01–02 липня 2020 року відбувся тематичний онлайн-дискурс «Можливості та виклики підготовки докторів...

01–02 липня 2020 року відбувся тематичний онлайн-дискурс «Можливості та виклики підготовки докторів філософії (PhD) спеціальності 081 “Право”: практика закладів вищої освіти України, Румунії, Молдови»

1669

01–02 липня 2020 року відбувся тематичний онлайн-дискурс на платформі Zoom на тему «Можливості та виклики підготовки докторів філософії (PhD) спеціальності 081 Право: практика закладів вищої освіти України, Румунії, Молдови».

Організаторами заходу були:

 • Університет Штефана чел Маре (Румунія);
 • Молдовський державний університет (Республіка Молдова);
 • Запорізький національний університет;
 • Центр українсько-європейського наукового співробітництва;
 • Видавничий дім «Гельветика»;
 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
 • Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України;
 • Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем службового права Національної академії правових наук України;
 • Навчально-наукова лабораторія проблем публічного адміністрування та децентралізації влади Національної академії правових наук України;
 • ВГО «Асоціація фахівців адміністративного права»;
 • ГО «Європейський центр верховенства права».

 

Учасниками фахового обговорення були:

Гаврилюк Руслана, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Єрмоленко Дмитро, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)

Лученко Дмитро, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, президент ГО «Асоціація фахівців адміністративного права», завідувач наукового сектору Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, директор ГО «Європейський центр верховенства права» (Харків, Україна)

Віхляєв Михайло, доктор юридичних наук, доцент, директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва, заступник директора Видавничого дому «Гельветика» (Запоріжжя, Україна)

Меленко Сергій, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри європейського права та порівняльного правознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Макаренков Олексій, кандидат юридичних наук, доцент, заступник декана юридичного факультету з міжнародної роботи Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)

Легеза Юлія, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (Дніпро, Україна)

Ковбас Ігор, кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Торончук Іван, кандидат юридичних наук, доцент кафедри європейського права та порівняльного правознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Каменський Дмитро, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри правознавства Бердянського державного педагогічного університету, координатор Центру міжнародних правових досліджень в Україні (Бердянськ, Україна)

Титаренко Марина, кандидат юридичних наук, викладач кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)

Оксентій Ліліана, викладач кафедри публічного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Барліт Антон, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право» Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)

Соколенко Денис, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право» Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)

Болобан Дмитро, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право» Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)

Коваленко Богдан, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право» Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)

Таран Дмитро, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право» Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)

Гладкий Дмитро, партнер Адвокатського об’єднання «Гладкий, Яценко та Партнери», голова відділення ВОГ «Асоціація правників України» (Запоріжжя, Україна)

Жуков Микита, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право» Запорізького національного університету, голова Комітету з конституційного права, адміністративного права та прав людини ВГО «Асоціація правників України» (Запоріжжя, Україна)

Діденко Євген, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право» Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)

 

Декан юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича доктор юридичних наук, професор Петро Пацурківський урочисто відкрив онлайн-захід, виступивши з доповіддю «Академічна доброчесність як спільна відповідальність закладу вищої освіти та особи, що навчається за освітньо-науковою програмою «Право» спеціальності 081 “Право”».

Далі слово взяв доктор філософії (PhD), професор директор Департаменту юридичного факультету та адміністративних наук Університету Штефана чел Маре (Сучава, Румунія) Антоніо Санду, який у своїй доповіді вказав на важливість довіри до наукових досліджень і результатів, що зумовлює необхідність контролю якості наукових робіт та виключення випадків плагіату. Тому під час підготовки аспірантів (рівень PhD) увага акцентується на тому, що досягнення наукових результатів не є швидким процесом, адже для того, щоб зробити справді цінний внесок у тій чи іншій галузі, необхідно звернути увагу на малодосліджені питання, що не зазнали ґрунтовного розгляду. А для того, щоб представити свої доробки широкій науковій спільноті та проводити міжнародні дослідження, здобувачі повинні володіти іноземною мовою.

Потім із промовою виступили доктор права, доцент заступник декана факультету права Молдовського державного університету (Кишинів, Молдова) Стела Ботнару та хабілітований доктор права, професор декан факультету права Молдовського державного університету (Кишинів, Молдова) Сергій Бринза, які представили дослідження на тему «Правові аспекти організації та підготовки докторів філософії у Молдові», де розкрили основні питання методології підтвердження вченого звання в Молдові та нормативної бази щодо присвоєння наукових ступенів згідно з постановою, прийнятою урядом у 2012 році. Пані Стела також назвала основні вимоги до дисертаційного дослідження, кандидатів та членів комісії для призначення відповідного наукового ступеня.

Далі слово взяв директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва, заступник директора Видавничого дому «Гельветика» (Запоріжжя, Україна) доктор юридичних наук, доцент Михайло Віхляєв, який виступив із доповіддю на тему «Публікаційна активність здобувача та наукового керівника й основні критерії її визначення».

Потім виступила кандидат юридичних наук викладач кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету Марина Титаренко з доповіддю на тему «Вектори формування індивідуальної навчальної траєкторії здобувача третього (освітньо-науково) рівня вищої освіти в Україні та їх відповідність європейським аналогам».

Далі слово взяв доктор юридичних наук, професор професор кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, президент ГО «Асоціація фахівців адміністративного права», завідувач наукового сектору Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, директор ГО «Європейський центр верховенства права» Дмитро Лученко. У своїй доповіді він розповів про матеріальну базу та співробітництво Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого з українськими університетами в межах академічної доброчесності та європейської інтеграції, що є дуже важливим аспектом у підготовці здобувачів третього ступеня вищої освіти (PhD). Дмитро Володимирович також запропонував усім учасникам онлайн-зустрічі долучитися до IV Харківського міжнародного юридичного форуму, який об’єднує більше тисячі представників Європейського Союзу, США, африканських республік тощо. Захід є хорошою базою для майбутніх докторів філософії, адже об’єднує провідних експертів у різних галузях права, представників органів правопорядку, судової влади та політиків. Також Дмитро Лученко виступив із доповіддю на тему «Доступ здобувачів до міжнародної академічної спільноти як обов’язковий елемент освітньо-наукової програми та роль Національної академії правових наук України у його забезпеченні».

Доповідь доктора юридичних наук, професора завідувача кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету Валерія Колпакова була на тему «Базові підходи до визначення якості освітньо-наукової програми зі спеціальності 081 Право: нормативи та практика реалізації в Україні».

Далі слово взяла доктор юридичних наук, професор професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Юлія Легеза, яка виступила з доповіддю на тему «Академічна мобільність здобувача третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за законодавством України: проблемні питання визначення та практичної реалізації».

Потім виступив кандидат юридичних наук, доцент завідувач кафедри правознавства Бердянського державного педагогічного університету, координатор Центру міжнародних правових досліджень в Україні Дмитро Каменський із доповіддю на тему «Досвід країн Європи щодо акредитації правничих шкіл: компаративний аналіз».

Передостанньою слово взяла доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент Національної академії правових наук України декан юридичного факультету Запорізького національного університету, завідувач Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем службового права Національної академії правових наук України Тетяна Коломоєць, яка виступила з доповіддю на тему «“Ресурсне” забезпечення підготовки докторів філософії (PhD) зі спеціальності 081 “Право”: досвід закладів південно-східних регіонів України». Тетяна Олександрівна розповіла про запровадження в Запорізькому національному університеті практики подвійного наукового керівництва, тобто залучення на різних етапах дослідження фахівців різних галузевих практик, що істотно розширює траєкторію наукового пошуку. Така практика представлена у двох варіантах: а) до наукового керівництва долучаються два вітчизняні представники різних галузей (не лише теоретики, а й практики); б) до наукового керівництва долучаються представники іноземних освітніх і наукових шкіл для реалізації публікаційної активності аспірантів. Тетяна Олександрівна також вказала на формування індивідуальної навчальної траєкторії в закладі вищої освіти.

Останньою виступила доктор філософії (PhD), професор декан юридичного факультету та адміністративних наук Університету Штефана чел Маре (Сучава, Румунія) Камелія Ігнатеску з доповіддю на тему «Правові аспекти організації та підготовки докторів філософії в Румунії».

Онлайн-дискусія характеризувалася набуттям нового досвіду та завершилася попередньою домовленістю про майбутню співпрацю, можливість обміну кадрами, обміну думками та досвідом між закладами вищої освіти.

Поширити