Близько 20 вчених з України взяли участь у науково-педагогічному стажуванні з педагогічних...

Близько 20 вчених з України взяли участь у науково-педагогічному стажуванні з педагогічних наук

1937

За результатами науково-педагогічного стажування «МОДЕРНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНИ: ЗАПОЗИЧЕННЯ ДОСВІДУ ЄС» (м. Бая-Маре, Румунія), що відбулося 1–12 липня 2019 року під керівництвом Північного університетського центру у Бая-Маре, була здійснена відправка збірників тез науково-методичних доповідей та сертифікатів про проходження стажування (двома мовами) у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу.

Для участі в стажуванні були запрошені науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають освіту у галузі педагогічних та психологічних наук.

Бажання взяти участь у стажуванні виявили такі науковці з України:

Бойчук Алла Петрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;

Галюза Сергій Сергійович, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри фізичного виховання Одеської національної академії зв’язку імені О.С. Попова;

Гончар Юлія Олександрівна, кандидат психологічних наук в ґалузі медичної психології, доцент кафедри загальної психології та патопсихології Дніпровського національного університету імені О. Гончара, провідний науковий співробітник групи психоневрології, психотерапії та медичної психології ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України»;

Довбенко Світлана Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;

Дробот Ольга Вячеславівна, доктор психологічних наук, професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти Національного авіаційного університету;

Єфімова Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри англійської мови технічного спрямування №2 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Зеленська Олена Піменівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов і культури фахового мовлення Львівського державного університету внутрішніх справ;

Клак Інна Євгеніївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов та методики їх викладання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка;

Копчук-Кашецька Марія Степанівна,  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;

Костащук Оксана Іванівна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Левицька Людмила Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Олло Василь Петрович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри продовольчого та речового забезпечення факультету підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення Військової академії;

Рязанцева Олександра Віталіївна, здобувач кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;

Сусол Лілія Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та іноземних мов Одеського державного аграрного університету;

Трибулькевич Катерина Георгіївна, доктор педагогічних наук, доцент, завідуюча кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін Національного університету кораблебудування імені адмірала Макаров, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

Федорова Олена Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, директор навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;

Храмцова Вікторія Вікторівна, кандидат психологічних наук за спеціальністю «Медична психологія», старший науковий співробітник групи психоневрології, психотерапії та медичної психології відділу медико-соціальної експертизи та реабілітації при внутрішніх, нервових хворобах та психосоматичних розладах Державної установи «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідности МОЗ України»;

Цюняк Оксана Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;

Яценюк Надія Іванівна, кандидат педагогічних наук,доцент кафедри іноземних мов та методики їх викладання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка.

Висловлюємо подяку усім, хто взяв участь у науково-педагогічному стажуванні з педагогічних наук.

Поширити