У січні 2022 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися...

У січні 2022 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися 73 члени

961

У січні до членства в ЦУЄНС приєдналися:

 1. Абрамова Інна Георгіївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри мовної підготовки Запорізького державного медичного університету;
 2. Багрім Ольга Андріївна – кандидат наук із державного управління, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Навчально-наукового інституту державного управління Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;
 3. Бакаленко Олена Анатоліївна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Харківського національного університету радіоелектроніки;
 4. Беспала Лілія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Запорізького державного медичного університету;
 5. Вагіна Олена Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри політології Запорізького національного університету;
 6. Верхолаз Ігор Леонідович – кандидат медичних наук, асистент кафедри хірургії № 1 Дніпровського державного медичного університету;
 7. Войтенко Ірина Григорівна – викладач кафедри іноземної та української філології Луцького національного технічного університету;
 8. Войтович Павло Петрович – доктор філософії, доцент кафедри міжнародного та європейського права, доцент кафедри іноземних мов Національного університету «Одеська юридична академія»;
 9. Волкова Світлана Володимирівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри теорії і практики перекладу Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»;
 10. Галуха Любов Юріївна – кандидат історичних наук, доцент, професор кафедри історії України Рівненського державного гуманітарного університету;
 11. Гармаш Людмила Вікторівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
 12. Гейна Оксана Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Одеського національного економічного університету;
 13. Гонюк Олександра Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української літератури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 14. Гудар’ян Олександр Олександрович – доктор медичних наук, професор, проректор із наукової роботи Дніпровського державного медичного університету;
 15. Данькевич Юлія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української та світової культури та літератур Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського;
 16. Донець Поль Миколайович – викладач кафедри романо-германської філології та методики викладання іноземних мов Міжнародного гуманітарного університету;
 17. Жаворонкова Вікторія Василівна – старший викладач кафедри іноземних мов Запорізького державного медичного університету;
 18. Занько Олена Валентинівна – старший викладач кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Одеська юридична академія»;
 19. Захаров Сергій Вячеславович – кандидат медичних наук, доцент, проректор із науково-педагогічної роботи Дніпровського державного медичного університету;
 20. Іщенко Олена Анатоліївна – доктор філософії, асистент кафедри журналістики та філології Сумського державного університету;
 21. Квасницька Раїса Степанівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету;
 22. Кедич Тетяна Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 23. Ковальська Наталя Аркадіївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Одеського національного економічного університету;
 24. Колесник Василь Васильович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри електрообладнання та автоматики водного транспорту Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Державного університету інфраструктури та технологій;
 25. Колісник Наталія Станіславівна – кандидат медичних наук, доцент, завідувач циклу фтизіатрії Дніпровського державного медичного університету;
 26. Коляда Юлія Анатоліївна – викладач кафедри диригентсько-хорових дисциплін та постановки голосу КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради;
 27. Конопкіна Людмила Іванівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини 1 Дніпровського державного медичного університету;
 28. Кочукова Наталія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»;
 29. Крупка Мирослава Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української літератури Рівненського державного гуманітарного університету;
 30. Кузьменко Інна Анатоліївна – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології імені В.В. Підвисоцького Одеського національного медичного університету;
 31. Кулачинський Микола Миколайович – кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри суспільних наук Одеського національного медичного університету;
 32. Куліш Анастасія Романівна – старший викладач кафедри філології, перекладу та стратегічних комунікацій Національної академії Національної гвардії України;
 33. Лелека Тетяна Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;
 34. Леонтьєва Тетяна Володимирівна – викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини Дніпровського державного медичного університету;
 35. Лисенко Наталія Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»;
 36. Макарова Ірина Анатоліївна – асистент кафедри терапевтичної стоматології Дніпровського державного медичного університету;
 37. Марков Олександр Вікторович – кандидат технічних наук, заступник начальника кафедри вогневої підготовки Національної академії Національної гвардії України;
 38. Марченко Наталія Анатоліївна – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії Дніпровського державного медичного університету;
 39. Мороз Валентин Валентинович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри дорожніх машин Національного транспортного університету;
 40. Науменко Леонід Юрійович – доктор медичних наук, професор, віцепрезидент Асоціації хірургів кисті України;
 41. Нипадимка Алла Сергіївна – доктор філософії, доцент кафедри сучасних європейських мов Київського національного торговельно-економічного університету;
 42. Олейнікова Ірина Веніамінівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри прикладної фізики та вищої математики Київського національного університету технологій та дизайну;
 43. Онул Наталія Михайлівна – доктор медичних наук, професор, вчений секретар Дніпровського державного медичного університету;
 44. Орел-Халік Юлія Владиславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Запорізького державного медичного університету;
 45. Орищенко Вадим Юрійович – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри терапевтичної стоматології Дніпровського державного медичного університету;
 46. Павленко Світлана Василівна – викладач кафедри гуманітарних наук Дніпровського державного медичного університету;
 47. Переяслов Віталій Олександрович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри документознавства та української мови Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
 48. Перцева Тетяна Олексіївна – доктор медичних наук, професор, ректор Дніпровського державного медичного університету;
 49. Подковенко Тетяна Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права Західноукраїнського національного університету;
 50. Польовик Володимир Вікторович – кандидат технічних наук, асистент кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції Національного університету харчових технологій;
 51. Поляшенко Сергій Олексійович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри тракторів і автомобілів Державного біотехнологічного університету;
 52. Проданова Олена Миколаївна – викладач кафедри загальної та практичної психології Ізмаїльського державного гуманітарного університету;
 53. Разумний Роман Валерійович – доктор медичних наук, професор, декан міжнародного факультету Дніпровського державного медичного університету;
 54. Ремига Юлія Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту та економіки ПЗВО «Міжнародний європейський університет»;
 55. Ротар Анна Іванівна – викладач кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 56. Рябініна Ірина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»;
 57. Салюк Ольга Дмитрівна – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри терапевтичної стоматології Дніпровського державного медичного університету;
 58. Самойленко Андрій Валерійович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології Дніпровського державного медичного університету;
 59. Свіщова Яна Олександрівна – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри агрохімії Державного біотехнологічного університету;
 60. Седікова Ірина Олександрівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики Одеської національної академії харчових технологій;
 61. Смірнова Ліна Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;
 62. Соляненко Олена Леонідівна – старший викладач кафедри іноземних мов Запорізького державного медичного університету;
 63. Стрельченя Тетяна Миколаївна – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри терапевтичної стоматології Дніпровського державного медичного університету;
 64. Стукальська Наталія Миколаївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції Національного університету харчових технологій;
 65. Фрейвальд Валентин Альфредович – асистент кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії Дніпровського державного медичного університету;
 66. Харченко Анна Миколаївна – доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри транспортного будівництва та управління майна Національного транспортного університету;
 67. Цибульський Віталій Миколайович – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри опору матеріалів та машинознавства Національного транспортного університету;
 68. Чепель Максим Олександрович – доктор філософії, заступник начальника кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії Національної гвардії України;
 69. Шарапова Олена Миколаївна – кандидат медичних наук, викладач кафедри анатомії людини, клінічної анатомії і оперативної хірургії Дніпровського державного медичного університету;
 70. Шарипов Володимир Іванович – кандидат медичних наук, доцент, асистент кафедри терапевтичної стоматології Дніпровського державного медичного університету;
 71. Шпак Галина Сергіївна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри хорового диригування Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової;
 72. Шпонька Ігор Станіславович – доктор медичних наук, професор, перший проректор Дніпровського державного медичного університету;
 73. Ярошенко Ольга Леонідівна – викладач кафедри англійської мови технічного спрямування № 2 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Поширити