У серпні 2023 року до Центру українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися 14 науковців

У серпні 2023 року до Центру українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися 14 науковців

487

У серпні членами ЦУЄНС стали:

 1. Балашова Юлія Борисівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автомобільних доріг, геодезії та землеустрою Придніпровської державної академії будівництва та архітектури;
 2. Бояринова Ірина Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, директор Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»;
 3. Гордійчук Людмила Василівна – старший викладач кафедри музичного мистецтва Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 4. Колкунова Вікторія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри галузевого перекладу та іноземних мов Херсонського національного технічного університету;
 5. Куцос Ольга Ігорівна – кандидат філософських наук, докторант кафедри слов’янських мов Українського державного університету імені Михайла Драгоманова;
 6. Лук’яненко Катерина Аркадіївна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хореографії Київського університету імені Бориса Грінченка;
 7. Подуфалова Катерина Юріївна – доктор філософії в галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», викладач іноземної мови, завідувач навчально-методичної лабораторії бакалаврату Комунального закладу «Балтський педагогічний фаховий коледж»;
 8. Скорина Дмитро Юрійович – кандидат фармацевтичних наук, старший викладач кафедри фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії Запорізького державного медико-фармацевтичного університету;
 9. Столярчук Віталій Васильович – інженер-випробувач ракетно-космічної техніки Державного підприємства «Конструкторське бюро “Південне” імені М.К. Янгеля»; аспірант Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара; експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
 10. Товтин Яна Іванівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри Античності, Середньовіччя та історії України домодерної доби Ужгородського національного університету;
 11. Факас Ілона Борисівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Чернівецького навчально-наукового юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»;
 12. Фізеші Октавія Йосипівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки дошкільної, початкової освіти та освітнього менеджменту Мукачівського державного університету;
 13. Хмелюк Альона Василівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та обліку Дніпровського державного технічного університету;
 14. Юхимець Світлана Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри філології Одеського національного морського університету.
Поширити