У вересні 2022 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися...

У вересні 2022 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися 22 науковці

814

У вересні до членства в ЦУЄНС приєдналися:

 1. Аксютін Віктор Володимирович – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри спортивних єдиноборств та силових видів спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України;
 2. Барабаш Ольга Олегівна – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри загальноправових дисциплін Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ;
 3. Батюк Сергій Георгійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації енергетичних процесів Навчально-наукового інституту атомної і теплової енергетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 4. Богатиренко Вікторія Альфредівна – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри хімії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
 5. Борисов Вячеслав Вікторович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дизайну Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»;
 6. Борисова Світлана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дизайну Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»;
 7. Бутенко Тетяна Максимівна – викладач кафедри інструментально-виконавської майстерності Київського університету імені Бориса Грінченка;
 8. Василюк Світлана Вікторівна – молодший науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 9. Гаркуша Людмила Іванівна – старший викладач кафедри інструментально-виконавської майстерності Київського університету імені Бориса Грінченка;
 10. Економова Ольга Серафимівна – старший викладач кафедри інструментально-виконавської майстерності Київського університету імені Бориса Грінченка;
 11. Зайцев Дмитро Валерійович старший викладач кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика;
 12. Куценко Сергій Юрійович – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 13. Ляшенко Ольга Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інструментально-виконавської майстерності Київського університету імені Бориса Грінченка;
 14. Мєлєкєсцев Кирило Ігорович – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки Донецького національного університету імені Василя Стуса;
 15. Моренко Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методик навчання Хортицької національної академії;
 16. Посмітна Вікторія Віталіївна – кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри мовної підготовки Київського інституту Національної гвардії України;
 17. Русавська Ольга Олегівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови № 2 Національного університету «Одеська морська академія»;
 18. Сушко Ольга Олександрівна – кандидат біологічних наук, викладач Комунального закладу вищої освіти Львівської обласної ради «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»;
 19. Харченко Інна Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін та українознавства Сумського національного аграрного університету;
 20. Шейко Віталій Ілліч – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри біології людини, хімії та методики навчання хімії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;
 21. Шовкопляс Олександра Володимирівна – кандидат юридичних наук, асистент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 22. Якуба Марина Станіславівна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри садово-паркового мистецтва та ландшафтного дизайну Дніпровського державного аграрно-економічного університету.

Поширити