У вересні 2023 року до Центру українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися 23 науковці

У вересні 2023 року до Центру українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися 23 науковці

527

У вересні членами ЦУЄНС стали:

 1. Балдинюк Василь Михайлович – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії Вінницького національного аграрного університету;
 2. Березюк Сергій Володимирович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії Вінницького національного аграрного університету;
 3. Глущенко Юлія Анатоліївна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри вищої математики, математичного моделювання та фізики Державного університету телекомунікаційних та інформаційних технологій;
 4. Довгань Надія Юріївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри олімпійського та професійного спорту Чорноморського національного університету імені Петра Могили;
 5. Єршова-Бабенко Ірина Вікторівна – доктор філософських наук, професор, професор кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності факультету менеджменту освіти та науки Українського державного університету імені Михайла Драгоманова;
 6. Зощак Лілія Михайлівна – старший викладач кафедри інформаційних технологій та програмування Івано-Франківської філії ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”»;
 7. Кісіль Тетяна Юріївна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
 8. Козобродова Діна Михайлівна – кандидат філософських наук, докторант кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності Українського державного університету імені Михайла Драгоманова;
 9. Колесник Тетяна Василівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, заступник декана факультету менеджменту та права Вінницького національного аграрного університету;
 10. Переверзєва Світлана Василівна – викладач кафедри фізичної культури та методики її викладання Криворізького державного педагогічного університету;
 11. Пирисунько Максим Андрійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри суднового машинобудування та енергетики Херсонського навчально-наукового інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
 12. Підвальна Оксана Григорівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного менеджменту та маркетингу Вінницького національного аграрного університету;
 13. Пономаренко Тетяна Олександрівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ;
 14. Поповиченко Ганна Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;
 15. Потапова Катерина Романівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 16. Розвод Еліна Вадимівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри прикладної лінгвістики Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 17. Фурман Ірина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії Вінницького національного аграрного університету;
 18. Харченко-Баранецька Людмила Леонідівна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри олімпійського та професійного спорту Чорноморського національного університету імені Петра Могили;
 19. Худякова Ірина Марківна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри програмованої електроніки, електротехніки і телекомунікацій Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
 20. Шантир Антон Сергійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри штучного інтелекту Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій;
 21. Юр’єва Катерина Анатоліївна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри музичного мистецтва Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
 22. Яновицька Анна Віталіївна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарсько-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ;
 23. Яценюк Галина Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Поширити