У вересні 2020 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєднались...

У вересні 2020 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєднались 27 нових членів

2360

У вересні до членства в ЦУЄНС приєднались:

 1. Демідова Юлія Євгенівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами Національного технічного університету «Харківський політехнічний iнститут»;
 2. Дерев’янко Світлана Петрівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної, вікової та соціальної психології Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка;
 3. Ковалевська Олександра Вікторівна – старший викладач кафедри українознавства та іноземних мов Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 4. Козлова Тетяна Олегівна – доктор філологічний наук, доцент, професор кафедри англійської філології Запорізького національного університету;
 5. Корольова Наталія Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької філології Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;
 6. Корчагіна Анастасія Миколаївна – аспірант кафедри галузевого права Херсонського державного університету;
 7. Косовець Олена Павлівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
 8. Кронівець Тетяна Миколаївна – кандидат юридичних наук, адвокат, старший викладач кафедри права і публічного управління Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
 9. Лукаш Юлія Михайлівна – викладач кафедри іноземних мов з латинською та українською мовами Державного заклад «Луганський державний медичний університет»;
 10. Луцак Ірина Василівна – кандидат фармацевтичних наук, викладач Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу;
 11. Подгорна Вікторія Віталіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання і спорту Одеського національного політехнічного університету;
 12. Поляковська Ольга Олександрівна – провідний фахівець відділу міжнародних зв’язків Криворізького національного університету;
 13. Применко Владислав Геннадійович – кандидат технічних наук, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Відокремленого підрозділу «Дніпровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури»;
 14. Приступа Яна Вячеславівна – провідний фахівець молодіжного центру Криворізького державного педагогічного університету;
 15. Серебрянська Ірина Миколаївна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка;
 16. Сефіханова Катерина Анатоліївна – кандидат технічних наук, декан Відокремленого підрозділу «Дніпровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури»;
 17. Сімоненко Віталій Васильович – кандидат технічних наук, доцент кафедри дорожніх машин, заступник директора Центру заочного та дистанційного навчання Національного транспортного університету;
 18. Соцька Олена Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»;
 19. Соя Олена Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри математики та інформатики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
 20. Скляр Ірина Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент, керівник відділу моніторингу якості вищої освіти, доцент кафедри української філології, кафедри світової літератури Горлівського інституту іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Бахмут).
 21. Тарчанин Мар’яна Степанівна – аспірант кафедри літературознавства Університету імені Яна Длугоша в Ченстохові;
 22. Тютюн Любов Андріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та інформатики, заступник декана факультету математики, фізики, комп’ютерних наук і технологій з наукової роботи та міжнародних питань Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
 23. Цаповська Лілія Степанівна – концертмейстер, асистент кафедри теорії і методики музичної освіти Мукачівського державного університету;
 24. Шиманська Катерина Володимирівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин Державного університету «Житомирська політехніка»;
 25. Щеньова Віра Борисівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування Відокремленого підрозділу «Дніпровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури»;
 26. Яремчук Наталія Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 27. Яцина Олена Федорівна – доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Ужгородського національного університету.
Поширити