Current Members

Current Members

 1. Абабіна Наталія Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри зарубіжної літератури Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 2. Абрамова Інна Георгіївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри мовної підготовки Запорізького державного медичного університету;
 3. Авдюнін Роман Юрійович – викладач кафедри суднового машинобудування та енергетики Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова;
 4. Авксентьєва Ольга Олександрівна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 5. Авраменко Квітослава Богданівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського;
 6. Агеєва Аліса Олексіївна – викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 7. Агєєва Галина Миколаївна – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеродромів Національного авіаційного університету;
 8. Адабір Алла Анатоліївна – викладач дисциплін «Соціологія», «Українська мова», «Українська мова за професійним спрямуванням» Відокремленого структурного підрозділу «Первомайський фаховий коледж Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова»;
 9. Адамчук Максим Миколайович – кандидат військових наук, заступник начальника кафедри оперативного та логістичного забезпечення оперативного факультету Національної академії Національної гвардії України;
 10. Акименко Олена Юріївна – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, обліку і оподаткування Національного університету «Чернігівська політехніка»;
 11. Аксакова Наталя Олександрівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри освітніх технологій та охорони праці Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії;
 12. Аксютін Віктор Володимирович – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри спортивних єдиноборств та силових видів спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України;
 13. Аксютіна Тетяна Володимирівна – викладач кафедри англійської філології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;   
 14. Александрова Оксана Олександрівна – доктор мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради;         
 15. Алексахіна Тетяна Олексіївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов Сумського державного університету;
 16. Алексєєнко-Лемовська Людмила Владиславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, тимчасово виконуючий обов’язки начальника Управління Державної служби якості освіти у Київській області;
 17. Алексійчук Олена Миколаївна – викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 18. Алексін Гліб Олегович – кандидат економічних наук, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 19. Алєксєєва Катерина Іванівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та педагогіки Національного транспортного університету;
 20.  Алієва Олена Геннадіївна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри медичної біології, паразитології та генетики Запорізького державного медичного університету;
 21. Алмазова Олена Борисівна – старший викладач кафедри фізики Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
 22. Алпатова Оксана Миколаївна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри екології Державного університету «Житомирська політехніка»;
 23. Ананьєва Таміла Володимирівна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри екології Дніпровського державного аграрно-економічного університету;
 24. Андрєєв Віталій Олександрович – методист, викладач географії, основ підприємництва та менеджменту, економіки та організації діяльності, економічної теорії Обласного комунального вищого навчального закладу “Дніпропетровський театрально-художній коледж”;
 25. Андрійчук Микола Тарасович – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, доцент кафедри видавничої справи та редагування, заступник директора Науково-навчального видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 26. Андріянова Марина Володимирівна – кандидат хімічних наук, доцент кафедри технологій природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет»;
 27. Андріяш Вікторія Іванівна – доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили;
 28. Андросович Ксенія Анатоліївна – кандидат психологічних наук, завідувач відділу інтелектуального розвитку обдарованої особистості Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України;
 29. Андрощук Ілона Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності Центральноукраїнського національного технічного університету;
 30. Андрухів Іван Арсенович – віцеректор з навчальної роботи Чортківської дяківсько-катехитичної академії імені священномученика Григорія Хомишина;
 31. Аніщенко Вікторія Олександрівна – доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, доцент, помічник ректора, професор кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін Академії Державної пенітенціарної служби;
 32. Антонюк Олег Павлович – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри автомобілів та транспортного менеджменту Вінницького національного технічного університету;
 33. Антуф’єва Вікторія Андріївна – викладач кафедри мовної підготовки Одеського державного університету внутрішніх справ;
 34. Аполонова Лілія Андріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій;
 35. Апоненко Інна Миколаївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 36. Арапакі Марина Володимирівна – викладач англійської мови Одеського державного університету внутрішніх справ;
 37. Аргірова Марія Василівна – викладач кафедри слов’янського мовознавства Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 38. Арделян Олена Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри германських мов, зарубіжної літератури та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка;
 39. Арістова Ірина Василівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права Сумського національного аграрного університету;
 40. Арнаутова Айше Рустемівна – старший викладач кафедри Східної філології Навчально-наукового інституту філології та журналістики Таврійського національного університету імені І.В.Вернадського;
 41. Архипенко Людмила Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
 42. Арцишевська Олена Романівна – кандидат філософських наук, старший викладач кафедри романських мов та інтерлінгвістики Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 43. Асєєва Юлія Олександрівна – кандидат психологічних наук, Одеський національний медичний університет;
 44. Ахмач Ганна Михайлівна – кандидат юридичних наук, доцент, асистент кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 45. Ачкасова Лариса Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;
 46. Ашихміна Наталія Віталіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри диригентсько-хорової підготовки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 47. Бабак Оксана Іванівна – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри всесвітньої історії Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;
 48. Бабко Карина Сергіївна – аспірантка Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”;
 49. Бабчук Олена Григоріївна – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і психології Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»;
 50. Багно Юлія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди;
 51. Багрій Ганна Вікторівна – заступник директора з навчально-виховної роботи ВСП «Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки» ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»;
 52. Багрій Ірина Петрівна – викладач ВСП «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій» Західноукраїнського національного університету;
 53. Багрім Ольга Андріївна – кандидат наук із державного управління, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Навчально-наукового інституту державного управління Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;
 54. Байдарова Ольга Олегівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка;                 
 55. Байрамова Олена Вікторівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дунайського факультету морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій;
 56. Бакаленко Олена Анатоліївна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Харківського національного університету радіоелектроніки;
 57. Банак Роман Данилович – заступник директора з навчально-методичної роботи, учитель фізики та астрономії НВК «Домінанта»;
 58. Бандура Звенислава Любомирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка;
 59. Бандурко Зінаїда Валеріївна – кандидат філологічних наук, викладач кафедри німецької та романської філології Херсонського державного університету;
 60. Барабаш Ольга Олегівна – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри загальноправових дисциплін Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ;
 61. Бараболя Ольга Валеріївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії;
 62. Баранова Інна Іванівна – доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри товарознавства Національного фармацевтичного університету;
 63. Бардік Марина Афанасіївна – кандидат мистецтвознавства, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника;
 64. Барінова Ольга Віталіївна – викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 65. Барна Марта Юріївна – доктор економічних наук, професор, перший проректор Львівського торговельно-економічного університету;
 66. Барнич Оксана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мов і методики їх викладання Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка;
 67. Бартєнєва Ірина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 68. Батарейна Ірина Олександрівна – аспірант кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Б. Хмельницького;
 69. Батюк Сергій Георгійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації енергетичних процесів Навчально-наукового інституту атомної і теплової енергетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 70. Бахуринська Олена Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 71. Бачинська Марина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, викладач Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»;
 72. Баштанник Віталій Володимирович – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри права Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;
 73. Бедан Вікторія Борисівна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології факультету психології, політології і соціології Національного університету «Одеська юридична академія»;
 74. Бежан Олена Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 75. Беззубенко Аліна Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
 76. Безлуцька Олена Петрівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Херсонської державної морської академії;
 77. Безпала Юлія Олександрівна – кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри товарознавства Національного фармацевтичного університету;
 78. Бейгул Всеволод Олегович – кандидат технічних наук, доцент кафедри машинобудування Дніпровського державного технічного університету;
 79. Белікова Світлана Олександрівна – кандидат юридичних наук, начальник відділу підготовки прокурорів з представництва інтересів держави у суді інституту спеціальної підготовки Національної академії прокуратури України;
 80. Беліченко Наталія Миколаївна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри теорії музики Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського;
 81. Бербер Наталія Миколаївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри суспільних наук Одеського національного медичного університету;
 82.  Бердниченко Юлія Анатоліївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри технологій транспорту та управління процесами перевезень Державного університету інфраструктури та технологій;
 83. Бережна Маргарита Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Запорізького національного університету;
 84. Бережна Олена Олександрівна – старший викладач кафедри теорії та практики перекладу Національного університету «Запорізька політехніка»;
 85. Березінець Ірина Володимирівна – кандидат філософських наук, старший викладач Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
 86.  Бернацький Артемій Володимирович – кандидат технічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу «Спеціалізована високовольтна техніка та лазерне зварювання» Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук України;
 87. Беспала Лілія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Запорізького державного медичного університету;
 88. Бєліков Олександр Борисович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології Буковинського державного медичного університету;
 89. Бєлоконь Каріна Володимирівна – кандидат технічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи Інженерного навчально-наукового інституту імені Ю.М. Потебні Запорізького національного університету;
 90. Бєлоусова Вікторія Володимирівна – викладач кафедри мовної підготовки Одеського державного університету внутрішніх справ;
 91. Бєляков Костянтин Іванович – доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу теорії, історії та філософії інформаційного права Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної Академії правових наук України;
 92.  Бикова Олександра Іванівна – аспірант кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук Льотної академії Національного авіаційного університету;
 93. Било Олег Ярославович – старший викладач кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польоту Льотної академії Національного авіаційного університету;
 94. Бичко Марина Вікторівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри фізики Полтавського державного медичного університету;
 95. Біличенко Ольга Леонідівна – доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри української мови та літератури Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»;
 96. Білозор Людмила Василівна – кандидат економічних наук, доцент, декан економіко-правового факультету, доцент кафедри обліку і оподаткування Київського кооперативного інституту бізнесу і права;
 97. Білоножко Наталія Йосипівна – психолог Військової академії (м. Одеса);
 98. Білоусова Надія Валентинівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;
 99. Білоусько Таміла Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та бізнесу Державного біотехнологічного університету;
 100. Близнюк Леся Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри історії та мовознавства Українського державного університету залізничного транспорту;
 101. Бліхар Марія Миронівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права Національного університету «Львівська політехніка»;
 102. Бобровська Олена Юріївна – кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, завідувач кафедри економіки та регіональної економічної політики Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;
 103. Богатиренко Вікторія Альфредівна – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри хімії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
 104. Богдан Богдана Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного та міжнародного права, заступник завідувача кафедри Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 105. Богданова Оксана Валеріївна – старший викладач кафедри філології, перекладу та стратегічних комунікацій Національної академії Національної гвардії України;
 106. Богуславська Юлія Юріївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи Одеського національного політехнічного університету;
 107. Богуцький Вадим Миколайович – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри правничої лінгвістики Національної академії внутрішніх справ;
 108. Боднар Оксана Степанівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;
 109. Бойко Ірина Михайлівна – старший викладач кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 110. Бойко Юлія Володимирівна – асистент кафедри хімії Дніпровського державного аграрно-економічного університету;
 111. Бойчук Ірина Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, директор Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу Житомирської обласної ради;
 112. Болдарєва Ольга Миколаївна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики та статистики Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»;
 113. Болотіна Анна Олексіївна – аспірант кафедри міжнародних відносин Сумського національного аграрного університету;
 114. Болух Віра Андріївна – кандидат фізико-математичних наук, заступник директора з навчальної роботи Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу Житомирської обласної ради;
 115. Бондар Анастасія Сергіївна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри менеджменту фізичної культури Харківської державної академії фізичної культури;
 116. Бондар Леся Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії, практики та перекладу французької мови Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”;
 117. Бондар Наталія Василівна – старший викладач кафедри мовознавства Івано-Франківського національного медичного університету;
 118. Бондар Світлана Валеріївна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри соціології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;
 119. Бондаревич Світлана Майславівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Одеського національного морського університету;
 120. Бондаренко Денис Романович – вчитель математики Комунального закладу «Харківська гімназія № 12 Харківської міської ради Харківської області»;
 121. Бондаренко Євгенія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови № 2 Національного університету «Одеська морська академія»;
 122. Бондаренко Наталя Сергіївна – викладач кафедри історії та мовознавства Харківського державного університету залізничного транспорту;
 123. Бондаренко Олександра Ігорівна – викладач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування № 3 факультету лінгвістики Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”;
 124. Бондарчук Алла Ярославівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри пісенно-хорової практики та постановки голосу Рівненського державного гуманітарного університету;
 125.  Бондарчук Юрій Павлович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики Центральноукраїнського національного технічного університету;
 126. Борисенко Ірина Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов Академії Державної пенітенціарної служби;
 127. Борисенко Людмила Павлівна – старший викладач кафедри теорії і практики технологічної та професійної освіти, факультету початкової, технологічної та професійної освіти ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”;
 128. Борисов Вячеслав Вікторович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дизайну Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»;
 129. Борисова Світлана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дизайну Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»;
 130. Борисьонок Максим Олегович – заступник директора КЗ «Нікопольський фаховий педагогічний коледж «ДОР»;
 131. Боровик Світлана Йосипівна – доцент, заслужена артистка України, завідуюча кафедри академічного співу та хорового диригування Київської муніципальної академії музики імені Р.М. Глієра;
 132. Борса Вадим Вікторович – старший викладач кафедри митної справи та товарознавства Державного податкового університету;
 133. Борсук Сергій Олександрович – кандидат фармацевтичних наук, старший викладач кафедри фармацевтичної хімії Запорізького державного медичного університету;
 134. Бортун Каріна Олександрівна – доцент кафедри інформаційної, бібліотечної, архівної справи та соціально-політичних і гуманітарних дисциплін, Приватний вищий навчальний заклад “Європейський університет”;
 135. Бохан Юлія Володимирівна – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;
 136. Бочарова Наталія Василівна – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри права, політології та міжнародних відносин Університету імені Альфреда Нобеля;
 137. Бочелюк Віталій Йосипович – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи та психології Національного університету «Запорізька політехніка»;
 138. Бошкова Ірина Леонідівна – доктор технічних наук, професор, професор кафедри нафтогазових технологій, інженерії та теплоенергетики Одеської національної академії харчових технологій;
 139. Боярінова Юлія Євгенівна – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 140. Боярська Любов Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри історії журналістики Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 141. Бреславець Надія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
 142. Бреусова Світлана Вікторівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри товарознавства Національного фармацевтичного університету;
 143. Бричко Аліна Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Сумського національного аграрного університету;
 144. Бродова Олеся Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри льотної експлуатації Льотної академії Національного авіаційного університету;
 145. Брославська Галина Михайлівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри математики та фізики Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради;
 146. Броцька-Ляховецька Ольга Марківна – викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 147. Будянська Вікторія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
 148. Бузіна Ірина Миколаївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри екології та біотехнології Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва;
 149. Буйняк Мар’яна Геннадіївна – кандидат психологічних наук, викладач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
 150. Букіна Наталія Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Національного авіаційного університету;
 151. Булгакова Олена Валеріївна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри державно-правових дисциплін факультету № 2 КННІ Донецького юридичного інституту МВС України;
 152. Бунчук Микола Миколайович – кандидат наук з державного управління, науковий співробітник Національної академії державного управління при Президентові України, радник ректора Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського з питань міжнародних зв’язків (на громадських засадах);
 153. Бунчук Оксана Борисівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри людських прав Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;                     
 154. Бургаз Марина Іванівна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури Одеського державного екологічного університету;
 155. Бургаз Олексій Анатолійович – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри екологічного права і контролю Одеського державного екологічного університету;
 156. Бурдіна Яніна Федорівна – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри клінічної хімії і лабораторної діагностики Одеського національного медичного університету;
 157. Бурковська Зоряна Євгенівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української та іноземних мов імені Якима Яреми Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького;
 158. Бурлака Ірина Василівна – старший викладач кафедри технологій оздоровлення і спорту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 159. Бутенко Тетяна Максимівна – викладач кафедри інструментально-виконавської майстерності Київського університету імені Бориса Грінченка;
 160. Буткевич Тетяна Анатоліївна – кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри аптечної та промислової технології ліків Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;
 161. Бухнієва Олена Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музичного та образотворчого мистецтв Ізмаїльського державного гуманітарного університету;
 162. Вагіна Олена Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри політології Запорізького національного університету;
 163. Вайдич Тетяна Василівна – старший викладач Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ;
 164. Валевська Людмила Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент,  доцент кафедри технології зберігання зерна, директор Консалтингового центру Науково-дослідного інституту Одеської національної академії харчових технологій;
 165. Варавкіна-Тарасова Надія Петрівна – кандидат мистецтвознавства, Хмельницький музичний коледж імені В.І. Заремби; 
 166. Вароді Наталія Федорівна – кандидат історичних наук, доцент, викладач кафедри історії та суспільних дисциплін Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ;
 167. Варфоломєєв Юрій Михайлович – доцент кафедри дорожніх машин Національного транспортного університету;
 168. Василенко Дмитро Володимирович – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри фонетики і практики англійської мови Київського національного лінгвістичного університету;
 169. Василенко Ірина Олександрівна –  кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри фундаментальних дисциплін Черкаської медичної академії;
 170.  Василенко Наталія Євгенівна – кандидат сільськогосподарських наук, здобувач вищої освіти ступеня доктора наук кафедри землеробства Херсонського державного аграрно-економічного університету;
 171. Василенко Оксана Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; 
 172. Василенко Ольга Валентинівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії музики Київської муніципальної академії музики імені Р.М. Глієра;
 173. Василишин Віталій Ярославович – кандидат технічних наук, доцент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
 174. Васильєва Людмила Анатоліївна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та суспільних наук Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського;
 175. Васильєва Світлана Андріївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України;
 176. Васильченко Олена Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування Запорізького національного університету;
 177. Васильчук Ольга Миколаївна – аспірантка UHP im. Jana Długosza w Częstochowie;
 178. Василюк Світлана Вікторівна – молодший науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 179. Васюков Костянтин Валерійович – аспірант Університету природничих наук у Любліні;
 180. Ватченко Світлана Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри зарубіжної літератури Дніпровського державного університету імені Олеся Гончара;
 181. Ваховська Ольга Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології і філософії мови Київського національного лінгвістичного університету;
 182. Веденєєв Віталій Олексійович – кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних та загальноправових дисциплін Донецького державного університету внутрішніх справ;
 183. Венгринюк Мирослава Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри філології та перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
 184.  Веремейчик Віктор Петрович – голова Фастівської районної ради Київської області;
 185. Вертій Жанна Сергіївна – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри українознавства, культури та документознавства Національного університету “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”;
 186. Верхолаз Ігор Леонідович – кандидат медичних наук, асистент кафедри хірургії № 1 Дніпровського державного медичного університету;
 187. Веселовська Наталія Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології та перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
 188. Веселовський Богдан Андрійович – головний консультант Апарату Верховної Ради України;
 189. Вецнер Юлана Ігорівна – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри природничих наук Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
 190. Винницька Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, викладач факультету початкової та мистецької освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 191. Виприцький Андрій Олексійович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного, господарського та екологічного права Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;
 192. Вівсяна Інна Анатоліївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України та всесвітньої історії Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка;
 193. Відоменко Оксана Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і права Національного університету харчових технологій;
 194. Вінниченко Василій Анатолійович – начальник юридичного відділу Товариства з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХНОБІМ»;
 195. Віраг Мар’яна Василівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри соціальної медицини та гігієни Ужгородського національного університету;
 196. Віхляєв Михайло Юрійович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Ужгородського національного університету;
 197. Власова Валентина Петрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Державного університету інфраструктури та технологій;
 198. Водолазська Ольга Олегівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та диференціальної психології Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського»;
 199. Вожегова Раїса Анатоліївна – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України, Заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України; 
 200. Войтенко Ірина Григорівна – викладач кафедри іноземної та української філології Луцького національного технічного університету;
 201. Войтович Павло Петрович – доктор філософії, доцент кафедри міжнародного та європейського права, доцент кафедри іноземних мов Національного університету «Одеська юридична академія»;
 202. Волгушева Наталя Вікторівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри нафтогазових технологій, інженерії та теплоенергетики Одеської національної академії харчових технологій;
 203. Волкова Світлана Володимирівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри теорії і практики перекладу Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»;
 204. Волкова Юлія Анатоліївна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та фінансового права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;
 205. Волкович Олена Юріївна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного та міжнародного права і правоохоронної діяльності Херсонського державного університету;
 206. Воловик Анна Анатоліївна – кандидат психологічних наук, Донецький національний університет імені Василя Стуса;
 207. Волошенко Марина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Одеського національного політехнічного уніерситету;
 208. Волошина Анастасія Василівна – викладач кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 209. Волошина Ольга Сергіївна – кандидат педагогічних наук, методист кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти Комунального закладу “Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського”;
 210. Волошин-Гапонов Іван Костянтинович – доктор медичних наук, доцент, професор кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна;
 211. Волощук Марина Борисівна – керівник відділу міжнародних зв’язків та комунікації, викладач кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності імені Т. Сосновської Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»;
 212. Волощук Оксана Троянівна – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного та митного права Чернівецького юридичного інституту Національного університету “Одеська юридична академія”;           
 213. Волченко Наталія Василівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних відносин Сумського національного аграрного університету;
 214. Воробей Юлія Миколаївна – кандидат економічних наук, заступник декана факультету міжнародної торгівлі та права, старший викладач кафедри світової економіки Київського національного торговельно-економічного університету;
 215. Воробець Олексій Дмитрович – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри загального та германського мовознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 216. Воскобойнікова Вікторія Володимирівна – кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри хорового диригування та академічного співу Харківської державної академії культури;
 217. Вуколова Катерина Володимирівна – кандидат філологічних наук, старший викладач Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов Національної академії наук України;
 218. Гаврилова Надія Михайлівна – старший викладач кафедри технологій оздоровлення і спорту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 219. Гаврилова Наталія Євгенівна – старший викладач кафедри технологій оздоровлення і спорту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 220. Гавриш Ірина Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського;
 221. Гаєвець Яна Станіславівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри математики і методики її навчання Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»;
 222. Гайденко Юлія Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови гуманітарного спрямування № 3 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 223. Гайович Галина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри мовної підготовки Інституту державного управління у сфері цивільного захисту;
 224. Галахова Тетяна Олексіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного менеджменту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 225. Галацин Катерина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови технічного спрямування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 226. Галицька Олена Богуславівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри німецької філології Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 227. Галіцан Ольга Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 228. Галуха Любов Юріївна – кандидат історичних наук, доцент, професор кафедри історії України Рівненського державного гуманітарного університету;
 229. Гальона Інеса Іванівна – кандидат технічних наук, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри транспортних технологій Національного транспортного університету;
 230. Гальцова Світлана Василівна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
 231. Ганзюк Світлана Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та обліку Дніпровського державного технічного університету;
 232. Ганус Сергій Олексійович – старший викладач кафедри модерної історії України та зарубіжних країн Ужгородського національного університету;
 233. Гапон Надія Павлівна – доктор філософських наук, професор, професор кафедри психології Львівського національного університету імені Івана Франка;
 234. Гарбера Ірина Володимирівна – кандидат філологічних наук доцент кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса;
 235. Гаркуша Людмила Іванівна – старший викладач кафедри інструментально-виконавської майстерності Київського університету імені Бориса Грінченка;
 236. Гармаш Людмила Вікторівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
 237. Гармель Оксана Володимирівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, учений секретар, доцент кафедри теорії музики Київської муніципальної академії музики імені Р.М. Глієра;
 238. Гегечкорі Олександр Вахтангович – доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії Національної гвардії України;
 239. Гейна Оксана Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Одеського національного економічного університету;
 240. Гелетка Маргарита Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
 241. Гелецька Ірина Олександрівна – кандидат юридичних наук, заступник директора з навчальної, наукової роботи та міжнародного співробітництва Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола;
 242. Генкал Світлана Едуардівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри біології та методики навчання біології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;
 243. Георгієвська Зоя Анатоліївна – виклад кафедри іноземних мов Одеського національного економічного університету;
 244. Герасименко Ельвіра Миколаївна – старший викладач Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
 245. Герасимчук Таміла Федорівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри політичних наук Рівненського гуманітарного університету;
 246. Гетманець Наталя Юріївна – асистент кафедри диригентсько-хорової підготовки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 247. Гетьман Ірина Анатоліївна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних інформаційних технологій Донбаської державної машинобудівної академії;
 248. Гиль Михайло Іванович – доктор сільськогосподарських наук, професор, декан факультету ТВППТСБ Миколаївського національного аграрного університету;
 249. Гінкевич Оксана Валентинівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
 250. Главацька Олена Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
 251.  Глух Марина Василівна – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Університету державної фіскальної служби України;
 252. Глуховська Марина Сергіївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри прикладної лінгвістики Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
 253. Глушенок Наталія Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права Національного транспортного університету;
 254. Гнатюк Валерія Валеріївна – доктор медичних наук, доцент, доцент кафедри нормальної та патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету;
 255. Гнатюк Віталій Васильович – кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації, заступник декана факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини з наукової роботи та міжнародної діяльності Бердянського державного педагогічного університету;
 256. Гнєзділова Світлана Павлівна – кандидат наук з державного управління, старший викладач Національного університету «Одеська морська академія»;
 257. Гніденко Вікторія Ігорівна – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри правознавства Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;
 258. Гнідой Ігор Михайлович – кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішніх хвороб Міжнародного гуманітарного університету;
 259. Гніздовська Ганна Михайлівна – кандидат юридичних наук, голова Адвокатського об’єднання «Юріс Феррум»;
 260. Голик Олена Петрівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автоматизації виробничих процесів, заступник декана факультету автоматики та енергетики Центральноукраїнського національного технічного університету;
 261. Головань Лариса Володимирівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри екології та біотехнології Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва;
 262. Головіна Ольга Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 263. Головко Олег Павлович – кандидат економічних наук, засновник та директор Видавничого дому “Гельветика”;
 264. Голомб Вікторія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів Інженерного навчально-наукового інституту імені Ю.М. Потебні Запорізького національного університету;
 265. Голубнича-Шленчак Юлія Вікторівна – доктор філософії, завідувач кафедри інформаційної, бібліотечної, архівної справи та соціально-політичних дисциплін Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет»;
 266. Голубок Максим Геннадійович – кандидат військових наук, доцент, заступник начальника кафедри оперативного мистецтва Національної академії Національної гвардії України;
 267. Гоменюк Аліна Володимирівна – викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 268. Гончарук Наталія Трохимівна – доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Навчально-наукового інституту державного управління Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;
 269. Гончарук Ольга Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики початкової освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 270. Гончарук Світлана Володимирівна – викладач Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу;
 271. Гонюк Олександра Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української літератури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 272. Горанська Тетяна Володимирівна – старший викладач кафедри української та зарубіжної літератур Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 273. Горб Олександр Григорович – кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів Національного авіаційного університету;
 274. Горбач Оксана Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, Національна академія внутрішніх справ України; 
 275. Горбач-Кудря Іванна Анатоліївна – кандидат юридичних наук, викладач кафедри поліцейського права Національної академії внутрішніх справ;
 276. Горбенко Інна Олександрівна – учитель фізичної культури Бердянської загальноосвітньої школи I–III ступенів № 4 Бердянської міської ради Запорізької області;
 277. Гордієнко Тетяна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;
 278. Горенко Вікторія Миколаївна – учитель англійської мови ХПСШ «Харківський колегіум»; аспірант кафедри української мови та літератури Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди»;
 279. Горло Наталя Віталіївна – доктор політичних наук, доцент, професор кафедри політології Запорізького національного університету;
 280. Горожанкіна Оксана Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музично-інструментальної підготовки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 281. Грабик Надія Михайлівна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;
 282. Графська Орислава Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського;
 283. Грекова Алла Василівна – кандидат хімічних наук, старший викладач кафедри клінічної хімії та лабораторної діагностики Одеського національного медичного університету;
 284. Грєшнов Андрій Юрійович – доцент, заступник декана факультету морської інфраструктури, доцент кафедри морського приладобудування Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
 285. Григор’єва Вікторія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін Бердянського державного педагогічного університету;
 286. Григорук Ірина Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, проректор з педагогічної роботи, т. в. о. завідувача кафедри менеджменту Приватного вищого навчального закладу «Вінницький фінансово-економічний університет», експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент»;
 287. Гринь Лілія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри акторської майстерності Запорізького національного університету;
 288. Гринюк Діана Юріївна – кандидат географічних наук, асистент кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету  імені Тараса Шевченка;
 289.  Гринюк Світлана Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов математичних факультетів Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 290. Грицай Наталія Богданівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри біології, онкології та медичної фізіології Рівненського державного гуманітарного університету;
 291. Гриценко Ярослава Володимирівна – асистент кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка;
 292. Грицишина Марія Володимирівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Рівненського державного гуманітарного університету;
 293. Грицко Роман Юліанович – кандидат медичних наук, доктор наук з державного управління, доцент, заслужений професор Європейського професійного докторату, доцент кафедри інфекційних хвороб Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;
 294. Гришина Олена Сергіївна – старший викладач кафедри іноземних мов з латинською та українською мовами Луганського державного медичного університету;
 295. Грищенко Олександр Володимирович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика;
 296. Грищук Аліна Борисівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ;
 297. Грібінєнко Юлія Олександрівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової;
 298. Грона Наталія Василівна – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри внутрішньої медицини №2 Донецького національного медичного університету;            
 299. Грубар Ірина Ярославівна – кандидат з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;
 300. Губа Інна Вікторівна – репетитор;
 301. Губа Людмила Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент, старший викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 302. Гудар’ян Олександр Олександрович – доктор медичних наук, професор, проректор із наукової роботи Дніпровського державного медичного університету;
 303. Гудзь Марина Вікторівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та митної справи Національного університету «Запорізька політехніка»;
 304. Гуз Олена Петрівна – старший викладач кафедри романських мов та інтерлінгвістики Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 305. Гуль Олександра Григорівна – старший викладач кафедри східних мов Національної академії Служби безпеки України;
 306. Гуляєва Інна Іванівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин Одеського державного аграрного університету;
 307. Гундер Любов Василівна – заслужена артистка України, доцент, доцент кафедри музики Інституту музичного і художнього мистецтва філософського факультету Пряшівського університету в Пряшеві (Словацька Республіка);
 308. Гунченко Марія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;
 309. Гунько Світлана Олександрівна – старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Дніпровського державного технічного університету;
 310. Гуржий Тамара Олексіївна – кандидат економічних наук, завідувач відділу аспірантури та докторантури Дніпровського державного технічного університету;
 311. Гурін Руслан Сергійович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 312. Гурко Олена Василівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри англійської мови для нефілологічних спеціальностей Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 313. Гусар Мальвіна Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови Національного університету «Києво-Могилянська академія»;
 314. Гусєва Наталія Юріївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри філософії, соціології та політології Київського національного торговельно-економічного університету;
 315. Гуцол Марія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри мовознавства Івано-Франківського національного медичного університету;
 316. Давиденко Наталія Іванівна – асистент кафедри перекладу та слов’янської філології Криворізького державного педагогічного університету;
 317. Даниліна Олена Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри журналістики Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та соціальних наук Міжрегіональної Академії управління персоналом;
 318. Данченко Ірина Олексіївна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри ЮНЕСКО “Філософія людського спілкування” та соціально-гуманітарних дисциплін Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;                                   
 319. Данькевич Юлія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української та світової культури та літератур Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського;
 320. Данько Юрій Іванович – доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Сумського національного аграрного університету;
 321. Дацюк Тетяна Кузьмівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін Донецького державного університету внутрішніх справ;
 322. Дворник Юрій Феодосійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментально-виконавської підготовки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;
 323.  Дегтярьова Оксана Валеріївна – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних та біомедичних дисциплін Харківського інституту медицини та біомедичних наук;
 324. Дейнека Маргарита Олександрівна – старший викладач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 325. Дем’янчук Андрій Львович – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка;
 326. Демідова Юлія Євгенівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами Національного технічного університету «Харківський політехнічний iнститут»;
 327. Демочко Ганна Леонідівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри суспільних наук Харківського національного медичного університету;
 328. Демченко Алла Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української філології та журналістики Херсонського державного університету;     
 329. Демченко Іван Сергійович – кандидат юридичних наук, викладач кафедри судової медицини та медичного права Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;
 330. Демченко Наталія Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;
 331. Демченко Олена Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
 332. Демчишина Оксана Вікторівна – кандидат хімічних наук, доцент, старший викладач кафедри збагачення корисних копалин і хімії Криворізького національного університету;
 333. Демчук Людмила Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри екології Державного університету «Житомирська політехніка»;
 334. Демчук Тетяна Ігорівна – асистент кафедри цивільно-правових дисциплін Чернівецького юридичного інституту Національного університету “Одеська юридична академія”;
 335. Дерев’янко Наталя Вікторівна – кандидат фармацевтичних наук, старший викладач кафедри фармацевтичної хімії Запорізького державного медичного університету;
 336. Дерев’янко Світлана Петрівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної, вікової та соціальної психології Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка;
 337. Дехтяр Надія Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туризму Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
 338. Джанда Галина Богданівна – заступник директора фахового коледжу Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ;
 339. Джежик Ольга Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Одеського національного політехнічного університету;
 340. Джурило Аліна Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології та перекладу Національного транспортного університету, старший науковий співробітник відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України;
 341. Дзюба Надія Анатоліївна – кандидат технічних наук, доцент, Одеська національна академія харчових технологій;
 342. Дзюба Ольга Ігорівна – доктор філософії в галузі освіти, професор, займається приватною практикою;
 343. Дзямулич Наталія Іванівна – викладач циклової комісії словесних дисциплін (викладач-методист) КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради;
 344. Димитров Сергій Георгійович – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник сектору технічних, кормових та олійних сортів рослин відділу експертизи на придатність до поширення сортів рослин Українського інституту експертизи сортів рослин;
 345. Димовська Анна Костянтинівна – кандидат філологічних наук, викладач української філології Комунального закладу «Балтський педагогічний фаховий коледж»;
 346. Дичківська Ілона Миколаївна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені професора Т.І. Поніманської Рівненського державного гуманітарного університету;
 347. Діденко Наталія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, викладач української мови Київського університету імені Бориса Грінченка;
 348. Дмитренко Наталя Андріївна – доктор філософії, доцент кафедри професійних та спеціальних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ;
 349. Дмитрієва Оксана Іллівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;
 350. Дмітрієв Олег Миколайович – доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польоту Льотної академії Національного авіаційного університету;
 351. Догадайло Олександр Олександрович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівництва та експлуатації автомобільних доріг Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;
 352. Догадайло Яна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;
 353. Должикова Олена Вікторівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики Національного фармацевтичного університету;
 354. Домбровська Олена Миколаївна – викладач Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту;
 355. Донець Поль Миколайович – викладач кафедри романо-германської філології та методики викладання іноземних мов Міжнародного гуманітарного університету;
 356. Дорофєєва Зоя Яковлівна – старший викладач природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін Дунайського факультету морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій;
 357. Дорошева Антоніна Олександрівна – кандидат історичних наук, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дунайського факультету морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій;
 358. Доценко Наталія Володимирівна – доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри управління проєктами в міському господарстві та будівництві Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова;
 359. Драпак Галина Борисівна – кандидат філологічних наук, викладач кафедри іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;
 360. Дроздова Катерина Валеріївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»;
 361. Дручек Олена Василівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правового забезпечення діяльності Національної гвардії України Київського інституту Національної гвардії України;
 362. Дрьомін Віктор Миколайович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри кримінального процесу, оперативно-розшукової та детективної діяльності Національного університету «Одеська юридична академія», керівник Центру з проблем вивчення організованої злочинності та корупції;
 363. Дубецька Оксана Олександрівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент кафедри журналістики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
 364. Дубинський Олег Юрійович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри морського та господарського права, проректор з науково-педагогічної роботи економічних, юридичних та соціальних питань Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
 365. Дубовик Наталія Анатоліївна – кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Державного університету телекомунікацій;
 366. Дубовик Олена Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної та медичної психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
 367. Дубравська Наталія Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
 368. Дудар Яна Олександрівна – аспірантка кафедри порівняльної філології східних та англомовних країн Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 369. Дузь Лариса Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової;
 370. Дурдинець Мирослав Юрійович – кандидат юридичних наук, викладач кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ;
 371. Дурман Микола Олександрович – кандидат технічних наук, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету;
 372. Дурман Олена Леонідівна – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету;
 373. Дурманенко Євгенія Аристархівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
 374. Дьяконов Олексій Сергійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри програмованої електроніки, електротехніки і телекомунікацій Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
 375. Дьяченко Іванна Сергіївна – головний інженер проєкту будівництва;
 376. Дюкар Катерина Валеріївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 377. Дядюн Тетяна Валеріївна – кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри товарознавства Національного фармацевтичного університету;
 378. Дяків Марія Володимирівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 379. Дяків Олена Василівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 380. Дяченко Алла Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри промислового дизайну і комп’ютерних технологій Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука;
 381. Економова Ольга Серафимівна – старший викладач кафедри інструментально-виконавської майстерності Київського університету імені Бориса Грінченка;
 382. Євдокімова Ольга Мамедівна – старший викладач кафедри економіки та підприємництва, заступник директора Навчально-наукового інституту бізнесу та інформаційних технологій Одеської державної академії будівництва та архітектури;
 383. Єгорова Інна Володимирівна – викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 384. Єгорова Тетяна Михайлівна – доктор сільськогосподарських наук, доцент, завідувач лабораторії гідроекології Інституту агроекології і природокористування НААН;
 385. Єлісеєнко Анна Павлівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов Харківської державної зооветеринарної академії;
 386. Єльнікова Наталія Ігорівна – старший викладач кафедри українознавства факультету № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ;
 387. Ємець Наталія Олександрівна – викладач кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І.В. Корунця факультету перекладознавства Київського національного лінгвістичного університету;
 388. Єпик Лариса Іванівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;
 389. Єрьоменко Римма Фуатівна – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики Національного фармацевтичного університету;
 390. Єсімов Сергій Сергійович – кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ;
 391. Єфімова Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри англійської мови технічного спрямування № 2 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 392. Єфременко Вікторія Миколаївна – старший викладач кафедри фізичного виховання Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 393. Жаборюк Ірина Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 394. Жаворонкова Вікторія Василівна – старший викладач кафедри іноземних мов Запорізького державного медичного університету;
 395. Жадлун Маргарита Ігорівна – викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 396. Жакун Дарина Федорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та слов’янського мовознавства Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 397. Желєзко Алла Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних та регіональних студій Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
 398. Жовта Ілона Іванівна – викладач кафедри історії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 399. Жук Андрій Васильович – експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, голова студентської ради Приватного закладу вищої освіти «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого»;
 400. Жук Олег Олексійович – інженер-механік, другий механік на торговельному флоті;
 401. Жукова Анна Робертівна – заступник директора Львівського коледжу транспортної інфраструктури;
 402. Журавель Ірина Леонідівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри управління експлуатаційною роботою Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;
 403. Журба Світлана Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української та зарубіжної літератур Криворізького державного педагогічного університету;
 404. Заболотна Юлія Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри геодезії, начальник навчально-методичного відділу (за сумісництвом) Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;
 405. Заботнова Мирослава Василівна (Національна академія Національної гвардії України);
 406. Загорулько Марина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, науковий співробітник відділу міжнародних зв’язків та наукового співробітництва Інституту педагогіки НАПН України;
 407. Задкова Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польоту Льотної академії Національного авіаційного університету;
 408. Заїка Анна Юріївна – старший викладач кафедри англійської мови Національного університету «Києво-Могилянська академія»;
 409. Заїка Олена Вікторівна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри соціальної філософії та управління Запорізького національного університету;
 410. Зайцев Дмитро Валерійович – старший викладач кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика;
 411. Залевський Анатолій Васильович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, економіки та туризму Льотної академії Національного авіаційного університету;
 412. Занько Олена Валентинівна – старший викладач кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Одеська юридична академія»;
 413. Запара Світлана Іванівна – доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Сумського національного аграрного університету;
 414. Запорожець Олена Сергіївна – викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 415. Запорожська Світлана Миколаївна – кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри товарознавства Національного фармацевтичного університету;
 416. Запорожченко Олексій Володимирович – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри права і соціальної роботи Ізмаїльського державного гуманітарного університету;
 417. Захаров Сергій Вячеславович – кандидат медичних наук, доцент, проректор із науково-педагогічної роботи Дніпровського державного медичного університету;
 418. Захарова Ірина Юріївна – старший викладач кафедри технологій оздоровлення і спорту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 419.  Звонецький Михайло Сергійович – аспірант Дніпровського державного технічного університету;
 420. Звягінцева Каріна Олександрівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки та екології рослин Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 421.  Зеленянська Наталя Миколаївна – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-інноваційної діяльності Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» Національної академії аграрних наук України;
 422. Зеліско Наталія Богданівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки Львівського національного аграрного університету;
 423. Зеніна Ірина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри технологій оздоровлення і спорту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 424. Зозуля Ірина Євгеніївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мовознавства Вінницького національного технічного університету;
 425. Золотар Ольга Олексіївна – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач науково-дослідного сектору прав і безпеки людини в інформаційній сфері Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України;
 426. Золотаренко Анатолій Дмитрович – кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник відділу № 67 «Водневе матеріалознавство та вуглецеві наноструктури» Інституту проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича Національної академії наук України;
 427. Золотаренко Олександр Дмитрович – кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник відділу № 9 «Відділ фізики і хімії поверхні наносистем» Інституту хімії поверхні імені О.О. Чуйка Національної академії наук України;
 428. Золотухіна Інна Василівна – доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри харчових технологій в ресторанній індустрії Державного біотехнологічного університету;
 429. Зражевська Аліна Юріївна – асистент кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії ПВНЗ «Київський медичний університет»;
 430.  Зубик Андрій Ігорович – кандидат географічних наук, доцент кафедри географії України Львівського національного університету імені Івана Франка;
 431. Зубова Віталіна Вікторівна – старший викладач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 432. Зубрицька Людмила Олександрівна – завідувач фармацевтичного відділення Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу Житомирської обласної ради;
 433. Зякун Алла Іванівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії Сумського державного університету;
 434. Ібрагімова Світлана Володимирівна – старший викладач кафедри теорії, практики та перекладу французької мови факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 435. Іваненко Катерина Василівна – викладач кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І.В. Корунця Київського національного лінгвістичного університету;
 436. Іванова Валентина Василівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук;
 437. Іванова Галина Ігорівна – асистент кафедри інформатики та прикладної математики Криворізького державного педагогічного університету;
 438. Іванова Наталя Сергіївна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;
 439. Іванова Олена Василівна – асистент кафедри філософії, соціально-гуманітарних наук та фізичного виховання Хмельницького університету управління та права;
 440. Іванова Тетяна Володимирівна – викладач кафедри іноземних мов професійного спілкування Міжнародного гуманітарного університету;
 441. Іванченко Євгенія Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фундаментальних наук Військової академії (м. Одеса);
 442. Іванюта Наталія Вікторівна – старший викладач кафедри технологій оздоровлення і спорту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 443. Івасенко Артур Юрійович – провідний інженер (відділ конструкції літальних апаратів) ТОВ Науково-Виробниче Підприємство «Компанія Сотових Конструкцій»;
 444. Ігнатенко Сузанна Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії методики фізичного виховання, лікувальної фізкультури та спортивної медицини Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»;
 445. Ілійчук Любомира Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки початкової освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 446. Ілляшенко Катерина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного;
 447. Ільвицька Олександра Михайлівна – викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 448. Ільїна Дар’я Володимирівна – аспірантка кафедри початкової та професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
 449. Ільченко Олена Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології, перекладу та стратегічних комунікацій Національної академії Національної гвардії України;
 450. Ільюшонок Олена Юріївна – прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури;
 451. Ілясов Олександр Олександрович – викладач кафедри слов’янського мовознавства Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 452. Ірчишина Марина Віталіївна – старший викладач кафедри українознавства та іноземних мов Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 453. Ісак Людмила Марківна – старший викладач кафедри цифрових технологій навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі;
 454. Іщенко Олена Анатоліївна – доктор філософії, асистент кафедри журналістики та філології Сумського державного університету;
 455. Іщенко Світлана Михайлівна – викладач кафедри промислової інженерії та сервісу Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
 456. Іщенко Тетяна Валеріївна – старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 457. Йолкіна Лариса Віссаріонівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української літератури Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
 458. Йоркіна Надія Володимирівна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри екології, загальної біології та раціонального природокористування Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;
 459. Казимір Ірина Сергіївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
 460. Казначеєва Олена Олександрівна – заступник начальника Управління – начальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами Управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної державної адміністрації;
 461. Каізер Ірина Юріївна – викладач Буковинського державного медичного університету;
 462. Калабська Віра Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 463. Калуга Володимир Федорович – доктор філософських наук, доцент, професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Національного університету біоресурсів і природокористування України;
 464. Калюжна Світлана Вікторівна – старший викладач кафедри міжнародних відносин Сумського національного аграрного університету;
 465. Каплун Тетяна Михайлівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри музичного мистецтва та звукорежисури Міжнародного гуманітарного університету; 
 466. Каплуненко Ганна Олександрівна – викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 467. Капраль Ірина Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри журналістики, ПР та реклами Української академії друкарства;
 468.  Карабанов Євген Олексійович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка;
 469. Караєва Ірина Степанівна – аспірантка Київського національного університету культури і мистецтв;
 470. Карапиш Світлана Павлівна – доктор філософії з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», заступник директора Наукового ліцею № 3 Полтавської міської ради;
 471. Карась Ганна Василівна – доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри методики музичного виховання та диригування Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 472. Карелiна Лариса Степанівна – кандидат медичних наук, асистент кафедри терапевтичної стоматології Дніпровського державного медичного університету;
 473. Карелiна Юлія Валеріївна – асистент кафедри терапевтичної стоматології Дніпровського державного медичного університету;
 474. Кармаза Олександра Олександрівна – доктор юридичних наук, професор, професор Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 475. Карп Марта Андріївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка»;
 476. Карпенко Юлія Петрівна – доктор філософії, завідувач кафедри фахових медичних та фармацевтичних дисциплін Черкаської медичної академії;
 477. Карпенко Юрій Вікторович – кандидат хімічних наук, асистент кафедри природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії Запорізького державного медичного університету;
 478. Карпічков Віталій Олександрович – кандидат юридичних наук, асистент кафедри теорії та історії права та держави Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 479. Карцева Марина Дмитрівна – старший викладач кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
 480. Качур Віра Олегівна – кандидат юридичних наук, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Національного університету біоресурсів і природокористування України;
 481. Качурінер Вікторія Львівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Міжнародного гуманітарного університету;
 482. Квасницька Раїса Степанівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету;
 483. Квіткін Петро Васильович – кандидат філософських наук, професор, професор кафедри філософії Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
 484. Кедич Тетяна Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 485. Кердівар Наталя Іванівна – кандидат філологічних наук, викладач кафедри слов’янського мовознавства Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 486. Кирилюк Наталія Андріївна – кандидат політичних наук, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Державного університету телекомунікацій;
 487.  Кириченко Анастасія Олександрівна – асистент кафедри англійської філології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 488. Кириченко Олена Василівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”;
 489. Киричок Максим Сергійович – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 490. Кирпале Аліна Василівна – директор Приватної організації (установи, закладу) «Ліцей сучасної освіти»;
 491. Кислицина Ольга Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного менеджменту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 492. Кіжаєв Сергій Олексійович – кандидат технічних наук, доктор філософії медицини, доцент, доцент кафедри інноваційної інженерії Українського державного хіміко-технологічного університету;
 493. Кізлова Антоніна Анатоліївна – доктор історичних наук, доцент кафедри історії факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 494. Кіпаренко Олена Леонідівна – керівник Центру Практичної нейропсихології;
 495. Кісельова Анастасія Андріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Одеська юридична академія»;
 496. Кіслов Денис Васильович – кандидат політичних наук, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри теорії права та міжнародних і політичних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;
 497. Кішінець Юлія Андріївна – аспірантка II курсу кафедри міжнародних відносин Сумського національного аграрного університету;
 498. Клєцова Наталія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин Сумського національного аграрного університету;
 499. Клим Руслана Дмитрівна – аспірантка кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича; радниця голови Вижницької районної державної адміністрації Чернівецької області;
 500.  Клименко Анастасія Сергіївна – старший викладач кафедри місцевого самоврядування та розвитку територій Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Державного університету «Одеська політехніка»;
 501. Клименко Ірина Миколаївна – викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 502. Клименко Оксана Зіновіївна – кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу наукових видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського;
 503. Климюк Ірина Миколаївна – доктор філософії, викладач кафедри адміністративного і кримінального права Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 504. Клочко Олена Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент, викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 505. Клюс Олена Анатоліївна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, викладач кафедри фізичного виховання Камянець-Подільcького національного університету імені Івана Огієнка;
 506. Кміть Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мов і методики їх викладання Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка;
 507. Князян Маріанна Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри французької філології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 508. Кобелєва Даля Леонідівна – кандидат філософських наук, старший викладач Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;
 509. Кобзей Наталія Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри мовознавства Івано-Франківського національного медичного університету;
 510. Кобрусєва Євгенія Анатоліївна – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного і кримінального права  Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 511. Кобякова Людмила Миколаївна – старший викладач кафедри прикладної математики та інформатики Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»;
 512. Ковалевська Анастасія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та іноземних мов Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;
 513. Ковалевська Олександра Вікторівна – старший викладач кафедри українознавства та іноземних мов Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 514. Ковалевська Тетяна Юріївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 515. Коваленко Олександр Володимирович – доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення Центральноукраїнського національного технічного університету;
 516. Коваль Ганна Шаміліївна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної і прикладної психології ФПСР Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 517. Коваль Олена Віталіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музичної педагогіки та хореографії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;
 518. Ковальова Калерія Леонтіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
 519. Ковальська Наталя Аркадіївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Одеського національного економічного університету;
 520. Ковальчук Ірина Іванівна – доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, в. о. завідувача кафедри нормальної та патологічної фізіології імені С.В. Стояновського Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького;
 521. Ковальчук Ірина Станіславівна – викладач хімічних дисциплін Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу;
 522. Ковальчук Юлія Анатоліївна – педагог-організатор Житомирської загальноосвітньої спеціалізованої школи № 16;
 523. Ковбаско Юрій Григорович – доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 524. Козак Світлана Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови Нацiонального унiверситету «Одеська морська академія»;
 525. Козак Софія Веніамінівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри німецької філології Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 526. Козар Валентина Вікторівна – кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики Національного фармацевтичного університету;
 527. Козаченко Галина Вікторівна – кандидат педагогічних наук, методист Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу Житомирської обласної ради;
 528. Козерацька Олена Сергіївна – старший викладач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 529. Козицька Олена Геннадіївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права імені Л. Юзькова;
 530. Козігора Марія Анатоліївна – викладач кафедри педагогіки, психології та окремих методик Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради;
 531.  Козій Ольга Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 532. Козінчук Віталій Романович – кандидат наук з богослов’я, доцент, доцент кафедри богослов’я ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого»;
 533. Козлова Тетяна Олегівна – доктор філологічний наук, доцент, професор кафедри англійської філології Запорізького національного університету;
 534. Козубай Інна Віталіївна – старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 535. Козьменко Олена Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. директора навчально-наукового інституту міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;
 536. Койчева Тетяна Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 537. Колесник Алла Георгіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 538. Колесник Василь Васильович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри електрообладнання та автоматики водного транспорту Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Державного університету інфраструктури та технологій;
 539. Колесник Вікторія Юріївна – асистент кафедри міжнародного та митного права Чернівецького юридичного інституту Національного університету “Одеська юридична академія”;
 540. Колесниченко Наталя Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри автотехнічного забезпечення Військової академії;
 541. Колісник Наталія Станіславівна – кандидат медичних наук, доцент, завідувач циклу фтизіатрії Дніпровського державного медичного університету;
 542. Колісниченко Тетяна Вікторівна – кандидат філологічних наук, асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
 543. Коломієць Павло Віталійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»;
 544. Коломійчук Катерина Миколаївна – учитель російської мови та літератури Одеського приватного навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа-ліцей «Просвіта»;
 545. Коломоєць Тетяна Олександрівна – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, декан юридичного факультету Запорізького національного університету;
 546. Колосова Ганна Андріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови гуманітарного спрямування № 3 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського»;
 547. Колумбет Вадим Петрович – старший викладач Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 548.  Колун Наталія Павлівна – кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри фундаментальних наук Військової академії (м. Одеса);
 549. Коляда Ольга Василівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології та біотехнологій в рослинництві Державного біотехнологічного університету;
 550. Коляда Юлія Анатоліївна – викладач кафедри диригентсько-хорових дисциплін та постановки голосу КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради;
 551. Коменда Ольга Іванівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії, теорії мистецтв та виконавства Волинського національного університету імені Л. Українки;
 552. Кон Олена Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент, декан історико-філологічного факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 553. Кондратенко Дар’я Юріївна – кандидат юридичних наук, асистент кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 554. Кондратова Людмила Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук;
 555. Коновальська Людмила Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання Бердянського державного педагогічного університету;
 556. Конопкіна Людмила Іванівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини 1 Дніпровського державного медичного університету;
 557. Конотоп Олена Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мов і методики їх викладання Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка;
 558. Константиновська Вікторія Миколаївна – викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 559. Копач Катерина Дмитрівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика;
 560. Корабльов Вячеслав Анатолійович – старший викладач кафедри прикладної математики та інформатики Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»;
 561. Корнет Марина Миколаївна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри хімії Запорізького національного університету;
 562. Корнієнко Ганна Сергіївна – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 563. Корнієнко Олексій Васильович – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психодіагностики та клінічної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 564. Корнілова Катерина Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 565. Корнован Галина Василівна – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри сімейної медицини та поліклінічної терапії Одеського національного медичного університету;
 566. Корнута Людмила Михайлівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету «Одеська юридична академія»;
 567. Король Лариса Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;
 568. Корольова Валерія Володимирівна – доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 569. Корольова Наталія Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької філології Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;
 570. Корольова Олена Вікторівна – старший викладач кафедри історії та мовознавства Українського державного університету залізничного транспорту;
 571. Коротенко Дарія Валеріївна – кандидат історичних наук, проректор з гуманітарної та виховної роботи Дніпропетровської академії музики імені М. Глінки;
 572. Корпіта Ганна Михайлівна – кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри генетики, селекції та захисту рослин Львівського національного аграрного університету;
 573. Корунчак  Лариса Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри професійних та спеціальних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ;
 574. Корчагіна Анастасія Миколаївна – аспірант кафедри галузевого права Херсонського державного університету;
 575. Косаревська Раддаміла Олександрівна – кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри дизайну Київського національного університету будівництва і архітектури;
 576. Косовець Олена Павлівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
 577. Костенко Дмитро Вікторович – доктор філософії в галузі державного управління, асистент кафедри іноземних мов математичних факультетів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 578. Костенко Олексій Володимирович – доктор філософії, завідувач науково-дослідної лабораторії теорії і права цифрових трансформацій науково-дослідного центру цифрових трансформацій і права Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України;
 579. Костенко Тетяна Миколаївна – кандидат психологічних наук, завідувач відділу освіти дітей з порушеннями зору Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України;
 580. Костилєва Світлана Олександрівна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 581. Костишин Наталія Степанівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу Західноукраїнського національного університету;
 582.  Костіна Олеся Володимирівна – викладач кафедри мовної підготовки та соціальної комунікації Державного податкового університету;
 583. Костюченко Віталій Іванович – кандидат технічних наук, доцент кафедри суднових електроенергетичних систем Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
 584. Косяченко Наталія Миколаївна – кандидат фармацевтичних наук, викладач Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу;
 585. Котелюх Марія Юріївна – кандидат медичних наук, асистент Харківського національного медичного університету;
 586. Котилко Ярослав Миколайович – заступник начальника відділу юридичного забезпечення та правової аналітики Державної служби України з етнополітики та свободи совісті;
 587. Котляр Юрій Вадимович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Чорноморського національного університету імені Петра Могили;
 588. Кохан Роксоляна Андріївна – кандидат філологічний наук, доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка;
 589. Коцур Надія Іванівна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології Університету Григорія Сковороди в Переяславі;
 590. Кочукова Наталія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»;
 591. Кошкодаєва Анжеліка Миколаївна – викладач кафедри хореографії Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв;
 592. Кошова Олена Юріївна – кандидат фармацевтичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного фармацевтичного університету;
 593. Кравцов Олег Валентинович – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;
 594. Кравцов Юрій Сергійович – доктор філософських наук, доцент, професор кафедри соціології Дніпровського державного технічного університету;
 595. Кравцова Маргарита Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальноправових дисциплін Донецького державного університету внутрішніх справ;
 596. Кравцова Тетяна Василівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;
 597. Кравченко Іван Олександрович – доктор юридичних наук, старший викладач кафедри адміністративного та інформаційного права Сумського національного аграрного університету;
 598. Кравченко Світлана Володимирівна – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри хімії Дніпровського державного аграрно-економічного університету;
 599. Кравченко Сергій Олексійович – кандидат педагогічних наук, завідувач навчальною лабораторією, за сумісництвом викладач ВСП «Дніпровський фаховий коледж інженерії і педагогіки» ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»;
 600. Кравчук Валентина Вікторівна – старший викладач Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
 601. Кравчук Людмила Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту Хмельницького інституту соціальних технологій Університету “Україна”;
 602. Кравчук Микола Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Західноукраїнського національного університету;
 603. Кравчук Олена Геннадіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри мистецьких дисциплін Комунального закладу вищої освіти «Академія культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради;
 604. Красинська Ірина Петрівна – викладач-методист, викладач вищої категорії ПЦК «Концертмейстерський клас та камерний ансамбль» Харківського музичного фахового коледжу імені Б.М. Лятошинського;
 605. Красовський Володимир Васильович – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, директор Хорольського ботанічного саду;
 606. Крашеніннік Ірина Володимирівна – доктор філософії, асистент кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;
 607.  Кременецька Євгенія Олексіївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри садово-паркового та лісового господарства Сумського національного аграрного університету;
 608. Кривда Людмила Русланівна – аспірантка кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія»;
 609. Кривдіна Інна Борисівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та права Національного університету «Одеська політехніка»;
 610. Кривенко Анна Iванiвна – доктор сільськогосподарських наук, доцент, керівник Одеської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України;
 611. Кривенко Юлія Василівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»;
 612. Кривцов Артем Олегович – голова правління Громадської організації «Молодіжний центр наукової діяльності»;
 613. Кримчак Людмила Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 614. Кріштафор Дар’я Артурівна – кандидат медичних наук, асистент кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів Дніпровського державного медичного університету;
 615. Кронівець Тетяна Миколаївна – кандидат юридичних наук, адвокат, старший викладач кафедри права і публічного управління Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
 616. Кропивко Ірина Валентинівна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української літератури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 617. Кругленко Людмила Володимирівна – старший викладач кафедри іноземних мов Криворізького національного університету;
 618. Крупеньова Тетяна Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української філології та методики навчання фахових дисциплін Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»;
 619. Крупка Мирослава Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української літератури Рівненського державного гуманітарного університету;
 620. Крутько Маргарита Анатоліївна – доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Державного біотехнологічного університету;
 621. Кубко Валентина Петрівна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри інформаційної діяльності та медіа комунікацій Одеського національного політехнічного університету;
 622. Кудрявцев Павло Геннадійович – доктор хімічних наук, професор, старший науковий співробітник, член-кореспондент Міжнародної академії наук безпеки життєдіяльності та екології, заступник директора з досліджень та розробок KUD Industries PN Ltd. – Israel Technology Research Center;
 623. Кузіна Євгенія Ігорівна – аспірант кафедри практичної психології Криворізького державного педагогічного університету;
 624. Кузнецова Галина Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання, перший проректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка; докторант кафедри української мови Київського університету імені Бориса Грінченка;
 625. Кузнецова Мілена Олександрівна – асистент кафедри загальної та клінічної патофізіології імені Д.О. Альперна Харківського національного медичного університету;
 626. Кузько Маріанна Сергіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри геології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 627. Кузьменко Анастасія Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 628. Кузьменко Валерій Володимирович – старший викладач кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польоту Льотної академії Національного авіаційного університету;
 629. Кузьменко Інна Анатоліївна – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології імені В.В. Підвисоцького Одеського національного медичного університету;
 630. Кузьменко Наталія Вікторівна – старший викладач кафедри технологій оздоровлення і спорту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 631. Кузьменко Ольга Степанівна – доктор педагогічних наук, професор, учений секретар секретаріату Вченої ради Донецького державного університету внутрішніх справ, провідний науковий співробітник відділу інформаційно-дидактичного моделювання Національного центру «Мала академія наук України»;
 632. Кузьмін Олег Володимирович – кандидат технічних наук, доцент кафедри технології ресторанної та аюрведичної продукції Національного університету харчових технологій;
 633. Кузьміна Ганна Петрівна – доктор медичних наук, професор, професор кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини факультету післядипломної освіти Дніпровського державного медичного університету;
 634. Кузьміна Ірина Вікторівна – викладач кафедри дизайну КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради;
 635. Кузьмінська Євгенія Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психокорекційної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
 636. Кулачинський Микола Миколайович – кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри суспільних наук Одеського національного медичного університету;
 637. Кулик Світлана Анатоліївна – кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент кафедри романо-германської філології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;
 638. Куликова Вікторія Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії, практики та перекладу французької мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 639. Куликова Лілія Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, перший проректор Херсонської державної морської академії;
 640. Кулинич Мирослава Миронівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, доцент кафедри ПР та журналістики Української академії друкарства;
 641. Кулікова Оксана Володимирівна – кандидат філологічних наук, старший викладач Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
 642. Куліченко Алла Костянтинівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Запорізького державного медичного університету;
 643. Куліш Анастасія Романівна – старший викладач кафедри філології, перекладу та стратегічних комунікацій Національної академії Національної гвардії України;
 644. Кундис Руслан Юрійович – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка;
 645. Купріянова Лариса Сергіївна – кандидат медичних наук, доцент;
 646. Курасова Наталія Іванівна – викладач кафедри довузівської підготовки Одеського національного морського університету;
 647. Курман Тетяна Вікторівна – доктор юридичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 648. Куртєва Карина Русланівна – балетмейстер-педагог балетної студії «Пролісок»;
 649. Кухнюк Оксана Володимирівна – доктор філософії, викладач Черкаської медичної академії;
 650. Куценко Сергій Юрійович – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 651. Куцин Еріка Карлівна – асистент кафедри співу, диригування та музично-теоретичних дисциплін Мукачівського державного університету;
 652. Кучеренко Людмила Іванівна – доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичної хімії Запорізького державного медичного університету;
 653. Кучерова Олена Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови Національного університету «Києво-Могилянська академія»;
 654. Кучмій Оксана Олександрівна – асистент кафедри системного програмування та спеціалізованих комп’ютерних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 655. Кушнєрова Надія Іванівна – кандидат технічних наук, завідувач кафедри аеронавігації Льотної академії Національного авіаційного університету;
 656. Кушнір Вадим Володимирович – дизайнер ГО «Поклик»;
 657. Кушнір Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мовної підготовки  Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 658.  Лабуткіна Тетяна Вікторівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри систем автоматизованого управління Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 659. Лавренюк Віолетта Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційної діяльності та медіакомунікацій Інституту гуманітарних наук Національного університету «Одеська політехніка»;
 660. Лагода Наталя Миколаївна – заступник директора з навчально-методичної роботи Комунального закладу освіти «Криворізька спеціальна школа «Перлина» Дніпропетровської обласної ради»;
 661. Лазарева Алла Олексіївна – кандидат філософських наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Державного університету «Одеська політехніка»;
 662. Лазаренко Ольга Миколаївна – доктор філософії, асистент кафедри теорії, кардіології та сімейної медицини факультету післядипломної освіти Дніпровського державного медичного університету;
 663. Лазор Катерина Петрівна – кандидат політичних наук, доцент кафедри психології Національного університету «Одеська юридична академія»;
 664. Ламза Нелля Валеріївна – кандидат медичних наук, асистент кафедри оториноларингології Дніпровського державного медичного університету;
 665. Лапа Оксана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійної освіти НАПН України;
 666. Ластовецька Ірина Юріївна – викладач вищої категорії, методист Новобузького аграрного коледжу Миколаївського національного аграрного університету;
 667. Латиш Катерина Володимирівна – кандидат юридичних наук, асистент кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 668. Латишева Вікторія Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент, начальник науково-дослідної частини Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
 669. Лахай Валентина Михайлівна – корекційний педагог Луцького ліцею № 15 Луцької міської ради;
 670. Лащенко Оксана Василівна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту та управління проектами Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;
 671. Лебедєв Ігор Касьянович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 672. Лебедєва Ірина Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри психології і туризму Київського національного лінгвістичного університету;
 673. Лебідь Ольга Валеріївна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»;
 674. Леві-Джордж Ольга Вікторівна – кандидат педагогічних наук, викладач англійської мови міжнародного проекту «Level Up by Smart J»;
 675. Левченко Аліна Валеріївна – головний спеціаліст відділу роботи з персоналом державної служби Департаменту кадрової роботи та державної служби Офісу Генерального прокурора;
 676. Левченко Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української лінгвістики та методики навчання Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;
 677. Левченко Ярослава Сергіївна – PhD, доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, відповідальний секретар приймальної комісії Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, докторант ВУЗФ (м. Софія, Болгарія);
 678. Лежненко Людмила Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;
 679. Лелека Тетяна Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;
 680. Лемещенко-Лагода Вікторія Володимирівна – викладач кафедри іноземних мов Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного;
 681. Леонтьєва Тетяна Володимирівна – викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини  Дніпровського державного медичного університету;
 682. Леонтьєва Тетяна Володимирівна – викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини Дніпровського державного медичного університету;
 683. Лещенко Альона Михайлівна – доктор філософських наук, доцент, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та інноваційної педагогіки Херсонської державної морської академії;
 684. Лизень Євген Володимирович – доктор філософії  з історії та археології, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
 685. Липян Євген Васильович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України;
 686. Лисенко Наталія Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»;
 687. Литвин Наталія Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри філології та перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
 688. Литвиненко Аліна Олександрівна – викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 689. Литвинова Ольга Миколаївна – доктор медичних наук, професор кафедри клінічної лабораторної діагностики Національного фармацевтичного університету;
 690. Литвинчук Алла Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Поліського національного університету;
 691. Лиходєєва Ганна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри вищої математики, математичного моделювання та фізики Державного університету телекомунікацій;
 692. Лібак Наталка Андріївна – старший викладач кафедри філології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ;
 693. Лікарчук Дар’я Сергіївна – кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв;
 694. Лісіцина Юлія Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ;
 695. Лісовська Алла Олегівна – кандидат філологічних наук, викладач кафедри іноземних мов Одеського державного університету внутрішніх справ;
 696. Літовченко Олена Андріївна – методист Центру творчості дітей та юнацтва Галичини;
 697. Лозовська Катерина Олександрівна – асистент кафедри перекладу та слов’янської філології Криворізького державного педагогічного університету;
 698. Лошкарьова Євгенія Олександрівна – головний фахівець із науково-організаційної роботи Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту;
 699. Лощинова Інна Сергіївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 700. Лузан Петро Григорович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування Центральноукраїнського національного технічного університету;
 701. Лук’янчук Мар’яна Василівна – кандидат педагогічних наук, начальник відділу кадрів та викладач іноземних мов за суміщенням Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради;
 702. Лукаш Світлана Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, заступник декана факультету економіки і менеджменту Сумського національного аграрного університету;
 703. Лукаш Юлія Михайлівна – викладач кафедри іноземних мов з латинською та українською мовами Державного заклад «Луганський державний медичний університет»;
 704. Лукащук Микола Миколайович – кандидат педагогічних наук, професор кафедри хіміко-фармацевтичних дисциплін КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради;
 705. Лунгол Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності та інформаційної безпеки Донецького державного університету внутрішніх справ;
 706. Лупінович Світлана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та методик навчання Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради;
 707. Луцак Ірина Василівна – кандидат фармацевтичних наук, викладач Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу;
 708. Лютенко Михайло Анатолійович – асистент кафедри анатомії людини Харківського національного медичного університету;
 709. Ляшенко Ольга Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інструментально-виконавської майстерності Київського університету імені Бориса Грінченка;
 710. Магас Наталія Миколаївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;
 711. Магрламова Камілла Газанфарівна – доктор педагогічних наук, старший викладач кафедри мовної підготовки ДЗ «Дніпровська медична академія» МОЗ України;
 712. Мазуренко Юлія Степанівна – кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри медичної інформатики, медичної та біологічної фізики Івано-Франківського національного медичного університету;
 713. Майданевич Сніжана Борисівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій;
 714. Майстренко Катерина Миколаївна – кандидат наук з державного управління, асистент кафедри публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки Білоцерківського національного аграрного університету;
 715. Майстренко-Вакуленко Юлія Вячеславівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри сценографії та екранних мистецтв Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;
 716. Макарова Ірина Анатоліївна – асистент кафедри терапевтичної стоматології Дніпровського державного медичного університету;
 717. Макогін Ганна Василівна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 718. Максименко Ольга Олександрівна – провідний соціолог відділу методології та методів соціології Інституту соціології Національної академії наук України;
 719. Максимюк Марта Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету;
 720. Максютенко Олена Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри зарубіжної літератури Дніпровського державного університету імені Олеся Гончара;
 721. Малахов Андрій Анатолійович – директор Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 57 імені Т.Г. Шевченка;
 722. Малицька Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти Бердянського державного педагогічного університету;
 723. Малишева Марія Геннадіївна – викладач кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 724. Малій Олена Григорівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Державного біотехнологічного університету;
 725. Малімон Віталій Іванович – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
 726. Маліновська Ольга Станіславівна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри соціальної філософії та управління Запорізького національного університету;
 727. Маматова Зульфія Раїсівна – викладач кафедри дефектології та фізичної реабілітації Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 728. Маматова Тетяна Валеріївна – кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;
 729. Мамич Мирослава Володимирівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Одеська юридична академія»;
 730. Мамотенко Алла Віталіївна – кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри анатомії і фізіології людини імені доктора медичних наук, професора Я.Р. Синельникова Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
 731. Мамчич Олена Борисівна – кандидат педагогічних наук, Doctor of Philosophy, доцент, завідувач кафедри мов і методики їх викладання Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка;
 732. Маннапова Оксана Володимирівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій;
 733. Мараєва Уляна Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Ужгородського національного університету;
 734. Мараховська Наталя Владиславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри італійської філології Маріупольського державного університету;
 735. Маргітич Катерина Євгенівна – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри педагогіки та психології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці II;
 736. Мариніч Ірина Вячеславівна – кандидат соціологічних наук, науковий співробітник відділу історії та теорії соціології Інституту соціології Національної Академії наук України;
 737. Марисюк Костянтин Богданович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права і процесу Національного університету “Львівська політехніка”;                                     
 738. Марік Валерія Борисівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської державної музичної академії імені А.В. Нежданової;
 739. Марінашвілі Мальвіна Джангізівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри французької філології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 740. Маркевич Лариса Анатоліївна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хореографії Рівненського державного гуманітарного університету;
 741. Марков Олександр Вікторович – кандидат технічних наук, заступник начальника кафедри вогневої підготовки Національної академії Національної гвардії України;
 742. Марковська Олена Володимирівна – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри неврології Харківського національного медичного університету;
 743. Мартакова Анна Валеріївна – старший викладач служби мовного тестування Національної академії Національної гвардії України;
 744. Мартинюк Тетяна Віталіївна – кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри косметології і аромології Національного фармацевтичного університету;
 745. Мартиросян Ірина Ашотівна – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри товарознавства та митної справи Одеської національної академії харчових технологій;
 746. Марусич Оксана Олександрівна – викладач кафедри фізики Полтавського державного медичного університету;
 747. Маруховська-Картунова Ольга Олександрівна – кандидат філософських наук, доцент, професор, завідувач секції суспільних наук Університету економіки та права «КРОК»;
 748. Маруховський Олег Олександрович – кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та журналістики Університету економіки та права «КРОК»;
 749. Маруш Інна Вікторівна – викладач кафедри фундаментальних дисциплін Черкаської медичної академії;
 750. Марущак Оксана Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри образотворчого, декоративного мистецтва, технологій та безпеки життєдіяльності Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського;
 751. Марченко Наталія Анатоліївна – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії Дніпровського державного медичного університету;
 752. Марчук Людмила Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
 753. Марчук Олег Васильович – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри хімії та технологій Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 754. Масюк Олег Петрович – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри соціальної філософії та управління Запорізького національного університету;
 755. Матвієнко Леся Григорівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін Полтавського державного аграрного університету;
 756. Матковська Марія Василівна – доцент кафедри англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
 757. Матковська Ольга Казимирівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри хімії Приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет»;
 758.  Матович Ольга Олегівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 759. Мац Тетяна Павлівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Полтавського державного аграрного університету;
 760. Мацевко-Бекерська Лідія Василівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка;
 761. Мацуй Анатолій Миколайович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автоматизації виробничих процесів Центральноукраїнського національного технічного університету;
 762. Медведєва Олена Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій;
 763. Медведчук Аліна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування №3 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 764. Медведь Олена Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри документознавства та української мови Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
 765. Меліх Олена Олександрівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туристичного бізнесу та рекреації Одеської національної академії харчових технологій;
 766.  Мелконян Джема Варанцівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри інженерної геології і гідрогеології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 767. Мельковський Олександр Вікторович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та правосуддя Запорізького національного університету;
 768. Мельник Віра Йосипівна – кандидат географічних наук, доцент, професор кафедри природничих наук з методиками навчання Рівненського державного гуманітарного університету;
 769. Мельник Оксана Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри філології та перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
 770. Мельничук Анастасія Ігорівна – викладач Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури; аспірантка Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;
 771. Мельничук Вікторія Олексіївна – завідувач сектору соціально-педагогічної роботи відділу психологічного супроводу та соціально-педагогічної роботи Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України;
 772. Мельничук Дмитро Петрович – доктор економічних наук, професор, професор кафедри психології та соціального забезпечення Державного університету «Житомирська політехніка»;
 773. Мельничук Лілія Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»;
 774. Мельнікова Юлія Ігорівна – старший викладач кафедри управління на транспорті Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;
 775. Ментух Наталія Фелікіссімівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Західноукраїнського національного університету;
 776. Меркулова Оксана Володимирівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови Запорізького національного університету;
 777. Метеленко Наталя Георгіївна – доктор економічних наук, професор, директор Інженерного навчально-наукового інституту імені Ю.М. Потебні Запорізького національного університету;
 778. Мєлєкєсцев Кирило Ігорович – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки Донецького національного університету імені Василя Стуса; 
 779. Мигаль Галина Валеріївна – доктор технічних наук, доцент, професор Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
 780. Микитенко Марина Віталіївна – аспірантка кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету;
 781. Микитів Галина Володимирівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри видавничої справи та редагування Запорізького національного університету;
 782. Миронова Лариса Анатоліївна – старший викладач кафедри іноземних мов природничих факультетів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 783. Миронченко Світлана Іванівна – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри нормальної та патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету;
 784. Миронюк Олена Юріївна – президент українського департаменту Міжнародної громадської організації International Action Art;
 785. Миронюк Роман Вікторович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 786. Мирошниченко Михайло Сергійович – доктор медичних наук, доцент, доцент кафедри паталогічної анатомії Харківського національного медичного університету;
 787. Митник Алєся Анатоліївна – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри галузевих юридичних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
 788. Митцева Ольга Сергіївна – старший викладач кафедри філософії Харківського національного університету радіоелектроніки;
 789. Михайленко Марія Геннадіївна – здобувач рівня PhD за освітньо-науковою програмою «Управління проєктами» Одеського національного морського університету;
 790. Михайлова Євгенія Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технологій і безпеки життєдіяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
 791. Михайлова Ірина Анатоліївна – старший секретар Українсько-німецького інституту Національного університету «Одеська політехніка»;
 792.  Михайлович Ольга Петрівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри ПР та журналістики Української академії друкарства;
 793. Михайлюк Наталія Володимирівна – старший викладач кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
 794. Мігай Наталя Борисівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, обліку та підприємництва Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
 795. Мінгальова Юлія Ігорівна – асистент кафедри прикладної математики та інформатики Житомирського державного університету імені Івана Франка;
 796. Мірошкіна Наталія Валеріївна – кандидат філософських наук, доцент кафедри права Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика;
 797. Мірошніченко Валентина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, начальник кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;
 798. Мішегліна Валерія Миколаївна – помічник-консультант народного депутата Апарату Верховної Ради України;
 799.  Міщенко Сергій Володимирович – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник Інституту луб’яних культур Національної академії аграрних наук України;
 800. Множинська Руслана Володимирівна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії, політології та українознавства Київського національного університету технологій та дизайну;
 801. Мовмига Наталія Євгенівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри “Безпека праці та навколишнього середовища” Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
 802. Могилевська Ірина Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри концертмейстерства Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової;
 803. Моісеєва Тетяна Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та права Державного університету «Одеська політехніка»;
 804. Мойсюк Валентина Анатоліївна – доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри романської філології та перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
 805. Молчко Уляна Богданівна – доцент, доцент кафедри музикознавства та фортепіано Навчально-наукового інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 806. Монаєнко Антон Олексійович – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, керівник Центру дослідження проблем адміністративної юстиції Науково-дослідного інституту правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України;
 807. Моренко Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методик навчання Хортицької національної академії;
 808. Моренцова Алла Володимирівна – викладач кафедри англійської мови технічного спрямування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 809. Мороз Валентин Валентинович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри дорожніх машин Національного транспортного університету;
 810. Мороз Інна Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії світового українства Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 811. Морозенко Дмитро Володимирович – доктор ветеринарних наук, доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного фармацевтичного університету;
 812. Мосієвич Лариса Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри загальноосвітніх дисциплін Інженерного навчально-наукового інституту Запорізького національного університету;
 813. Мосієнко Олена Олександрівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу;
 814. Москаленко Наталія Олександрівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 815. Москальчук Катерина Віталіївна – старший лаборант кафедри всесвітньої історії Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;
 816. Мосора Лариса Степанівна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
 817. Музиченко Ганна В’ячеславівна – доктор політичних наук, професор, помічник ректора, професор кафедри політичних наук і права Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 818. Мурзановська Аліна Владиславівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності Національного університету «Одеська юридична академія»;
 819. Мурська Марта Петрівна – студентка Львівського національного університету імені Івана Франка;
 820. Мухіна Галина Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донецького державного університету внутрішніх справ;
 821. Мухіна Любов Яківна – старший викладач, методист вищої категорії кафедри психології та особистісного розвитку, методист вищої категорії кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти»;
 822. Навчук Галина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету;
 823. Нагорний Олександр Федорович – старший викладач кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польоту Льотної академії Національного авіаційного університету;
 824. Нагорняк Світлана Василівна – кандидат педагогічних наук, завідувач економіко-правового відділення Коледжу економіки і права Вінницького кооперативного інституту;
 825. Надточій Валентина Миколаївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, викладач кафедри безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів Білоцерківського національного аграрного університету;
 826. Надьон Вікторія Валентинівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 827. Назаренко Олександра Євгеніївна – старший викладач Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України;
 828. Назимко Єгор Сергійович – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, перший проректор Донецького державного університету внутрішніх справ;
 829. Народовська Ольга Миколаївна – викладач англійської мови гуманітарного спрямування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 830. Насакіна Світлана Вікторівна – кандидат філологічних наук, завідувач кафедри української та іноземних мов Одеського державного аграрного університету;
 831. Настенко Ольга Віталіївна – викладач Буковинського державного медичного університету;
 832. Науменко Леонід Юрійович – доктор медичних наук, професор, віцепрезидент Асоціації хірургів кисті України;
 833. Наумова Олена Анатоліївна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії світової музики Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського;
 834. Нашиванько Ольга Вікторівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 835. Невиніцин Андрій Миколайович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри обслуговування повітряного руху Льотної академії Національного авіаційного університету;
 836. Невинна Галина Ярославівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету;
 837. Негода Тетяна Степанівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри аптечної та промислової технології ліків Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;
 838. Недял Альона Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної підготовки та соціальної роботи Кропивницького інституту державного та муніципального управління;
 839. Некрилова Олена Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
 840. Нерубасська Алла Олександрівна – кандидат філософських наук, доцент, докторант Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 841. Нестеренко Людмила Олексіївна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри англійської мови факультету гуманітарних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»;
 842. Нефедченко Оксана Іллівна – доктор філософії, викладач кафедри іноземних мов Сумського державного університету;
 843. Нємцова Лілія Орестівна – кандидат мистецтвознавства, асистент кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
 844. Нипадимка Алла Сергіївна – доктор філософії, доцент кафедри сучасних європейських мов Київського національного торговельно-економічного університету;
 845. Нікітіна Ірина Петрівна – старший викладач Національної металургійної академії України;
 846. Ніколаєва Тетяна Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології Київського національного університету культури і мистецтва;
 847. Ніколаєва Тетяна Сергіївна – викладач англійської мови Національного університету «Одеська морська академія»;
 848. Ніколашина Тетяна Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;
 849. Німенко Ганна Романівна – кандидат фармацевтичних наук, старший викладач кафедри фармацевтичної хімії Запорізького державного медичного університету;
 850. Новак Ольга Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та слов’янського мовознавства Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 851. Новгородська Юлія Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;
 852. Новікова Тетяна Вікторівна – кандидат філологічних наук, заступник директора з виховної роботи Чернівецького ліцею № 18 Чернівецької міської ради;
 853. Новосад Юлія Ігорівна – асистент кафедри теорії і практики перекладу Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;
 854. Ногай Вікторія Петрівна – старший викладач на кафедрі довузівської підготовки Одеського національного морського університету;
 855. Ноздрова Оксана Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Південноукраїнського національного університету імені К.Д. Ушинського;
 856. Нос Наталія Миколаївна – старший викладач кафедри історії та мовознавства Українського державного університету залізничного транспорту;
 857. Носенко Володимир Михайлович – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів Одеського національного медичного університету;
 858. Ободович Олександр Миколайович – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України;
 859. Овчаренко Тетяна Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 860. Оглобліна Вікторія Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів Інженерного навчально-наукового інституту імені Ю.М. Потебні Запорізького національного університету;
 861. Огульчанська Оксана Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української і зарубіжної літератури Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;
 862. Одарюк Михайло Васильович – судовий експерт Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України;
 863. Окландер Тетяна Олегівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та підприємництва Одеської державної академії будівництва та архітектури;
 864. Олейнікова Ірина Веніамінівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри прикладної фізики та вищої математики Київського національного університету технологій та дизайну;
 865. Олексенко Володимир Павлович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української філології та журналістики Херсонського державного університету;
 866. Олефір Олена Іванівна – кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри вищої математики і статистики Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 867. Олійник Наталія Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української літератури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 868. Олійник Світлана Валентинівна – кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри технології ліків Національного фармацевтичного університету;
 869.  Олкова-Михницька Агнеса Вячеславівна – заступник міського голови виконавчого комітету Української міської ради;
 870. Олло Василь Петрович – кандидат педагогічних наук, директор Державного навчального закладу «Одеський навчальний центр № 14»;
 871. Ольховська Марина Миколаївна – кандидат юридичних наук, адвокат;
 872. Олянич Валентина Володимирівна – доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії та соціально-економічних дисциплін Харківської гуманітарно-педагогічної академії;
 873. Олянич Лариса Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії та суспільно-економічних дисциплін Харківської гуманітарно-педагогічної академії;
 874. Онищенко Катерина Миколаївна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри мистецьких дисциплін Ужгородського інституту культури і мистецтв;
 875. Онищенко Юлія Володимирівна – кандидат медичних наук, асистент кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного університету;
 876. Онищук Ірина Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 877. Онофрійчук Олег Петрович – старший викладач кафедри економіки та фінансів ПВНЗ “Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука”;
 878. Онул Наталія Михайлівна – доктор медичних наук, професор, вчений секретар Дніпровського державного медичного університету;
 879. Орел-Халік Юлія Владиславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Запорізького державного медичного університету;
 880. Орищенко Вадим Юрійович – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри терапевтичної стоматології Дніпровського державного медичного університету;
 881. Оробець Костянтин Миколайович  – кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 882. Осетян Оксана Миколаївна – старший викладач кафедри економіки та підприємництва Одеської державної академії будівництва та архітектури;
 883. Остання Альбіна Станіславівна – викладач англійської мови Комунального закладу «Новгородківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Новгородківської селищної ради Кіровоградської області;
 884. Остапець Марина Олександрівна – кандидат медичних наук, асистент кафедри патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету;
 885. Островська Маріанна Ярославівна – кандидат педагогічних наук, в. о. доцента кафедри педагогіки та психології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ;
 886. Островський Олександр Олександрович – викладач Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ;
 887. П’єцух Оксана Іванівна – доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та практики перекладу Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
 888. Павленко Світлана Василівна – викладач кафедри гуманітарних наук Дніпровського державного медичного університету;
 889. Павленко Сергій Олександрович – кандидат військових наук, заступник начальника кафедри технічного та тилового забезпечення Національної академії Національної гвардії України;
 890. Павленко Юлія Миколаївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри кінології Територіально відокремленого відділення «Хмельницька філія Академії державної пенітенціарної служби»;
 891. Павлова Ольга Сергіївна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Національного університету “Одеської морської академії”;
 892. Павлович Юдіта Павлівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ;
 893. Павловська Наталія Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного та міжнародного права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;
 894. Павловський Максим Вікторович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технічної експлуатації автомобілів та автосервісу Національного транспортного університету;
 895. Паламарчук Катерина Валеріївна – викладач Київського кооперативного інституту бізнесу і права;
 896. Пальоний Андрій Сергійович – кандидат технічних наук, в. о. завідувача кафедри обслуговування повітряного руху Льотної академії Національного авіаційного університету;
 897. Панасюк Руслана Миколаївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри технологій у рослинництві Львівського національного аграрного університету;
 898. Панов Микита Сергійович – доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної педагогіки та спеціальної психології Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради;
 899. Панченко Юлія Валеріївна – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Сумського державного університету;
 900. Панчук Людмила Василівна – старший викладач кафедри германських мов і перекладу Національного університету «Одеська політехніка»; 
 901. Пархоменко Людмила Іванівна – кандидат ветеринарних наук, доцент, завідувач кафедрою здоров’я тварин і екології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;
 902. Пархоменко Олександр Григорович – кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри географії Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка;
 903. Парченко Володимир Володимирович – доктор фармацевтичних наук, професор, професор кафедри природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії Запорізького державного медичного університету;
 904. Пасічник Михайло Степанович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Української академії друкарства;
 905. Паска Марія Зіновіївна – доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського;
 906. Патлайчук Володимир Миколайович – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри турбін Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
 907. Патлайчук Оксана Віталіївна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
 908. Патрушева Лариса Іванівна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри екології Чорноморського національного університету імені Петра Могили;
 909. Пашко Людмила Андріївна – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри політології, управління та державної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 910. Певсе Андрея Андріївна – старший викладач, координатор кафедри філології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ;
 911. Перемот Світлана Дмитрівна – кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії імунореабілітології Інституту мікробіології та імунології імені І.І. Мечникова Національної академії медичних наук України;
 912. Перерва Вікторія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри ботаніки та екології Криворізького державного педагогічного університету;
 913. Перетяка Наталія Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри метрології та метрологічного забезпечення Одеського державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку;
 914. Переяслов Віталій Олександрович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри документознавства та української мови Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
 915. Перинець Катерина Юріївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 916. Перцева Вікторія Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри українознавства Харківського національного університету внутрішніх справ;
 917. Перцева Тетяна Олексіївна – доктор медичних наук, професор, ректор Дніпровського державного медичного університету;
 918. Першко Ірина Олександрівна – кандидат біологічних наук, доцент, викладач Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу Житомирської обласної ради;
 919. Петренко Віталій Олександрович – доктор технічних наук, доцент, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри інтелектуальної власності та управління проектами Національної металургійної академії України;
 920. Петренко Наталія Миколаївна – асистент кафедри історії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, провідний професіонал Комунальної установи “Агенція промоції “Суми”;
 921. Петрова Анжела Юріївна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 922. Петрова Наталія Олександрівна – старший викладач кафедри міжнародних відносин Сумського національного аграрного університету;
 923. Петровська Катерина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти Бердянського державного педагогічного університету;
 924. Петрук Роман Ігорович – заслужений діяч мистецтв України, доцент, завідувач кафедри монументально-декоративного і сакрального мистецтва Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука;
 925. Пилипчук Ірина Степанівна – кандидат медичних наук, заступник декана медичного факультету, асистент кафедри акушерства і гінекології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;
 926. Письмак Юрій Олександрович – старший викладач Одеської державної академії будівництва та архітектури;
 927. Півторак Галина Василівна – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри транспортних технологій Національного університету «Львівська політехніка»;
 928. Підберезних Інна Євгеніївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії Чорноморського національного університету імені П. Могили;
 929. Пікалова Анна Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради;
 930. Пітеніна Валерія Євгеніївна – викладач кафедри історії мистецтв Фахового коледжу мистецтв та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну;
 931. Плаксін Андрій Анатолійович – кандидат педагогічних наук, начальник кафедри управління підрозділами Національної гвардії України Київського інституту Національної гвардії України;
 932. Платаш Лариса Броніславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
 933. Плахотнік Олена Олександрівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту організацій і адміністрування Дніпровського державного технічного університету;
 934. Плахотнюк Олександр Анатолійович – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені І. Франка;
 935. Плахтій Анастасія Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов та підготовки іноземних студентів ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”;
 936. Плохотнюк Оксана Олексіївна – викладач української мови та літератури, мови за професійним спрямуванням Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу;
 937. Плохута Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов Сумського державного університету;
 938. Побіянська Неллі Борисівна – нотаріус Ватутінського міського нотаріального округу Черкаської області;
 939.  Погоріла Анна Ігорівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри практики англійської мови Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка;
 940. Погуляйло Тетяна Олександрівна – аспірант відділу соціальних експертиз Інституту соціології НАН України;
 941. Подгорна Вікторія Віталіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання і спорту Одеського національного політехнічного університету;
 942. Подковенко Тетяна Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права Західноукраїнського національного університету;
 943. Подлевська Неля Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету;
 944. Пожарська Анастасія-Олена Юріївна – аспірантка Інституту мистецтв “Київський національний університет імені Т. Шевченка; аспірантка Київського університету імені Бориса Грінченка”;
 945. Поздняков Олександр Вікторович – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов і країнознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 946. Покляцький Сергій Анатолійович – кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Інституту географії НАН України;
 947. Полгородник Дар’я Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування Запорізького національного університету;
 948. Полєва Юлія Львівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури Дніпровського державного аграрно-економічного університету;
 949. Полєжаєв Юрій Григорович – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, доцент кафедри іноземних мов професійного спілкування Національного університету «Запорізька політехніка»;
 950. Поліщук Наталія Володимирівна – доктор філософських наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій Рівненського державного гуманітарного університету;
 951. Польовик Володимир Вікторович – кандидат технічних наук, асистент кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції Національного університету харчових технологій;
 952. Поляковська Ольга Олександрівна – провідний фахівець відділу міжнародних зв’язків Криворізького національного університету;
 953. Поляшенко Сергій Олексійович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри тракторів і автомобілів Державного біотехнологічного університету;
 954. Пономарьова Олена Анатоліївна – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри комп’ютерних наук, інформаційних технологій та прикладної математики Придніпровської державної академії будівництва та архітектури
 955. Поплавська Мирослава Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент з/н кафедри міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв;
 956. Поплавська Тетяна Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 957. Попова Анастасія Сергіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти Бердянського державного педагогічного університету;
 958. Попович Олена Василівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінальної юстиції Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»;
 959. Попович Терезія Петрівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»;
 960. Породько Вікторія Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту Національної академії Служби безпеки України;
 961. Портна Олена Олексіївна – кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри фармацевтичної хімії Запорізького державного медичного університету;
 962. Посмітна Вікторія Віталіївна – кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри мовної підготовки Київського інституту Національної гвардії України;
 963.  Постернак Ірина Михайлівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри організації будівництва та охорони праці Одеської державної академії будівництва та архітектури;
 964. Постоловський Руслан Михайлович – кандидат історичних наук, професор, ректор Рівненського державного гуманітарного університету;
 965. Потенко Людмила Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент, в.о. директора Черкаського інформаційно-учбового тренінгового центру;
 966. Починок Тетяна Олександрівна – викладач кафедри фундаментальних дисциплін Черкаської медичної академії;
 967. Почуєва Ольга Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
 968. Применко Владислав Геннадійович – кандидат технічних наук, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Відокремленого підрозділу «Дніпровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури»;
 969. Приступа Яна Вячеславівна – провідний фахівець молодіжного центру Криворізького державного педагогічного університету;
 970. Присяжнюк Людмила Федорівна – доцент кафедри іноземних мов Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 971. Проданова Олена Миколаївна – викладач кафедри загальної та практичної психології Ізмаїльського державного гуманітарного університету;
 972. Прокопчук Вікторія Ігорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри гри на музичних інструментах Рівненського державного гуманітарного університету;
 973. Прокоф’єва Лілія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри спортивних ігор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 974. Проневич Олексій Станіславович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри службового та медичного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 975. Просенюк Анжела Іванівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 976. Проскурін Аркадій Юрійович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри «Двигуни внутрішнього згоряння, установки та технічна експлуатація» Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
 977. Протасенко Ольга Федорівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технологій і безпеки життєдіяльності Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця;
 978. Процюк Ірина Євгенівна – кандидат педагогічних наук, викладач іноземної мови Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу Житомирської обласної ради;
 979. Пусєва Марина Віталіївна – викладач вищої категорії ВСП «Київський фаховий коледж морського і річкового флоту та транспортних технологій Державного університету інфраструктури та технологій»;
 980. Пустовой Дмитро Сергійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;
 981. Пушкарьова Ярослава Миколаївна – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;
 982. Пшенична Марія Володимирівна – кандидат економічних наук, декан факультету управління та адміністрування, соціально-правових та інформаційних дисциплін Новокаховського гуманітарного інституту ЗВО Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;
 983. Рагімов Фаіг Вагіф огли – кандидат наук із державного управління, доцент кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 984. Радзівіл Тетяна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 985. Радзієвська Ірина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, проректор з навчальної роботи Черкаської медичної академії;
 986. Радіонова Тетяна Олександрівна – викладач кафедри філології Дніпровського державного аграрно-економічного університету;
 987. Радомська Віолетта Радіонівна – старший викладач кафедри дизайну та основ архітектури Національного університету «Львівська політехніка»;
 988. Раєвська Яна Миколаївна – доктор психологічних наук, доцент кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України;
 989. Разумний Роман Валерійович – доктор медичних наук, професор, декан міжнародного факультету Дніпровського державного медичного університету;
 990. Рассомахіна Ольга Андріївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри права Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет»;
 991. Рациборинська-Полякова Наталія Володимирівна – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри психіатрії, наркології та психотерапії з курсом ПО Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова;
 992. Рацлав Володимир Вікторович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри промислових технологій ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”;
 993. Реброва Ганна Олександрівна – кандидат педагогічних наук, викладач-стажист Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 994. Резунова Валерія Валеріївна – викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 995. Ремига Юлія Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту та економіки ПЗВО «Міжнародний європейський університет»;
 996. Рєзіна Ольга Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики та ІТ Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка;
 997. Рєзнік Костянтин Вікторович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри процесів,обладнання та енергетичного менеджменту Одеської національної академії харчових технологій;
 998. Рєпнова Тетяна Петрівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології Одеського національного морського університету;
 999. Рибак Вікторія Анатоліївна – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри нормальної та патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету;
 1000.  Рибалко Іван Миколайович – доктор технічних наук, старший викладач кафедри сервісної інженерії та технології матеріалів в машинобудуванні імені О.І. Сідашенка Державного біотехнологічного університету;
 1001. Рижкова Вікторія Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувачка кафедрою прикладної лінгвістики Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”;
 1002. Рижченко Оксана Вікторівна – викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 1003. Різник Володимир Васильович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизованих систем управління Національного університету “Львівська політехніка”;
 1004. Ріппа Сергій Петрович – доктор економічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем в економіці Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 1005. Ровенська Вікторія Вячеславівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри екології та економіки довкілля ТОВ «Технічний університет “Метінвест Політехніка”»;
 1006. Рогова Тетяна Арнольдівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, старший викладач кафедри журналістики Запорізького національного університету;
 1007.  Роговенко Ольга Василівна – директор відокремленого структурного підрозділу «Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету»;
 1008.  Романенко Анастасія Романівна – кандидат культурології, доцент кафедри інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка;
 1009. Романишин Юлія Любомирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
 1010. Романов Ігор Ігорович – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри правничої лінгвістики Національної академії внутрішніх справ;
 1011. Романюк Леся Богданівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 1012. Ротар Анна Іванівна – викладач кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 1013.  Рудакова Тетяна Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри мовної підготовки Міжнародного навчально-наукового інвестиційного центру Білоцерківського національного аграрного університету;
 1014. Руденко Юлія Анатоліївна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти Державного закладу «Південноукраїнський національний університет імені К.Д. Ушинського;
 1015. Рудик-Леуська Наталія Ярославівна – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри гідробіології та іхтіології Національного університету біоресурсів і природокористування України;
 1016. Рула Ірина Василівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри хімії Дніпровського державного аграрно-економічного університету;
 1017. Румянцева Олена Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов природничих факультетів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 1018. Русавська Ольга Олегівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови № 2 Національного університету «Одеська морська академія»;
 1019. Русаков Сергій Сергійович – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доцент кафедри культурології та інформаційних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв;
 1020. Руських Ірина Валеріївна – старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 1021. Рябініна Ірина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»;
 1022. Рябов Ігор Сергійович – кандидат мистецтвознавства, в. о. доцента кафедри загального та спеціалізованого фортепіано Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського;
 1023. Рябовол Лілія Тарасівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри права та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;
 1024. Рябухін Костянтин Васильович – кандидат медичних наук, асистент кафедри психіатрії та наркології Одеського національного медичного університету;
 1025. Рябчук Оксана Григорівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту, державного фінансового контролю та аналізу Державного податкового університету;
 1026. Рященко Оксана Іванівна – старший викладач кафедри природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій;
 1027. Сабат Надія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 1028. Савельєва Олена Миколаївна – кандидат юридичних наук, асистент кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 1029. Савенко Володимир Іванович – доктор технічних наук, доктор будівництва, доцент, професор Київського національного університету будівництва і архітектури;
 1030. Савенко Ігор Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної діяльності Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука;
 1031. Савко Оксана Ярославівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної економіки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
 1032.  Савченко Ганна Сергіївна – кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри композиції та інструментування Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського;
 1033. Сагірова Людмила Василівна – викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 1034. Сагуйченко Валентина Володимирівна – доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Комунального закладу вищої освіти “Дніпровська академія неперервної освіти”;
 1035. Саєнко Наталія Семенівна – кандидат педагогічних наук, професор, декан факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 1036. Сажина Тетяна Миколаївна – старший викладач кафедри історії та мовознавства Українського державного університету залізничного транспорту;
 1037. Сайковська Олена Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та слов’янського мовознавства Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 1038. Салова Ольга Володимирівна – викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 1039. Сальник Ірина Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, в. о. завідувача кафедри природничих наук і методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка;
 1040. Салюк Ольга Дмитрівна – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри терапевтичної стоматології Дніпровського державного медичного університету;
 1041. Самойленко Андрій Валерійович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології Дніпровського державного медичного університету;
 1042. Самойленко Олександра Іванівна – доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової;
 1043. Самойленко Олена Валентинівна – кандидат філологічних наук, завідувачка кафедри мовних та гуманітарних дисциплін Донецького національного медичного університету;
 1044. Самчук Лариса Сергіївна – кандидат філософських наук, викладач кафедри слов’янського мовознавства Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 1045. Сандуляк Тодор Васильович – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри неонатології Харківської медичної академії післядипломної освіти;
 1046. Сапригіна Ніна Вадимівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної та прикладної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 1047. Сапсович Олександра Аркадіївна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри спеціального фортепіано Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової;
 1048. Сардарян Каринна Гамлетівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри видавничої справи та редагування Київського національного університету імені Т. Шевченка;
 1049. Саржинська Катерина Олександрівна – викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 1050. Саханда Іванна Василівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри організації та економіки фармації, начальник відділу міжнародних зв’язків Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;
 1051. Свинаренко Наталія Олександрівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
 1052. Свіщова Яна Олександрівна – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри агрохімії Державного біотехнологічного університету;
 1053. Северинюк Тетяна Олександрівна – старший викладач Одеського національного політехнічного університету;
 1054. Северінова Олександра Борисівна – кандидат політичних наук, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін та публічного управління факультету №3 Донецького державного університету внутрішніх справ;
 1055. Седікова Ірина Олександрівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики Одеської національної академії харчових технологій;
 1056. Селіванов Сергій Володимирович – кандидат наук з державного управління, начальник Управління персоналу Державної міграційної служби України;
 1057. Семак Людмила Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології Дніпровського державного аграрно-економічного університету;
 1058. Семенова Олена Валентинівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри французької та іспанської мов Горлівського інституту іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»;
 1059. Семеног Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;                   
 1060. Семигіна Тетяна Валеріївна – доктор політичних наук, професор, член Національного агентства кваліфікацій;
 1061. Семко Людмила Василівна – викладач-стажист Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 1062. Сеньків Ольга Михайлівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри практики англійської мови Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 1063. Сенюк Ігор Валерійович – кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри біологічної хімії Національного фармацевтичного університету;
 1064. Сербіненко Людмила Миколаївна – викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 1065. Сергеєва Оксана Олексіївна – викладач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”;
 1066. Сергієнко Валерій Вікторович – кандидат юридичних наук, професор, завідуючий кафедри правового регулювання економіки Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця;
 1067. Сергієнко Елла Олексіївна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту та управління проектами Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;
 1068. Сергієнко Леся Віталіївна – старший викладач Національного університету «Києво-Могилянська академія»;
 1069. Сергійчук Олена Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи  Університету Григорія Сковороди в Переяславі;
 1070. Серебрянська Ірина Миколаївна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;
 1071. Середа Альона Олександрівна – викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 1072.  Середа Наталія Віталіївна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри менеджменту фізичної культури Харківської державної академії фізичної культури;
 1073. Серкевич Ірина Ростиславівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ;
 1074. Серьогіна Наталія Каміліївна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Національного технічного університету «Дніпропетровська політехніка»;
 1075. Серьогіна Наталія Олексіївна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України;
 1076. Сефіханова Катерина Анатоліївна – кандидат технічних наук, декан Відокремленого підрозділу «Дніпровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури»;
 1077. Сидора Мирослава Юріївна – викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 1078. Сидоренко Володимир Леонідович – доктор технічних наук, доцент, професор кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту;
 1079. Сидорович Олена Юріївна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри податків та фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету;
 1080. Сидорович Ольга Ігорівна – асистент кафедри спеціальної педагогіки та соціальної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка;
 1081. Сидорчук Анюта Степанівна – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету;
 1082. Сизоненко Ірина Геннадіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти Бердянського державного педагогічного університету;
 1083. Синєгуб Світлана Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І.В. Корунця Київського національного лінгвістичного університету;
 1084. Синявська Ольга Євгенівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської мови і літератури Київського національного лінгвістичного університету;
 1085. Синяк Любов Валеріївна – кандидат мистецтвознавства, завідувач денним відділенням Житомирського музичного фахового коледжу імені В.С. Косенка;
 1086. Сироватко Зоя Вікторівна – старший викладач кафедри технологій оздоровлення і спорту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 1087. Ситковська Марина Ігорівна – старший викладач кафедри історії та мовознавства Українського державного університету залізничного транспорту;
 1088. Сич Тетяна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами Навчально-наукового інституту публічного управління, адміністрування та післядипломної освіти Державного закладу «Луганський національний університет імені Траса Шевченка» (Старобільськ, Україна);
 1089. Сікорська Наталія Валеріївна – кандидат мистецтвознавства, викладач Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського;
 1090.  Сікорська Ольга Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри суспільних наук Одеського національного медичного університету;
 1091. Сілкова Олена Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізики Полтавського державного медичного університету;
 1092. Сімкова Ірина Олегівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 1093. Сімоненко Віталій Васильович – кандидат технічних наук, доцент кафедри дорожніх машин, заступник директора Центру заочного та дистанційного навчання Національного транспортного університету;
 1094. Скабара Роман Михайлович – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри спортивного туризму Львівського державного університету імені І. Боберського;
 1095. Скиба Елеонора Костянтинівна – доктор філософських наук, доцент, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;   
 1096. Склянська Ольга Вадимівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Університету митної справи та фінансів;      
 1097. Скляр Ірина Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент, керівник відділу моніторингу якості вищої освіти, доцент кафедри української філології, кафедри світової літератури Горлівського інституту іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Бахмут);
 1098. Скриннік Юлія Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та методики викладання іноземної мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 1099.  Скрипак Ірина Володимирівна – тимчасово непрацездатна;
 1100. Скрипник Володимир Леонідович – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри галузевих юридичних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
 1101. Сливінська Анна Володимирівна – юрист Адвокатського об’єднання «Конвента Лігал»;
 1102. Слипанюк Ольга Василівна – кандидат біологічних наук, доцент, заступник директора з навчально-виховної роботи Коломийського навчально-наукового інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 1103. Сліпченко Галина Дмитрівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри заводської технології ліків Національного фармацевтичного університету;
 1104. Слюсар Наталія Олександрівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 1105.  Сметаніна Катерина Іванівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри органічної хімії та фармації Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 1106. Смирнова Ірина Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри цифрових технологій та проєктно-аналітичних рішень ТОВ «Технічний університет “Метінвест Політехніка”».
 1107. Смілянська Майя Володимирівна – кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту мікробіології та імунології імені І.І. Мечникова Національної академії медичних наук України;
 1108. Смірнова Ліна Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;
 1109. Снісар Олена Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри природничих дисциплін Черкаської медичної академії;
 1110. Соболь Євген Юрійович – доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка;
 1111. Сокаль Марія Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри слов’янського мовознавства Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 1112.  Сокол Олександр Вікторович – доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Академії мистецтв України, професор кафедри теорії музики і композиції Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової, голова Одеської організації Національної спілки композиторів України;
 1113. Соколов Андрій Олексійович – адвокат (фізична особа-підприємць);
 1114. Соколовська Олена Григоріївна – кандидат технічних наук, Одеська національна академія харчових технологій;
 1115. Солнишкіна Аліна Анатоліївна – кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 1116. Соловей Галина Сергіївна – кандидат філософських наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій Національного університету “Києво-Могилянська академія”;
 1117. Соловей Юрій Миколайович – кандидат медичних наук, асистент кафедри загальної хірургії Буковинського державного медичного університету;
 1118. Соловйова Ірина Іванівна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Одеського національного морського університету;
 1119. Соляненко Олена Леонідівна – старший викладач кафедри іноземних мов Запорізького державного медичного університету;
 1120. Сорока Тетяна Вячеславівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови та перекладу Ізмаїльського державного гуманітарного університету;
 1121. Сотер Марія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, викладач Первомайської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
 1122. Соцька Олена Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»;
 1123. Соя Олена Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри математики та інформатики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
 1124. Старікова Галина Геньївна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Харківського національного університету радіоелектроніки;
 1125. Старостенко Тетяна Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
 1126. Старостіна Оксана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов професійного спілкування Міжнародного гуманітарного університету;
 1127. Стахова Інна Анатоліївна – асистент кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
 1128. Стегней Маріанна Іванівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та фінансів Мукачівського державного університету;
 1129. Степаненко Оксана Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;
 1130. Степанова Анна Олександрівна – викладач по класу саксофона Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 1131. Степанова Галина Миколаївна – кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри фундаментальних дисциплін Черкаської медичної академії;
 1132. Степанова Людмила Василівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри музичного мистецтва і хореографії Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 1133.  Стецик Богдана Василівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу Львівського торговельно-економічного університету;
 1134. Стєкольщикова Валентина Андріївна – кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувач кафедри журналістики та філології Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика;
 1135. Стовбан Ірина Василівна – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я Івано-Франківського національного медичного університету;
 1136. Стоволос Надія Борисівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Сумського національного аграрного університету;
 1137. Столбовий Володимир Миколайович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії Служби безпеки України;
 1138. Сторож Вікторія Василівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і психології Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 1139. Стоянова Дарина Федорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та слов’янського мовознавства Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 1140. Стрелко Олег Григорович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри технологій транспорту та управління процесами перевезень Державного університету інфраструктури та технологій;
 1141. Стрельбицька Світлана Михайлівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»;
 1142. Стрельбіцька Олена Онуфріївна – кандидат філологічних наук, спеціалістка вищої категорії Комунального закладу вищої освіти “Луцький педагогічний коледж” Волинської обласної ради;
 1143. Стрельцова Валерія Віталіївна – бібліотекар Здолбунівської бібліотеки-філії для дітей та юнацтва;
 1144. Стрельченя Тетяна Миколаївна – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри терапевтичної стоматології Дніпровського державного медичного університету;
 1145.  Стрига Елеонора Вячеславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри західних і східних мов та методики їх навчання Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»;
 1146. Стукальська Наталія Миколаївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції Національного університету харчових технологій;
 1147. Судук Ірина Ігорівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри філологіі та перекладу Івано-Франківського національного університету нафти і газу;
 1148. Сура Наталія Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов Національного транспортного університету;
 1149. Сушик Наталія Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 1150. Сушко Ольга Олександрівна – кандидат біологічних наук, викладач Комунального закладу вищої освіти Львівської обласної ради «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»;
 1151. Сяська Інна Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри біології, здоров’я людини та фізичної терапії Рівненського державного гуманітарного університету;
 1152. Такташов Гемадій Саїтович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 Донецького національного медичного університету;
 1153. Танана Світлана Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології, перекладу, методики навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі;
 1154. Таран Ірина Олегівна – студентка 3-го курсу зі спеціальності 081 «Право» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
 1155. Тараненко Альона Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 1156. Тараненко Ксенія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри гуманітарної підготовки, філософії та митної ідентифікації культурних цінностей Університету митної справи та фінансів;
 1157. Тараненко Лариса Іванівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії, практики та перекладу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”;
 1158. Тарасова Наталя Володимирівна – практичний психолог, викладач психології Миколаївського фахового коледжу фізичної культури;
 1159. Тарасова Світлана Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 1160. Тарновська Ірина Віталіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Державного університету інфраструктури та технологій;
 1161. Тарчанин Мар’яна Степанівна – аспірант кафедри літературознавства Університету імені Яна Длугоша в Ченстохові;
 1162. Тарчинська Юлія Георгіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри гри на музичних інструментах Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету;
 1163. Татаренко Галина Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного права Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;
 1164. Татарчук Тетяна Василівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фізики Національного університету “Запорізька політехніка”;
 1165. Текдемір Ілона Олександрівна – асистент Київського медичного університету;
 1166. Темірова Олена Анатоліївна – кандидат біологічних наук, асистент кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;
 1167. Тепла Оксана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри романо-германських мов і перекладу Національного університету біоресурсів і природокористування України;
 1168. Терзі Олена Олександрівна – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри філософії та біоетики Одеського національного медичного університету;
 1169. Терлецька Любов Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка;
 1170. Терлич Станіслав Володимирович – кандидат технічних наук, доцент кафедри суднобудування та ремонту суден Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (Херсонська філія);
 1171.  Тетерятник Ганна Костянтинівна – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального процесу Одеського державного університету внутрішніх справ;
 1172. Тильчик В’ячеслав В’ячеславович – доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»;
 1173. Тимошенко Наталія Юріївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 1174. Тимощук Оксана Василівна – кандидат медичних наук, доцент, доцентка кафедри гігієни та екології Івано-Франківського національного медичного університету;
 1175. Тимчак Василь Васильович – кандидат юридичних наук, доцент, начальник юридичного відділу, доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Ужгородського національного університету;
 1176. Тимчик Світлана Григорівна – викладач кафедри технологій оздоровлення і спорту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 1177. Тихонюк Ольга Володимирівна – старший викладач кафедри господарського та адміністративного права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 1178. Тітова Аліна Євгеніївна – кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри екології та біотехнології Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва;
 1179.  Тіхонов Олександр Всеволодович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри сервісної інженерії та технології матеріалів в машинобудуванні імені О.І. Сідашенка Державного біотехнологічного університету;
 1180. Тіхонова Лідія Анатоліївна – кандидат філософських наук, доцент, професор кафедри філософії Харківського національного університету радіоелектроніки;
 1181. Тіхонова Ольга Вікторівна – аспірант кафедри політичних наук Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
 1182. Ткаль Ярміла Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку Сумського національного аграрного університету;
 1183. Ткач Ольга Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри українознавства і лінгводидактики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
 1184. Ткаченко Віта Віталіївна – кандидат юридичних наук, старший викладач Сумського національного аграрного університету;
 1185. Ткаченко Лариса Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди»;
 1186. Товкун Лідія Павлівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології, завідувач навчально-методичної лабораторії діагностики здоров’я і профілактики захворювань Університету Григорія Сковороди в Переяславі;
 1187. Товтин Надія Іванівна – старша викладачка Комунального закладу вищої освіти «Академія культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради;
 1188. Тодосійчук Наталія Ананівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу;
 1189. Токар Андрій Володимирович – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри хімії, провідний науковий співробітник науково-дослідної частини Дніпровського державного аграрно-економічного університету;
 1190. Токарева Віра Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»;
 1191. Токун Інна Іванівна – викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 1192. Толкова Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, незалежний дослідник;
 1193. Томашевська Мирослава Олегівна – доктор філософії, асистент кафедри педагогіки дошкільної, початкової освіти та освітнього менеджменту Мукачівського державного університету;
 1194. Томенко Олеся Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;
 1195. Третьякова Олена Євгенівна – викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 1196. Третяк Юлія Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри романської філології і перекладу Запорізького національного університету;
 1197. Трифонова Ірина Олексіївна – викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 1198. Трушкіна Наталія Валеріївна – кандидат економічних наук, старший дослідник за спеціальністю 051 – Економіка, член-кореспондент Академії економічних наук України, старший науковий співробітник сектору промислової політики та інноваційного розвитку відділу промислової політики та енергетичної безпеки Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України, професор кафедри маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування Приватного закладу вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова»; 
 1199. Трюхан Оксана Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення Національного університету «Одеська юридична академія»;
 1200. Тулякова Катерина Робертівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування №3 факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 1201. Тумбрукакі Алла Валеріївна – старший викладач кафедри математики і методики її навчання Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 1202. Тургенєва Анастасія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти Бердянського державного педагогічного університету;
 1203. Тюріна Валентина Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціології та психології Харківського національного університету внутрішніх справ;       
 1204. Тютюн Любов Андріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та інформатики, заступник декана факультету математики, фізики, комп’ютерних наук і технологій з наукової роботи та міжнародних питань Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
 1205. Тягло Любов Василівна – викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 1206. Тягунова Злата Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та менеджменту Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту;
 1207. Уварова Олена Олександрівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри суспільних наук Одеського національного медичного університету;
 1208. Удовика Лариса Григорівна – доктор юридичних наук, кандидат філософських наук, професор, завідувач кафедри історії і теорії держави та права Запорізького національного університету;
 1209. Улюкаєва Ірина Гереєвна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного університету;
 1210. Умрихіна Оксана Станіславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 1211. Урум Галина Дмитрівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри вищої математики Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 1212. Усенко Наталія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов Сумського державного університету;
 1213. Уткіна Галина Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної техніки та інформаційних технологій Донецького юридичного інституту (м. Кривий Ріг);
 1214. Ушакова Оксана Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, обліку та фінансів Рівненського інституту Відокремленого структурного підрозділу ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;
 1215. Ушкаренко Олександр Олегович – доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної електротехніки та електронних систем Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
 1216. Ущаповська Ірина Василівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри германської філології Сумського державного університету;
 1217. Фабіан Мирослава Петрівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської філології Ужгородського національного університету;
 1218. Фарафонов Святослав Жанович – кандидат сільськогосподарських наук, завідувач відділу землеробства та агрохімії Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України;
 1219. Федонюк Тетяна Павлівна – доктор сільськогосподарських наук, керівник навчально-наукового центру екології та охорони навколишнього середовища, професор кафедри екології лісу та безпеки життєдіяльності Житомирського національного агроекологічного університету;
 1220. Федосєєва Ольга Віталіївна – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри гістології, цитології та ембріології Запорізького державного медичного університету;
 1221.  Федотова Маріанна Олександрівна – кандидат технічних наук, асистент кафедри автоматизації виробничих процесів Центральноукраїнського національного технічного університету;
 1222. Фещук Алла Михайлівна – викладач кафедри англійської мови технічного спрямування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 1223. Філат Тетяна Віталіївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 1224. Філімонова-Златогурська Євгенія Станіславівна – викладач Вінницького фахового коледжу мистецтв імені М.Д. Леонтовича, викладач Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
 1225. Філіпович Мирослава Богданівна – кандидат історичних наук, доцент;
 1226.  Філіппова Вікторія Дмитрівна – кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету;
 1227. Фірсова Оксана Дмитрівна – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України;
 1228. Фльорко Лілія Ярославівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та психології Національного лісотехнічного університету України;
 1229. Фонарюк Олена Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри алгебри та геометрії Житомирського державного університету імені І. Франка;
 1230. Форманова Світлана Вікторівна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри українскої мови Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 1231. Форостовська Тетяна Олександрівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;
 1232. Фрейвальд Валентин Альфредович – асистент кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії Дніпровського державного медичного університету;
 1233. Фуклева Лариса Анатоліївна – кандидат фармацевтичних наук, старший викладач кафедри управління і економіки фармації та фармацевтичної технології Запорізького державного медичного університету;
 1234. Фуркало Володимир Ісакович – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та суспільних дисциплін Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 1235. Хаботнякова Поліна Сергіївна – кандидат філологічних наук, викладач Київського національного лінгвістичного університету;
 1236. Хаджи Анна Юріївна – старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 1237. Халюк Сергій Олександрович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права та прав людини Національної академії внутрішніх справ;
 1238. Харченко Анна Миколаївна – доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри транспортного будівництва та управління майна Національного транспортного університету;
 1239. Харченко Інна Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін та українознавства Сумського національного аграрного університету;
 1240. Харчук Олена Георгіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Державного університету інфраструктури та технологій;
 1241. Хижняк Ірина Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української філології та методики навчання фахових дисциплін, завідувач відділу аспірантури та докторантури Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 1242.  Хижун Ярослава Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
 1243. Хитровська Юлія Валентинівна – доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 1244. Хмельницька Олена Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди»;
 1245. Хоботова Наталія Володимирівна – кандидат медичних наук, асистент кафедри оториноларингології ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”;
 1246. Хом’юк Ірина Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри вищої математики Вінницького національного технічного університету;
 1247. Хоменко Вікторія Станіславівна – викладач кафедри суднового машинобудування та енергетики Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
 1248. Хоміцький Василь Романович – учитель історії Староолексинецької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Лопушненської сільської ради Кременецького району Тернопільської області;
 1249. Хоружева Леся Євгенівна – старший викладач кафедри української та іноземних мов Національного університету фізичного виховання і спорту України;
 1250. Храбан Тетяна Євгенівна – кандидат філологічних наук, завідуюча кафедри іноземних мов Військового інституту телекомунікацій та інформатизації;
 1251. Храмцова Вікторія Вікторівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник групи психоневрології, психотерапії та медичної психології відділу МСЕ та реабілітації при внутрішніх, нервових хворобах та психосоматичних розладах ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України»;
 1252. Хромильова Ольга Володимирівна – доктор фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри фармацевтичної хімії Запорізького державного медичного університету;
 1253. Хромченко Олена Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри граматики англійської мови Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 1254. Цаповська Лілія Степанівна – концертмейстер, асистент кафедри теорії і методики музичної освіти Мукачівського державного університету;
 1255. Царалунга Інна Богданівна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української філології Хмельницького національного університету;
 1256. Царук Оксана Дмитрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
 1257. Цепкало Тетяна Олександрівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; 
 1258. Цибульський Віталій Миколайович – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри опору матеріалів та машинознавства Національного транспортного університету;
 1259. Цимбалов Віктор Сергійович – викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 1260. Цинова Марина Вікторівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови №3 Національного університету “Одеська морська академія”;
 1261. Ципко Вікторія Віталіївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри «Туризм» Національного транспортного університету;
 1262. Цільмак Олена Миколаївна – доктор юридичних  наук, професор, професор кафедри психології  Національного університету «Одеська юридична академія»;
 1263. Цуркан Ігор Миколайович – кандидат філологічних наук, доцент, науковий співробітник Міжнародної школи україністики НАН України;
 1264. Цуркан Марія Валентинівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету;
 1265. Чабаненко Мирослава Вікторівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, доцент кафедри журналістики Запорізького національного університету;
 1266.  Чалюк Юлія Олексіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри соціології, докторант кафедри економічної теорії Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 1267. Чаркіна Олена Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології Криворізького державного педагогічного університету;
 1268. Часов Дмитро Павлович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології машинобудування Дніпровського державного технічного університету;
 1269. Чаура Наталія Сергіївна – викладач кафедри української літератури Херсонського державного університету;
 1270. Чеберяк Анна Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри романо-германської філології Рівненського державного гуманітарного університету;
 1271. Чепель Максим Олександрович – доктор філософії, заступник начальника кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії Національної гвардії України;
 1272. Чепок Олег Леонідович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фізики Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»;
 1273. Черевко Ірина Василівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки Львівського національного аграрного університету;
 1274. Черевко Марина Олександрівна – провідний юрисконсульт Державного підприємства «Укрсервіс Мінтрансу»;
 1275. Черковська Людмила Григорівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри фармацевтичної хімії Запорізького державного медичного університету;
 1276. Чернега Віталій Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри підприємницького та корпоративного права Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 1277. Черненко Павло Володимирович – старший викладач кафедри автобронетанкової техніки Національної академії Національної гвардії України;
 1278. Черниш Оксана Андріївна – кандидат філологічних наук, викладач кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики Державного університету “Житомирська політехніка”;
 1279. Черниш Олег Олександрович – асистент кафедри журналістики та видавничої справи; аспірант кафедри соціальної педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»;
 1280. Черчата Лiдiя Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;
 1281. Чигвінцева Ольга Павлівна – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри хімії Дніпровського державного аграрно-економічного університету;
 1282. Чикаренко Ірина Аркадіївна – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;
 1283. Чикаренко Олексій Олександрович – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;
 1284. Чікіткіна Валентина Василівна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету;
 1285. Чонка Тетяна Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ;
 1286. Чорна Вікторія Леонідівна – старший викладач кафедри мовних дисциплін Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва;
 1287. Чорна Інна Валентинівна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної інженерії Сумського державного університету;
 1288. Чорний Ігор Віталійович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри українознавства Харківського національного університету внутрішніх справ;
 1289. Чубань Тетяна Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української лінгвістики та методики навчання Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;
 1290. Чудакова Віра Петрівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу STEM-освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, старший науковий співробітник Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України;
 1291. Чуняк Юлія Михайлівна – асистент кафедри теоретичної електротехніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 1292. Чупахіна Світлана Василівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 1293. Чуприна Юлія Юріївна – старший викладач кафедри екології та біотехнології Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва;
 1294.  Шаніна Ольга Сергіївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри суспільних наук Одеського національного медичного університету;
 1295. Шапкін Антон Сергійович – кандидат медичних наук, доцент, декан ІІ медичного факультету Харківського національного медичного університету;
 1296. Шаповал Іванна Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології Криворізького державного педагогічного університету;
 1297. Шаповал Ірина Григорівна – завідувач навчально-методичного кабінету відокремленого структурного підрозділу «Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету»;
 1298. Шаповалов Олександр Ігорович – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри автобронетанкової техніки Національної академії Національної гвардії України;
 1299. Шаповалова Інна Олександрівна – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри державно-правових дисциплін Одеського державного університету внутрішніх справ;
 1300. Шаран Олександра Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 1301. Шарапова Олена Миколаївна – кандидат медичних наук, викладач кафедри анатомії людини, клінічної анатомії і оперативної хірургії Дніпровського державного медичного університету;
 1302. Шарипов Володимир Іванович – кандидат медичних наук, доцент, асистент кафедри терапевтичної стоматології Дніпровського державного медичного університету;
 1303. Шарова Ірина Олегівна – самозайнята особа;
 1304. Шваб Лариса Петрівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 1305. Швець Ольга Миколаївна – агроном ФОП «Гузенко».
 1306. Шевченко Інна Бориславівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту видавничо-поліграфічної галузі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 1307. Шевченко Інна Юріївна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки і підприємництва Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;
 1308. Шевченко Людмила Степанівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 1309. Шевченко Наталія Володимирівна – викладач кафедри історії Чорноморського національного університету імені Петра Могили;
 1310. Шевченко Олена Олександрівна – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту Донбаської державної машинобудівної академії;
 1311. Шевченко Тетяна Вікторівна – кандидат юридичних наук, заступник директора – начальник юридичного управління Департаменту комунальної власності Одеської міської ради;
 1312. Шевченко-Бітенська Олена Валентинівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов №1 Національного університету «Одеська юридична академія»;
 1313. Шевчук Борис Вікторович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри цифрових технологій навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;
 1314. Шевчук Лариса Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри математики, інформатики та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;
 1315. Шейко Віталій Ілліч – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри біології людини, хімії та методики навчання хімії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;
 1316. Шейпак Катерина Олександрівна – викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 1317. Шейпак Світлана Юріївна – викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 1318. Шерешкова Інга Ігорівна – ад’юнкт кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил) Національного університету оборони України імені Івана Черняховського;
 1319. Шийка Світлана Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри українознавства Національного університету водного господарства та природокористування;
 1320. Шиманська Катерина Володимирівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин Державного університету «Житомирська політехніка»;
 1321. Ширикалова Анжела Олексіївна – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри клінічної хімії і лабораторної діагностики Одеського національного медичного університету;
 1322.  Шклярук Ірина Вікторівна – фахівець з питань консалтингу у сфері науково-публікаційної діяльності Science-in Law Scopus-WoS.
 1323. Шкоріна Інна Марківна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
 1324. Шовкопляс Олександра Володимирівна – кандидат юридичних наук, асистент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 1325. Шотова-Ніколенко Ганна Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Одеського державного екологічного університету;
 1326. Шпак Галина Сергіївна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри хорового диригування Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової;
 1327. Шпонька Ігор Станіславович – доктор медичних наук, професор, перший проректор Дніпровського державного медичного університету;
 1328. Шубкіна Катерина Андріївна – викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 1329. Шувалова Ольга Ігорівна – старший викладач кафедри прикладної математики та інформатики Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»;
 1330. Шувар Іван Антонович – доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри технологій у рослинництві Львівського національного аграрного університету;
 1331. Шульга Марина Андріївна – доктор політичних наук, професор, професор кафедри державного управління Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 1332. Шумська Дарія Ігорівна – аспірант кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету;
 1333. Щеголіхін Денис Миколайович – аспірант кафедри міжнародного, господарського та цивільного права ПВНЗ «Європейський університет»;
 1334. Щеньова Віра Борисівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування Відокремленого підрозділу «Дніпровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури»;
 1335. Щерба Наталія Сергіївна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка;
 1336. Щербак Олена Анатоліївна – кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри нормальної та патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету;
 1337. Щербак Олена Володимирівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри прикладної лінгвістики Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
 1338. Щукін Олександр Вікторович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівельних і дорожніх машин Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.
 1339. Щуровська Ольга Миколаївна – викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 1340. Юденко Оксана Вадимівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійного, неолімпійського та адаптивного спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України;
 1341. Юнак Вікторія Георгіївна – старший викладач кафедри української та іноземних мов Національного університету фізичного виховання і спорту України;
 1342. Якимчук Олена Миколаївна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
 1343. Яковенко Олена Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю Ізмаїльського державного гуманітарного університету;
 1344. Яковець Тетяна Аркадіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу Західноукраїнського національного університету;
 1345. Якуба Марина Станіславівна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри садово-паркового мистецтва та ландшафтного дизайну Дніпровського державного аграрно-економічного університету;
 1346. Якушко Катерина Григорівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічих спеціальностей Національного університету біоресурсів і природокористування України;
 1347. Ямполь Юрій Віталійович – учитель математики, інформатики, фізики та економіки Приватного навчально-виховного комплексу «Антей»;
 1348. Янишин Уляна Ярославівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;
 1349. Яніцька Леся Василівна – кандидат біологічних наук, доцент, завідувачка кафедри медичної біохімії та молекулярної біології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;
 1350. Яновицька Галина Богданівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу Львівського національного університету імені Івана Франка;
 1351. Яременко Ганна Вікторівна – аспірант кафедри екології та біотехнології Харківського національного університету імені В.В. Докучаєва;
 1352. Яременко Людмила Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та методики її навчання Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка.
 1353. Яремчук Наталія Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 1354. Ярецька Наталія Олександрівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри вищої математики та комп’ютерних застосувань Хмельницького національного університету;
 1355. Ярмолинська Ілона Валентинівна – кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник науково-організаційного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;
 1356. Яровий Кирило Васильович – кандидат юридичних наук, старший інспектор відділу комплектування управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в Київській області;
 1357. Ярошенко Катерина Олексіївна – кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії Дніпровського державного медичного університету;
 1358. Ярошенко Олеся Василівна – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри англійської філології Київського національного лінгвістичного університету;
 1359. Ярошенко Ольга Леонідівна – викладач кафедри англійської мови технічного спрямування №2 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 1360. Ясінська Оксана Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов природничо-математичних спеціальностей Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 1361. Ястремська Наталя Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України;
 1362. Ясюк Тамара Леонідівна – викладач-методист Комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради «Академія мистецтв імені Павла Чубинського»;
 1363. Яцина Олена Федорівна – доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Ужгородського національного університету;
 1364. Яцій Олександр Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 1365. Яцкевич Інна Володимирівна – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту організацій Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.