У вересні 2021 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися...

У вересні 2021 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися 54 члени

827

У вересні до членства в ЦУЄНС приєдналися:

 1. Адамчук Максим Миколайович – кандидат військових наук, заступник начальника кафедри оперативного та логістичного забезпечення оперативного факультету Національної академії Національної гвардії України;
 2. Аксакова Наталя Олександрівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри освітніх технологій та охорони праці Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії;
 3. Алпатова Оксана Миколаївна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри екології Державного університету «Житомирська політехніка»;
 4. Аргірова Марія Василівна – викладач кафедри слов’янського мовознавства Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 5. Било Олег Ярославович – старший викладач кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польоту Льотної академії Національного авіаційного університету;
 6. Бойчук Ірина Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, директор Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу Житомирської обласної ради;
 7. Болух Віра Андріївна – кандидат фізико-математичних наук, заступник директора з навчальної роботи Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу Житомирської обласної ради;
 8. Бродова Олеся Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри льотної експлуатації Льотної академії Національного авіаційного університету;
 9. Главацька Олена Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
 10. Гніденко Вікторія Ігорівна – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри правознавства Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;
 11. Головіна Ольга Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 12. Горбенко Інна Олександрівна – учитель фізичної культури Бердянської загальноосвітньої школи I–III ступенів № 4 Бердянської міської ради Запорізької області;
 13. Гришина Олена Сергіївна – старший викладач кафедри іноземних мов з латинською та українською мовами Луганського державного медичного університету;
 14. Гусєва Наталія Юріївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри філософії, соціології та політології Київського національного торговельно-економічного університету;
 15. Демчук Людмила Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри екології Державного університету «Житомирська політехніка»;
 16. Задкова Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польоту Льотної академії Національного авіаційного університету;
 17. Зубрицька Людмила Олександрівна – завідувач фармацевтичного відділення Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу Житомирської обласної ради;
 18. Ілясов Олександр Олександрович – викладач кафедри слов’янського мовознавства Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 19. Іщенко Тетяна Валеріївна – старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 20. Квіткін Петро Васильович – кандидат філософських наук, професор, професор кафедри філософії Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
 21. Кердівар Наталя Іванівна – кандидат філологічних наук, викладач кафедри слов’янського мовознавства Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 22. Колумбет Вадим Петрович – старший викладач Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 23. Кон Олена Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент, декан історико-філологічного факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 24. Красинська Ірина Петрівна – викладач-методист, викладач вищої категорії ПЦК «Концертмейстерський клас та камерний ансамбль» Харківського музичного фахового коледжу імені Б.М. Лятошинського;
 25. Кузьменко Валерій Володимирович – старший викладач кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польоту Льотної академії Національного авіаційного університету;
 26. Майстренко Катерина Миколаївна – кандидат наук з державного управління, асистент кафедри публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки Білоцерківського національного аграрного університету;
 27. Матковська Ольга Казимирівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри хімії Приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет»;
 28. Нагорний Олександр Федорович – старший викладач кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польоту Льотної академії Національного авіаційного університету;
 29. Насакіна Світлана Вікторівна – кандидат філологічних наук, завідувач кафедри української та іноземних мов Одеського державного аграрного університету;
 30. Невиніцин Андрій Миколайович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри обслуговування повітряного руху Льотної академії Національного авіаційного університету;
 31. Островська Маріанна Ярославівна – кандидат педагогічних наук, в. о. доцента кафедри педагогіки та психології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ;
 32. Островський Олександр Олександрович – викладач Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ;
 33. Павленко Сергій Олександрович – кандидат військових наук, заступник начальника кафедри технічного та тилового забезпечення Національної академії Національної гвардії України;
 34. Пальоний Андрій Сергійович – кандидат технічних наук, в. о. завідувача кафедри обслуговування повітряного руху Льотної академії Національного авіаційного університету;
 35. Першко Ірина Олександрівна – кандидат біологічних наук, доцент, викладач Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу Житомирської обласної ради;
 36. Петровська Катерина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти Бердянського державного педагогічного університету;
 37. Плаксін Андрій Анатолійович – кандидат педагогічних наук, начальник кафедри управління підрозділами Національної гвардії України Київського інституту Національної гвардії України;
 38. Поздняков Олександр Вікторович – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов і країнознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 39. Попова Анастасія Сергіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти Бердянського державного педагогічного університету;
 40. Попович Олена Василівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінальної юстиції Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»;
 41. Русаков Сергій Сергійович – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доцент кафедри культурології та інформаційних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв;
 42. Руських Ірина Валеріївна – старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 43. Сабат Надія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 44. Сеньків Ольга Михайлівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри практики англійської мови Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 45. Сизоненко Ірина Геннадіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти Бердянського державного педагогічного університету;
 46. Сліпченко Галина Дмитрівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри заводської технології ліків Національного фармацевтичного університету;
 47. Старостенко Тетяна Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
 48. Тепла Оксана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри романо-германських мов і перекладу Національного університету біоресурсів і природокористування України;
 49. Трюхан Оксана Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення Національного університету «Одеська юридична академія»;
 50. Тургенєва Анастасія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти Бердянського державного педагогічного університету;
 51. Філімонова-Златогурська Євгенія Станіславівна – викладач Вінницького фахового коледжу мистецтв імені М.Д. Леонтовича, викладач Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
 52. Шаповалова Інна Олександрівна – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри державно-правових дисциплін Одеського державного університету внутрішніх справ;
 53. Шевченко-Бітенська Олена Валентинівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов № 1 Національного університету «Одеська юридична академія»;
 54. Яцій Олександр Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського.

Поширити