Чеський технічний університет у Празі став організатором конференції з технічних наук

Чеський технічний університет у Празі став організатором конференції з технічних наук

1547

27–28 грудня 2019 року у Прага (Чеська Республіка) за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Наука, техніка і технології: глобальні та сучасні тенденції».

Основною метою конференції стало висвітлення актуальних питань розвитку технічних наук, теоретичних досліджень і прикладних робіт, розширення взаємодії наукового, промислового і бізнес-сегментів, стимулювання розвитку технічних наук та активне впровадження їх досягнень.

У роботі конференції взяли участь близько 200 вчених, аспірантів та студентів провідних вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері технічних наук. Серед них:

Gozde Basak Ozturk – кандидат технічних наук, доцент кафедри проектування, Університет імені Аднана Мендереса;

Авдюнін Роман Юрійович – викладач кафедри суднового машинобудування та енергетики, Херсонська філія Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова;

Анопрієнко Тетяна Володимирівна – старший викладач кафедри планування території населених пунктів та будівництва, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва;

Веселовська Галина Вікторівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій, Херсонський національний технічний університет;

Гнєдаш Георгій Олександрович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу Теплофізики енергоефективних теплотехнологій, Інститут технічної теплофізики НАН України;

Григоренко Світлана Миколаївна – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри комп’ютеризованих систем управління, Інститут комп’ютерних систем Одеського національного політехнічного університету;

Дмитров Олександр Вячеславович – магістрант кафедри комп’ютеризованих систем управління, Інститут комп’ютерних систем Одеського національного політехнічного університету;

Зубенко Денис Юрійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри електричного транспорту, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова;

Кепко Валентина Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Білоцерківський національного аграрний університет;

Кепко Олег Ігорович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної інженерії та охорони праці, Уманський національний університет садівництва;

Кісільов Руслан Вікторович – кандидат технічних наук, доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування, Центральноукраїнський національний технічний університет;

Котков Володимир Іванович – кандидат технічних наук, доцент кафедри машиновикористання та сервісу технологічних систем, Житомирський національний агроекологічний університет;

Кошкалда Ірина Віталіївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління земельними ресурсами та кадастру, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва;

Лись Дар’я Анатоліївна – магістрант кафедри комп’ютеризованих систем управління, Інститут комп’ютерних систем Одеського національного політехнічного університету;

Лісовий Іван Олександрович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри агроінженерії, Уманський національний університет садівництва;

Ловська Альона Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри вагонів, Український державний університет залізничного транспорту;

Лузан Олена Романівна – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри сільськогосподарського машинобудування, Центральноукраїнський національний технічний університет;

Лузан Петро Григорович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування, Центральноукраїнський національний технічний університет;

Мацьків Олена Олександрівна – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри цивільної, Інститут сталого розвитку імені В. Чорновола Національного університету “Львівська політехніка”

Навродська Раїса Олександрівна – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу Теплофізики енергоефективних теплотехнологій, Інститут технічної теплофізики НАН України;

Пілічева Марина Олегівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова;

Повхан Ігор Федорович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри програмного забезпечення систем, Ужгородський національний університет;

Пустовіт Сергій Васильович – кандидат технічних наук, викладач, Ладижинський коледж Вінницького національного аграрного університету;

Рибін Андрій Вікторович – старший викладач кафедри вагонів, Український державний університет залізничного транспорту;

Романюк Роман Ярославович – кандидат технічних наук, доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності, Дніпровський державний технічний університет;

Федоров Володимир Гаврилович – доктор технічних наук, професор, професор, кафедри прикладної інженерії та охорони праці, Уманський національний університет садівництва;

Фіалко Наталія Михайлівна – доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Відділ Теплофізики енергоефективних теплотехнологій Інституту технічної теплофізики НАН України;

Чайка Оксана Григорівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності, Інститут сталого розвитку імені В. Чорновола Національного університету “Львівська політехніка”;

Шевченко Андрій Олександрович – кандидат технічних наук, інженер інженерії навколишнього середовища, PRODEKO-ELK Sp. z o.o., м. Елк, Польща;

Шевченко Тамара Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри водопостачання, водовідведення і очищення вод, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова та інші.

У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції опублікована збірка тез доповідей учасників конференції.

Поширити