15–16 червня 2020 року в Запорізькому національному університеті відбувся науково-практичний тематичний фаховий...

15–16 червня 2020 року в Запорізькому національному університеті відбувся науково-практичний тематичний фаховий діалог

2191

15–16 червня 2020 року в місті Запоріжжі відбувся науково-практичний тематичний фаховий діалог «Підготовка докторів філософії (PhD) зі спеціальності 081 «Право» в Україні: досвід, реалії та перспективи».

 

Організаторами заходу були:
Запорізький національний університет;
Центр українсько-європейського наукового співробітництва;
Видавничий дім «Гельветика»;
Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України;
Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем службового права Національної академії правових наук України;
Навчально-наукова лабораторія проблем публічного адміністрування та децентралізації влади Національної академії правових наук України;
ВГО «Асоціація фахівців адміністративного права»;
ГО «Європейський центр верховенства права».

 

Науково-практичний тематичний фаховий діалог тривав упродовж двох днів у форматі панельних дискусій і майстер-класів.   У перший день відбулися панельні дискусії з таких тематичних напрямів:

Панельна дискусія № 1

Тема: Унікальність, галузева та регіональна специфіка ОНП підготовки докторів філософії (PhD)зі спеціальності 081 «Право»: досвід формування

Основними спікерами були:

 1. Мельник Р.С., д.ю.н., професор, завідувач кафедри адміністративного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 2. Комзюк А.Т., д.ю.н., професор, професор кафедри адміністративного права і процесу факультету № 1, Харківський національний університет внутрішніх справ;
 3. Лученко Д.В., д.ю.н., професор, професор кафедри адміністративного права, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач наукового сектору, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України.

 

Панельна дискусія № 2

Тема: Навчання через фахове дослідження – особливість ОНП підготовки докторів філософії (PhD) зі спеціальності 081 «Право»: позитивні практики ЗВО України та установ НАПрН України

Основними спікерами були:

 1. Кучерявенко М.П., д.ю.н., професор, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України, перший віцепрезидент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри фінансового права, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, заслужений діяч науки і техніки України;
 2. Коломоєць Т.О., д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, декан юридичного факультету, Запорізький національний університет, завідувач Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем службового права Національної академії правових наук України, заслужений юрист України;
 3. Буханевич О.М., д.ю.н., професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, завідувач Навчально-наукової лабораторії проблем публічного адміністрування та децентралізації влади Національної академії правових наук України.

 

Панельна дискусія № 3

Тема: «Ресурсне» забезпечення підготовки докторів філософії (PhD) зі спеціальності 081 «Право»: кадрові («людські») ресурси, матеріально-технічне, навчально-методичне підґрунтя (обмін кращими практиками вітчизняних фахових освітянських та наукових шкіл)

Основними спікерами були:

 1. Колпаков В.К., д.ю.н., професор, завідувач кафедри адміністративного та господарського права, Запорізький національний університет;
 2. Легеза Ю.О., д.ю.н., професор, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»;
 3. Віхляєв М.Ю., д.ю.н., доцент, виконавчий директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва;
 4. Чала Н.М., директор наукової бібліотеки, Запорізький національний університет.

 

Панельна дискусія № 4

Тема: Інтеграція навчання через дослідження й практичну фахову діяльність

Основними спікерами були:

 1. Бевзенко В.М., д.ю.н., професор, суддя Верховного Суду;
 2. Коваленко Н.В., д.ю.н., доцент, суддя Верховного Суду;
 3. Городовенко В.В., д.ю.н., професор, суддя Конституційного Суду України, заслужений юрист України (online-участь)
 4. Анішенко Т.С., к.ю.н., заступник начальника Південно-Східного міжрегіональнеого управління Міністерства юстиції України
 5. Мішок С.М., к.ю.н., перший заступник міського голови міста Запоріжжя;
 6. Сінєльнік Р.В., к.ю.н., доцент, суддя Заводського районного суду міста Запоріжжя.

 

Панельна дискусія № 5

Тема: Інтернаціоналізація підготовки докторів філософії (PhD) зі спеціальності 081 «Право»: кращі практики, вектори співпраці

Основними спікерами були:

 1. Мельник Р.С., д.ю.н., професор, вач кафедри адміністративного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 2. Лученко Д.В., д.ю.н., професор, професор кафедри адміністративного права, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач наукового сектору, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України;
 3. Доненко В.В., д.ю.н., професор, професор кафедри адміністративного та митного права, Університет митної справи та фінансів;
 4. Каменський Д.В., к.ю.н., доцент, завідувач кафедри правознавства, Бердянський державний педагогічний університет, координатор Центру міжнародних правових досліджень в Україні.

 

Панельна дискусія № 6

Тема: Академічна доброчесність у науковій діяльності здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та наукових керівників: ризики, досвід запобігання та реагування

Основними спікерами були:

 1. Єрмоленко Д.О., д.ю.н., професор, завідувач кафедри цивільного права, Запорізький національний університет;
 2. Кузьменко О.В., д.ю.н., професор, професор кафедри теорії та історії права, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
 3. Миронюк Р.В., д.ю.н., професор, професор кафедри цивільного права та процесу, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ;
 4. Барліт А.Ю., здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, Запорізький національний університет.

 

Наступного дня було проведено шість майстер-класів від організаторів. Першим виступив Колпаков Валерій Костянтинович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету – з доповіддю на тему «Вибір теми наукового дослідження здобувача: поєднання академічної свободи та пріоритетів розвитку фахової науки». Далі слово взяла голова запорізького обласного відділення Центру українсько-європейського наукового співробітництва Коломоєць Тетяна Олександрівна – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, декан юридичного факультету Запорізького національного університету, завідувач Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем службового права Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, яка провела майстер-клас на тему «Практика подвійного керівництва науковими дослідженнями здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у ЗНУ: ризики та переваги». Наступним був директор Центру українсько-європейського співробітництва Віхляєв Михайло Юрійович, доктор юридичних наук, доцент, який підготував майстер-клас на тему «Підготовка «якісної» наукової фахової публікації: узагальнений аналіз вимог вітчизняних періодичних наукових фахових видань та результатів анонімного рецензування рукописів». Потім виступив Каменський Дмитро Васильович – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри правознавства Бердянського державного педагогічного університету, координатор Центру міжнародних правових досліджень в Україні – з доповіддю на тему «Проектна культура здобувача третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право»: обов’язкові п’ять «базових» складових». Передостанніми слово взяли Гладкий Дмитро Вікторович – партнер Адвокатського об’єднання «Гладкий, Яценко та Партнери» – і голова відділення ВОГ «Асоціація правників України» Жуков Микита Сергійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Запорізького національного університету, голова Комітету з конституційного права, адміністративного права та прав людини ВГО «Асоціація правників України», які виступили з доповіддю на тему «Використання ресурсу всеукраїнських громадських професійних правничих організацій для набуття здобувачами упродовж навчання соціальних навичок, які відповідають цілям та результатам навчання (на прикладі досвіду ВГО «Асоціація правників України»)». Останніми виступили Шумейко Іван Павлович та Шевченко М.В. – здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Запорізького національного університету – з доповіддю на тему «Індивідуальний план наукових досліджень, основні підходи щодо його виконання здобувачем із дотриманням вимог щодо академічної свободи та орієнтацією на формування кар’єрного фахового шляху».

Наостанок відбулося підведення підсумків насиченої дводенної роботи науково-практичного тематичного фахового діалогу, а також запрошено всіх охочих до співпраці з метою розвитку інформаційного суспільства в Україні.

Поширити