У жовтні 2021 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися...

У жовтні 2021 року до членства в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва приєдналися 33 члени

750

У жовтні до членства в ЦУЄНС приєдналися:

 1. Андросович Ксенія Анатоліївна – кандидат психологічних наук, завідувач відділу інтелектуального розвитку обдарованої особистості Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України;
 2. Арапакі Марина Володимирівна – викладач англійської мови Одеського державного університету внутрішніх справ;
 3. Бережна Маргарита Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу та слов’янської філології Криворізького державного педагогічного університету;
 4. Гавриш Ірина Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського;
 5. Галіцан Ольга Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 6. Голубок Максим Геннадійович – кандидат військових наук, доцент, заступник начальника кафедри оперативного мистецтва Національної академії Національної гвардії України;
 7. Гончарук Світлана Володимирівна – викладач Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу;
 8. Горожанкіна Оксана Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музично-інструментальної підготовки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 9. Давиденко Наталія Іванівна – асистент кафедри перекладу та слов’янської філології Криворізького державного педагогічного університету;
 10. Дацюк Тетяна Кузьмівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін Донецького державного університету внутрішніх справ;
 11. Джанда Галина Богданівна – заступник директора фахового коледжу Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ;
 12. Дзямулич Наталія Іванівна – викладач циклової комісії словесних дисциплін (викладач-методист) КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради;
 13. Жакун Дарина Федорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та слов’янського мовознавства Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 14. Жукова Анна Робертівна – заступник директора Львівського коледжу транспортної інфраструктури;
 15. Золотухіна Інна Василівна – доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри харчових технологій в ресторанній індустрії Державного біотехнологічного університету;
 16. Ібрагімова Світлана Володимирівна – старший викладач кафедри теорії, практики та перекладу французької мови факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 17. Коляда Ольга Василівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології та біотехнологій в рослинництві Державного біотехнологічного університету;
 18. Лозовська Катерина Олександрівна – асистент кафедри перекладу та слов’янської філології Криворізького державного педагогічного університету;
 19. Лошкарьова Євгенія Олександрівна – головний фахівець із науково-організаційної роботи Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту;
 20. Маліновська Ольга Станіславівна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри соціальної філософії та управління Запорізького національного університету;
 21. Медведчук Аліна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування № 3 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 22. Миронюк Роман Вікторович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 23. Мірошкіна Наталія Валеріївна – кандидат філософських наук, доцент кафедри права Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика;
 24. Мірошніченко Валентина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, начальник кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;
 25. Моісеєва Тетяна Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та права Державного університету «Одеська політехніка»;
 26. Мосієнко Олена Олександрівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу;
 27. Полгородник Дар’я Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування Запорізького національного університету;
 28. Романюк Леся Богданівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 29. Самчук Лариса Сергіївна – кандидат філософських наук, викладач кафедри слов’янського мовознавства Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 30. Сокаль Марія Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри слов’янського мовознавства Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 31. Соловей Юрій Миколайович – кандидат медичних наук, асистент кафедри загальної хірургії Буковинського державного медичного університету;
 32. Тодосійчук Наталія Ананівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу;
 33. Щеголіхін Денис Миколайович – аспірант кафедри міжнародного, господарського та цивільного права ПВНЗ «Європейський університет».

Поширити