунова Ольга Олександрівна – кандидат філософських наук, доцент, професор, завідувач секції суспільних наук Університету економіки та права «КРОК»;
 12. Маруховський Олег Олександрович – кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та журналістики Університету економіки та права «КРОК»;
 13. Породько Вікторія Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту Національної академії Служби безпеки України;
 14. Прокоф’єва Лілія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри спортивних ігор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 15. Савко Оксана Ярославівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної економіки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
 16. Сидорович Олена Юріївна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри податків та фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету;
 17. Степаненко Оксана Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;
 18. Шевченко Людмила Степанівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Поширити