Близько 50 вчених з України взяли участь у науково-педагогічному стажуванні з медичних...

Близько 50 вчених з України взяли участь у науково-педагогічному стажуванні з медичних наук

3181

8–17 грудня 2018 року на базі Люблінського медичного університету (м. Люблін, Республіка Польща) відбулося науково-педагогічне стажування на тему «Проблеми модернізації медичної освіти в Україні та в країнах ЄС». Головою організаційного комітету виступила проф. др. мед., декан факультету медичних наук Люблінського медичного університету Ірена Вронська.

Навчальне навантаження стажування становило 5 кредитів (180 годин) і було розподілене таким чином:
• ознайомлення із сайтом університету – 12 годин;
• участь у дистанційному семінарі-тренінгу та робота над науково-методичними доповідями – 48 годин;
• індивідуальна робота з навчально-методичними матеріалами – 120 годин.

Для участі в стажуванні були запрошені науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають медичну освіту. Близько 50 учасників з України виявили бажання взяту участь у стажуванні. Серед них:

– кандидат медичних наук, асистент кафедри медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії Харківського національного медичного університету Баранова Надія Вікторівна;

– кандидат медичних наук, асистент кафедри медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії Харківського національного медичного університету Лантухова Наталія Дмитрівна;

– кандидат медичних наук, асистент кафедри оториноларингології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» Хоботова Наталія Володимирівна;

– кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри фізичної та колоїдної хімії Національного фармацевтичного університету Мозгова Олена Олександрівна;

– кандидат медичних наук, асистент кафедри стоматології післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету Боднарук Юлія Богданівна;

– кандидат медичних наук, доцент кафедри гігієни та медичної екології Одеського національного медичного університету Левковська Вікторія Юріївна;

– кандидат медичних наук, доцент кафедри терапевтичної стоматології Одеського національного медичного університету Гончаренко Ольга Володимирівна;

– кандидат медичних наук, доцент кафедри патологічної анатомії з секційним курсом Одеського національного медичного університету Бурячківський Едуард Станіславович;

– кандидат медичних наук, старший науковий співробітник Провідний науковий співробітник лабораторії імунореабілітології Інституту мікробіології та імунології імені І.І. Мечникова Національної академії медичних наук України Перемот Світлана Дмитрівна;

– кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри внутрішньої медицини Донецького національного медичного університету Жданюк Юрій Іванович;

– кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної та клінічної фармації ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» Потапова Тетяна Миколаївна;

– кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології Одеського національного медичного університету Асєєва Юлія Олександрівна;

– кандидат медичних наук, асистент кафедри стоматології післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету Ярмошук Ірина Романівна;

– кандидат медичних наук, асистент кафедри загальної хірургії ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України Лященко Павло Вікторович;

– доктор медичних наук, доцент, професор кафедри акушерства та гінекології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» Воробій Володимир Дмитрович;

– кандидат медичних наук, доцент, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, доцент кафедри педіатрії № 2 Вижга Юлія Віталіївна;

– кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини №3 та ендокринології Харківського національного медичного університету Лахно Ольга Вікторівна;

– кандидат медичних наук, доцент кафедри фармакології та медичної рецептури Харківський національного медичного університету Кривошапка Олександр Вікторович;

– кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри загальної фармації Одеського національного медичного університету Бербек Віолетта Леонардівна;

– кандидат медичних наук, доцент кафедри сімейної медицини ФПО ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» Василевська Ірина Василівна;

– кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри клінічної неврології, психіатрії та наркології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Савицька Ірина Борисівна;

– кандидат медичних наук, асистент кафедри гігієни та екології Івано-Франківського національного медичного університету Тимощук Оксана Василівна;

– кандидат медичних наук, асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету Веприк Тетяна Василівна;

– кандидат медичних наук, доцент кафедри фармакології та медичної рецептури Харківського національного медичного університету Александрова Аліна В’ячеславівна;

– доктор медичних наук, доцент, професор кафедри дитячої стоматології Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Гевкалюк Наталія Олександрівна;

– кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри медицини та реабілітації Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна» Куц-Бурдейна Олександра Олександрівна;

– кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова Лисунець Оксана Василівна;

– кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини медичного факультету № 2 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова Дідик Наталя Василівна;

– доктор медичних наук, професор, професор кафедри сімейної медицини ФПО ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» Чухрієнко Неонілла Дмитрівна;

– аспірант кафедри дитячих інфекційних хвороб Одеського національного медичного університету Зарецька Аліна Вячеславівна;

– аспірант кафедри хірургії № 1 Харківського національного медичного університету Сочнєва Анастасія Львівна;

– кандидат медичних наук, асистент кафедри урології та нефрології Одеського національного медичного університету Зачеславський Олександр Миколайович;

– кандидат медичних наук, асистент кафедри терапевтичної стоматології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Шкребнюк Роксолана Юріївна;

– кандидат медичних наук, асистент кафедри терапевтичної стоматології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Дирик Володимира Тарасівна;

– кандидат медичних наук, асистент кафедри акушерства і гінекології № 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Щерба Олена Анатоліївна;

– кандидат медичних наук, асистент кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізвиховання і здоров`я Запорізького державного медичного університету Черепок Олександр Олексійович;

– кандидат медичних наук, доцент кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Мартинова Лілія Іванівна;

– доктор медичних наук, професор, професор кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології Одеського національного медичного університету Савицький Іван Володимирович;

– кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології Одеського національного медичного університету Кузьменко Інна Анатоліївна;

– асистент кафедри медичної біології Харківського національного медичного університету Кузнєцова Ірина Костянтинівна;

– доктор фармацевтичних наук, завідувач кафедри технології ліків Одеського національного медичного університету Борисюк Ірина Юріївна;

– кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри технології ліків Одеського національного медичного університету Замкова Альона Вікторівна;

– доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету МОЗ України Кононенко Надія Миколаївна;

– асистент кафедри патологічної фізіології імені Д.О. Альперна Харківського національного медичного університету Кузнецова Мілена Олександрівна;

– кандидат медичних наук, доцент кафедри ортопедичної стоматології Харківського національного медичного університету Кричка Наталія Василівна;

– кандидат медичних наук, доцент кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Харківського національного медичного університету Зінчук Андрій Миколайович;

– доктор медичних наук, доцент кафедри дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини ФПО «Запорізький державний медичний університет» Макуріна Галина Іванівна.

Незабаром усі учасники стажування отримають збірники тез науково-методичних доповідей та сертифікати про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами). Висловлюємо подяку усім, хто виявив інтерес до наукового заходу!

Поширити