У січні 2021 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєднались...

У січні 2021 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєднались 28 нових членів

2070

У січні до членства в ЦУЄНС приєднались:

 1. Васильєва Людмила Анатоліївна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та суспільних наук Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського;
 2. Васильєва Світлана Андріївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України;
 3. Волкович Олена Юріївна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного та міжнародного права і правоохоронної діяльності Херсонського державного університету;
 4. Гармель Оксана Володимирівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, учений секретар, доцент кафедри теорії музики Київської муніципальної академії музики імені Р. М. Глієра;
 5. Гринь Лілія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри акторської майстерності Запорізького національного університету;
 6. Казначеєва Олена Олександрівна – заступник начальника Управління – начальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами Управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної державної адміністрації;
 7. Клим Руслана Дмитрівна – аспірантка кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича; радниця голови Вижницької районної державної адміністрації Чернівецької області;
 8. Колосова Ганна Андріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови гуманітарного спрямування № 3 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського»;
 9. Коменда Ольга Іванівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії, теорії мистецтв та виконавства Волинського національного університету імені Л. Українки;
 10. Кузьменко Ольга Степанівна – доктор педагогічних наук, доцент, професорка кафедри фізико-математичних дисциплін Льотної академії Національного авіаційного університету;  старший науковий співробітник Національного центру «Мала академія наук України»;
 11. Левченко Ярослава Сергіївна – PhD, доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, відповідальний секретар приймальної комісії Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, докторант ВУЗФ (м. Софія, Болгарія);
 12. Липян Євген Васильович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України;
 13. Малицька Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти Бердянського державного педагогічного університету;
 14. Марущак Оксана Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри образотворчого, декоративного мистецтва, технологій та безпеки життєдіяльності Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського;
 15. Підберезних Інна Євгеніївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії Чорноморського національного університету імені П. Могили;
 16. Плахотнюк Олександр Анатолійович – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені І. Франка;
 17. Подлевська Неля Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету;
 18. Романишин Юлія Любомирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
 19. Сардарян Каринна Гамлетівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри видавничої справи та редагування Київського національного університету імені Т. Шевченка;
 20. Сергієнко Валерій Вікторович – кандидат юридичних наук, професор, завідуючий кафедри правового регулювання економіки Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця;
 21. Тарчинська Юлія Георгіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри гри на музичних інструментах Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету;
 22. Ткаченко Лариса Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди»;
 23. Фонарюк Олена Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри алгебри та геометрії Житомирського державного університету імені І. Франка;
 24. Хмельницька Олена Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди»;
 25. Царалунга Інна Богданівна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української філології Хмельницького національного університету;
 26. Цільмак Олена Миколаївна – доктор юридичних  наук, професор, професор кафедри психології  Національного університету «Одеська юридична академія»;
 27. Шотова-Ніколенко Ганна Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Одеського державного екологічного університету;
 28. Яковенко Олена Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю Ізмаїльського державного гуманітарного університету.
Поширити