У січні 2023 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися...

У січні 2023 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися 30 науковців

687

У січні членами ЦУЄНС стали:

 1. Акименко Олена Юріївна – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, обліку і оподаткування Національного університету «Чернігівська політехніка»;
 2. Алексін Гліб Олегович – кандидат економічних наук, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 3. Арделян Олена Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри германських мов, зарубіжної літератури та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка;
 4. Бачинська Марина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, викладач Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»;
 5. Богдан Богдана Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного та міжнародного права, заступник завідувача кафедри Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 6. Борса Вадим Вікторович – старший викладач кафедри митної справи та товарознавства Державного податкового університету;
 7. Боярська Любов Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри історії журналістики Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 8. Бурдіна Яніна Федорівна – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри клінічної хімії і лабораторної діагностики Одеського національного медичного університету;
 9. Буткевич Тетяна Анатоліївна – кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри аптечної та промислової технології ліків Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;
 10. Галахова Тетяна Олексіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного менеджменту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 11. Глушенок Наталія Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права Національного транспортного університету;
 12. Грекова Алла Василівна – кандидат хімічних наук, старший викладач кафедри клінічної хімії та лабораторної діагностики Одеського національного медичного університету;
 13. Дехтяр Надія Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туризму Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
 14. Кислицина Ольга Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного менеджменту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 15. Кравчук Олена Геннадіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри мистецьких дисциплін Комунального закладу вищої освіти «Академія культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради;
 16. Кузнецова Галина Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання, перший проректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка; докторант кафедри української мови Київського університету імені Бориса Грінченка;
 17. Курасова Наталія Іванівна – викладач кафедри довузівської підготовки Одеського національного морського університету;
 18. Лапа Оксана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійної освіти НАПН України;
 19. Лахай Валентина Михайлівна – корекційний педагог Луцького ліцею № 15 Луцької міської ради;
 20. Ніколашина Тетяна Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;
 21. Новікова Тетяна Вікторівна – кандидат філологічних наук, заступник директора з виховної роботи Чернівецького ліцею № 18 Чернівецької міської ради;
 22. Ногай Вікторія Петрівна – старший викладач на кафедрі довузівської підготовки Одеського національного морського університету;
 23. Огульчанська Оксана Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української і зарубіжної літератури Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;
 24. Проневич Олексій Станіславович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри службового та медичного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 25. Рєзіна Ольга Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики та ІТ Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка;
 26. Ріппа Сергій Петрович – доктор економічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем в економіці Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 27. Товтин Надія Іванівна – старша викладачка Комунального закладу вищої освіти «Академія культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради;
 28. Шваб Лариса Петрівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 29. Шевченко Інна Бориславівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту видавничо-поліграфічної галузі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 30. Ширикалова Анжела Олексіївна – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри клінічної хімії і лабораторної діагностики Одеського національного медичного університету.

Поширити