У травні 2023 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися...

У травні 2023 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися 23 науковці

413

У травні членами ЦУЄНС стали:

 1. Балашов Дмитро Валерійович – викладач кафедри теорії та практики управління Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 2. Боклах Дмитро Юрійович – викладач кафедри іноземної філології та перекладу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;
 3. Василенко Олена Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, старший дослідник, професор кафедри правничої лінгвістики Національної академії внутрішніх справ;
 4. Войналович Ірина Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри психології та соціального забезпечення Державного університету «Житомирська політехніка»;
 5. Волобоєв Артур Олегович – доктор філософії зі спеціальності 081 «Право», завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності та інформаційної безпеки факультету № 3 Донецького державного університету внутрішніх справ;
 6. Гімпель Роман Михайлович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри природничо-математичних та технічних дисциплін Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інформаційних технологій;
 7. Животовський Ігор Володимирович – кандидат медичних наук, асистент кафедри стоматології Навчально-наукового медичного інституту Сумського державного університету;
 8. Крихівська Наталія Олегівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
 9. Кулешова Карина Ігорівна – кандидат політичних наук, доцент кафедри суспільних комунікацій та регіональних студій Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 10. Кущ Юлія Іванівна – доктор філософії зі спеціальності 091 «Біологія», заступник начальника навчального відділу, керівника Лабораторії дистанційного навчання, старший викладач кафедри біології людини, хімії, методики навчання хімії Сумського державного педагогічного університету імені А.СМакаренка;
 11. Лукачина Анатолій Васильович – старший викладач кафедри технологій оздоровлення і спорту, завідувач відділення тенісу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 12. Мороз Сергій Петрович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії держави і права, конституційного права та державного управління Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 13. Мудриєвська Людмила Михайлівна – кандидат філософських наук, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії держави і права, конституційного права та державного управління Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 14. Мушеник Ірина Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри математики, інформатики та академічного письма Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»;
 15. Нагорна Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 16. Олексин Артур Григорович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
 17. Тимошенко Тетяна Олександрівна – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри регіоналістики і туризму Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;
 18. Ткаченко Оксана Олександрівна – практичний психолог, займається приватною психологічною практикою;
 19. Туряниця Інна Анатоліївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Угорщини та європейської інтеграції Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»;
 20. Урум Наталія Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент, викладач  Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій;
 21. Чумак Галина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і практики перекладу Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;
 22. Шаглі Ганна Іванівна – старший викладач кафедри суспільних комунікацій та регіональних студій Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 23. Шалапко Денис Олегович – кандидат технічних наук, доцент кафедри суднового машинобудування та енергетики Херсонського навчально-наукового інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Поширити