350 науковців взяли участь у мультидисциплінарній конференції (місто Стальова Воля)

350 науковців взяли участь у мультидисциплінарній конференції (місто Стальова Воля)

2507

20–21 липня 2018 р. у місті Стальова Воля (Республіка Польща) відбулась міжнародна мультидисциплінарна конференція «Ключові питання освіти та науки: перспективи розвитку для України та Польщі», учасниками якої стали українські та польські науковці, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ. До роботи конференції також були долучені практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями.

Організатор наукової конференції – Університет економіки в Стальовій Волі, а головою організаційного комітету виступила Малгоржата Корецька, ректор навчального закладу.

Центр українсько-європейського наукового співробітництва вже не перший рік сприяє науковій комунікації між закладами освіти України та інших країн Європи. Договір про міжнародне співробітництво, підписаний між Центром та Університетом економіки в Стальовій Волі, зробив неабиякий внесок у розвиток української наукової думки.

Університет економіки в Стальовій Волі – важливий науковий центр в регіоні, єдиний незалежний університет у місті Стальова Воля, який вже підготував близько 6000 випускників. Місія університету – якісна освіта для розвитку регіону.

Результатом конференції, проведеної у місті Стальова Воля, став випуск збірника тез конференції, в якому опубліковано близько 340 робіт учених як України, так і Республіки Польща.

План міжнародної мультидисциплінарної конференції «Ключові питання освіти та науки: перспективи розвитку для України та Польщі» та питання, що виносились на обговорення:

  1. Сучасні наукові дослідження з юридичних наук;
  2. Державне управління: питання теорії та практики;
  3. Медицина в умовах сучасності;
  4. Актуальні питання природничих наук;
  5. Напрямки розвитку технічних наук;
  6. Суспільні науки: сучасні тенденції;
  7. Завдання психології та педагогіки у ХХІ столітті;
  8. Соціальні комунікації: інструменти, технологія і практика;
  9. Фактори розвитку філологічних наук;
  10. Сучасна культурологія: тенденції та пріоритети розвитку.

Отже, наші вчені отримали чудовий досвід та мали можливість ще раз гідно представити свою країну на європейській науковій арені.

Поширити